Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Ochrony Środowiska SA Centrum Korporacyjne w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Ochrony Środowiska SA Centrum Korporacyjne w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 Bank Ochrony Środowiska SA Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Partyzantów 3 Olsztyn Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. dla przedsiębiorców działających w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

2 Informacje o Banku BOŚ Bank jest jednym z piętnastu największych banków komercyjnych w Polsce, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1996 roku. Obok standardowej działalności bankowej, specyfiką Banku jest obsługa projektów związanych z ochroną środowiska. Bank znajduje się w grupie dwudziestu największych instytucji na świecie wspierających ekologię. Współpracując z naszym Bankiem mają Państwo gwarancję stabilności i bezpieczeństwa oraz świadomość uczestnictwa w ekologicznej misji Banku. Za pośrednictwem sieci naszych placówek, BOŚ Bank oferuje swe usługi na całym terytorium Polski zapewniając w każdej z nich najwyższej jakości usługi. Pełna obsługa bankowa Klienta może być prowadzona we wszystkich Oddziałach Banku. 2

3 Rachunki bankowe Podstawą działania każdej firmy są finanse. Zarządzanie nimi wymaga stosowania nowoczesnych technologii, zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa transakcji i szerokiej gamy usług dodatkowych. To wszystko gwarantują rachunki bankowe w BOŚ Banku. Zachęcamy Państwa do otwarcia rachunku w BOŚ Banku oraz skorzystania z wachlarza usług dodatkowych jak Cash Management, czy systemu bankowości internetowej BOŚBank24iBOSS, które stworzą Państwu maksymalnie wygodny i efektywny sposób zarządzania środkami. 3

4 Rachunki bankowe Konto Wyjątkowe Biznes
Rachunek bieżący służący do przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych, związanych z prowadzoną przez klienta działalnością. W ramach miesięcznej opłaty otrzymują Państwo: otwarcie i prowadzenie Konta korzystanie z bankowości internetowej – BOŚBank24iBOSS wydanie pierwszego tokena i użytkowanie w okresie ważności przelewy internetowe w atrakcyjnej cenie 0,95 zł W ramach Umowy Konta Wyjątkowego Biznes mogą Państwo również korzystać z wachlarza produktów bankowych np: rachunków pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych lokat na koncie nocnym kredytu w rachunku bieżącym Koszt otwarcia i prowadzenia Konta Wyjątkowego Biznes: otwarcie rachunku bankowego : bez opłat prowadzenie rachunku bankowego: przez pierwsze trzy miesiące bez opłat 49 zł w przypadku zrealizowania poniżej 100 przelewów miesięcznie z rachunku (przelewy krajowe i zagraniczne liczone łącznie, z wyłączeniem przelewów wewnętrznych) w przypadku wykonywania co najmniej 100 przelewów w każdym miesiącu na rachunki w innych bankach, nie zapłacą Państwo za prowadzenie konta firmowego w następnym miesiącu. 4

5 Rozliczenia zagraniczne
Przelew SEPA Przelew SEPA to przelew transgraniczny realizowany za granicę i do innych banków krajowych w walucie EUR na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w strefie SEPA bądź też przelew otrzymany na rzecz Klienta polskiego banku, jeżeli zleceniodawca wysyła przelew ze strefy SEPA. Do strefy SEPA należą kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Koszt otrzymania i wysłania przelewu SEPA: przelew wychodzący 0,95 zł przelew przychodzący 0,00 zł Realizację przelewów SEPA można zlecić za pośrednictwem bankowości internetowej BOŚBank24 iBOSS jak również w formie papierowej w oddziale. Zachęcamy Państwa do realizacji przelewów SEPA za pośrednictwem bankowości internetowej – zlecenia w iBOSS w przeciwieństwie do zleceń składanych w oddziale są zwolnione z dodatkowych opłat związanych z obsługą zleceń w formie papierowej. Kwota przelewu: do EUR włącznie Jeśli rachunek jest prowadzony w walucie różnej niż EUR to transakcja zostanie przewalutowana z zastosowaniem kursów wymiany zawartymi w „Tabeli kursów walut BOŚ SA” obowiązującymi w BOŚ Banku w momencie księgowania transakcji Wszystkie dyspozycje złożone do 12:00 są realizowane przez BOŚ Bank w tym samym dniu, dyspozycje złożone po 12:00 są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Bank beneficjenta powinien zostać uznany kwotą przelewu SEPA w ciągu 3 dni roboczych od momentu zrealizowania przelewu przez BOŚ Bank. 5

