Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Hitlera wobec Ludności Żydowskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Hitlera wobec Ludności Żydowskiej"— Zapis prezentacji:

1 Polityka Hitlera wobec Ludności Żydowskiej

2 Hitler uważał, że to Aryjczycy są rasą najdoskonalszą, a wśród nich szczególna pozycja należała się narodowi Niemieckiemu. Za najniższą rasę Hitler uważał żydów, którzy po przejęciu przez niego władzy mieli zostać usunięci z europy za wszelką cenę.

3

4 Swoje poglądy dotyczące żydów przekazał narodowi niemieckiemu za pomocą książki „Main Kampf”.

5 A oto fragment książki „Main Kampf”:
„Każde skrzyżowanie dwóch istot o niejednakowej wartości daje w rezultacie produkt pośredni między wartością obojga rodziców. Oznacza to więc, że potomstwo będzie miało wyższe cechy aniżeli rasowo niższa połowa rasy rodzicielskiej, jednak nie będzie dorównywało drugiej, wyższej rasowo połowie. [...] Mówiąc zwięźle, każde skrzyżowanie rasy daje zawsze w wyniku upadek poziomu rasy wyższej. [...] To, co widzimy dzisiaj z ludzkiej kultury, osiągnięcia sztuki, nauki, techniki, jest prawie wyłącznie produktem Aryjczyka. Ten właśnie fakt pozwala wyciągnąć wniosek, że Aryjczyk był twórcą w ogóle wyższego społeczeństwa. [...]”

6

7

8 Wkrótce po dojściu do władzy przez Hitlera i przejęciu funkcji kanclerza III Rzeszy zaczęły powstawać pierwsze obozy koncentracyjne oraz ogłoszono w 1935 tzw. Ustawy Norymberdzkie. W ich myśl żydom mieszkającym w III Rzeszy odebrano prawa obywatelskie i zakazano małżeństw z Niemcami. Żydowskim lekarzom, adwokatom i wykładowcom zakazano wykonywanie zawodu.

9

10 Kampania propagandowa doprowadziła w 1938 r
Kampania propagandowa doprowadziła w 1938 r. Do wybuchu zamieszek antysemickich. Naziści przez dwa dni niszczyli budynki należące do żydów, a ich samych bito i wyrzucano z domów. W oknach i witrynach stłuczono wiele szyb, stąd określenie „noc kryształowa”.

11

12

13 Skutkami nocy kryształowej była śmierć ok
Skutkami nocy kryształowej była śmierć ok. 200 żydów, zesłanie do obozów koncentracyjnych osób narodowości żydowskiej, oraz grabież ich majątku.

14

15 Holokaust – określenie stosowane do prześladowań i zagłady milionów żydów przez władze III rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej

16 Holocaust stanowił bezprecedensową próbę zagłady całego narodu żydowskiego przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w takiej skali. Holocaust był wyjątkowy, także dlatego, że w założeniach miał doprowadzić do ostatecznego celowego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli fizycznej likwidacji całego narodu

17

18

19 Po wybuchu wojny polityka nazistów wobec żydów była wprowadzana w kolejnych krajach europejskich w miarę ich zajmowania przez wojska niemieckie

20 Przybierało to z reguły formy rejestracji osób pochodzenia żydowskiego, zmuszania do noszenia na ubraniach znaków identyfikacyjnych (najczęściej niebieskiej gwiazdy Dawida), wprowadzania różnych zakazów i posunięć dyskryminujących, w krajach z liczną ludnością żydowską izolację w dzielnicach zamkniętych (gettach), często otoczonych murem.

21 Wobec żydów łamiących przepisy dyskryminacyjne, albo opuszczających zamknięte dzielnice wprowadzano kary śmierci.

22

23

24

25

26 Liczba zabitych żydów jest szacowana na 5-6 milionów, choć dokładnie nie jest znana z powodu braku kompletnych ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej.

27 Koniec wykonał Maciej Prokopiuk uczeń kl. 3c


Pobierz ppt "Polityka Hitlera wobec Ludności Żydowskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google