6 Lokowanie nadwyżek pieniężnych
BOŚ Bank oferuje szeroką gamę produktów rynku kapitałowego wspomagających sprawne zarządzanie finansami firmy i korzystne lokowanie nadwyżek. Oferujemy Państwu depozyty o różnych terminach zapadalności i każdorazowo negocjowane indywidualnie oprocentowanie. Ponadto, za pośrednictwem BOŚ Bank możecie Państwo lokować nadwyżki środków w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa, obligacje komunalne i papiery komercyjne przedsiębiorstw. Lokaty w złotych i walutach Rachunki lokat terminowych otwierane i prowadzone: w ramach oferty standardowej na zasadach negocjowanych Charakterystyka Lokaty terminowe w ramach oferty standardowej: Okres trwania: 7 i 14 dni (lokaty zakładane przez internet), 21 dni, 1 M, 3 M, 6 M, 12 M, 24 M i 36 M dla lokat w walucie Waluta: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, SEK Oprocentowanie: stałe/zmienne Kapitalizacja: miesięczna Minimalna kwota: PLN/ USD lub równowartość w innej walucie Lokaty terminowe na warunkach negocjowanych: Okres trwania: dowolny Oprocentowanie: stałe Minimalna kwota: PLN/ USD lub równowartość w innej walucie 6

7 Karty płatnicze Proponujemy Państwu korzystanie z naszych kart płatniczych. Ułatwią one Państwu dokonywanie bezpiecznych płatności bezgotówkowych oraz kontrolę wydatków służbowych pracowników Państwa Firmy. W ofercie posiadamy dwa rodzaje kart płatniczych, kartę debetową Maestro Business oraz kartę kredytową Visa Business. 7

8 Faktoring Faktoring zgodnie z Konwencją Ottawską to usługa finansowa spełniająca min. 2 z czterech elementów: Finansowanie Prowadzenie kont rozliczeniowych Odbiorców Przejęcie ryzyka wypłacalności Odbiorców Windykacja 8

9 Faktoring Korzyści: Możliwość otrzymania finansowania dla firm z gorszą sytuacją finansową, ale dobrym portfelem należności. Możliwość otrzymania finansowania dla firm, które nie mogą lub nie chcą ustanawiać „twardych zabezpieczeń” Możliwość oferowania odbiorcom dłuższych terminów płatności Możliwość kreowania polityki handlowej (cena /tp) Budowanie trwałej przewagi na rynku Szybki dostęp do środków pieniężnych Poprawa płynności finansowej Zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych Nieograniczone możliwości zasilania finansowego Poprawa współpracy z najlepszymi odbiorcami - stworzenie dodatkowych silnych relacji z odbiorcami 9

10 Faktoring - SCHEMAT TRANSAKCJI
BANK 5 zwrot funduszu gwarancyjnego 4 spłata/ zapłata za należności 3 zaliczka 2 faktura/należność 1 dobra/usługi FAKTORANT ODBIORCY

11 Kredyty i pożyczki Oferowane przez BOŚ Bank produkty kredytowe umożliwią Państwa firmie utrzymanie płynności finansowej, realizację zaplanowanych przedsięwzięć, jak również zapewnią swobodne prowadzenie rozliczeń ze swoimi partnerami handlowymi. Warunki kredytu, wysokość prowizji i oprocentowanie są ustalane każdorazowo w ramach indywidualnych negocjacji w oparciu o rynkowe stawki prowizyjne. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym - udzielany w PLN i walutach wymienialnych na finansowanie bieżącej działalności firmy na okres do 1 roku; dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystywania środków z udzielonego kredytu sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności przez firmę. Warunki kredytu: Przeznaczenie: Finansowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Okres finansowania: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy Waluta: PLN, EUR, USD Kwota kredytu: Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku kredytobiorcy Cena i zabezpieczenia kredytu: negocjowane indywidualnie Kredyt WPROST - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, udzielany na uproszczonych zasadach, do kwoty zł 11

12 Kredyty i pożyczki Kredyt inwestycyjny - dzięki długiemu okresowi finansowania oraz preferencyjnemu oprocentowaniu stanowi doskonałe źródło finansowania przedsięwzięć produkcyjnych i budowlanych, zakupu urządzeń, maszyn oraz środków transportu. Warunki kredytu: Przeznaczenie: Finansowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości majątku trwałego Okres finansowania: do 20 lat, określany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta Waluta: PLN, CHF, EUR, USD PLN denominowane do CHF, EUR, USD Kwota kredytu: do 80 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia Cena i zabezpieczenia kredytu: negocjowane indywidualnie Zalety produktu: Możliwość rozłożenia kosztów inwestycji na wiele lat, dzięki długiemu okresowi finansowania inwestycji, co pozwoli na dopasowanie spłat kredytu do możliwości finansowych Firmy Możliwość zastosowania odstępstw i kredytowania powyżej 80% inwestycji Możliwość karencji w spłacie kapitału, okres karencji dostosowany indywidualnie do wymagań Firmy Preferencyjne oprocentowanie 12

13 Kredyty preferencyjne
Kredyt preferencyjny z dopłatami WFOŚiGW w Olsztynie Przedmiot kredytowania: finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji z zakresu: Odnawialne źródła energii Instalacje energetyczne Inwestycje w zakresie czystej produkcji Małe oczyszczalnie ścieków Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest Inwestycje w zakresie termomodernizacji: Warunki wspólne do w/w linii kredytowych Oprocentowanie kredytu: 0,5 WIBOR 3M+2 p.p. Prowizja do 1,0% kwoty kredytu Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej

14 Kredyty preferencyjne
Kredyt technologiczny Kryteria dostępu: - status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy - posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu udokumentowany wkład własny, minimum 25% kosztów kwalifikowanych Inwestycja technologiczna polegająca na: zakupie nowej technologii (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat), jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług Kredytobiorca może uzyskać dofinansowanie w postaci Premii technologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu technologicznego udzielonego przez Bank Premia technologiczna jest udzielana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do wysokości zł. Warunkiem uruchomienia środków z Kredytu Technologicznego jest przyznanie przez BGK promesy Premii technologicznej. Kredyt technologiczny udzielany jest do wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

15 FINANSOWANIE PROJEKTÓW UE
„EUROPEJSKA OFERTA” identyfikacja możliwości uzyskania dotacji usługi doradcze we współpracy z firmami partnerskimi przygotowanie wniosku o dotację przez partnera Banku zbilansowanie środków finansowych inwestycji: kredyt pomostowy na pokrycie kosztów kwalifikowanych refundowanych z funduszy unijnych, na okres realizacji zadania do czasu uruchomienia środków z Unii Europejskiej kredyt uzupełniający na pokrycie kosztów niekwalifikowanych inwestycji nierefundowanych z funduszy unijnych oraz kosztów kwalifikowanych nie objętych dotacją

16 FINANSOWANIE PROJEKTÓW UE
Co proponujemy identyfikacja możliwości dofinansowania ze środków unijnych przez Doradcę Klienta przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przez partnerów Banku – FIRMY DORADCZE uwiarygodnienie źródeł finansowania inwestycji przed Instytucją Wdrażającą – PROMESA UNIJNA zapewnienie montażu finansowego inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych – KREDYTOWANIE prowadzenie rachunku projektu

17 Kredyty i pożyczki Pożyczka hipoteczna - to finansowanie na dowolny cel, kwota pożyczki ograniczona jest jedynie wartością nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, a okres finansowania do 15 lat i elastyczne warunki wykorzystania i spłaty sprawiają, że pożyczka hipoteczna to dobry wybór. Warunki pożyczki: Przeznaczenie: - Działalność bieżąca i inwestycyjna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez konieczności udokumentowania przeznaczenia i przedkładania faktur lub innych dokumentów - Spłata kredytu/pożyczki w innym banku lub instytucji, Okres finansowania: do 15 lat Waluta: PLN, EUR, USD PLN denominowane do EUR, USD Kwota pożyczki: bez limitu kwotowego, zależna od wartości nieruchomości, kredytujemy do 70% wartości nieruchomości Cena pożyczki: negocjowana indywidualnie Zabezpieczenia pożyczki: podstawowym zabezpieczeniem są: hipoteka na nieruchomości zwykła lub kaucyjna cesja na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń, nieruchomości zabudowanej będącej przedmiotem zabezpieczenia spłaty pożyczki 17

18 Gwarancje bankowe Jeśli Państwo prowadzicie działalność handlową lub usługową, występując w roli zarówno dostawcy jak i odbiorcy towaru/usługi, co dzień ponosicie ryzyko nie wywiązania się przez kontrahenta z jego obowiązków. To ryzyko jest szczególnie znaczące, gdy np.: kwota transakcji jest wysoka, przedmiotem kontraktu jest realizacja usługi inwestycyjnej, gdy wypłacana jest zaliczka potrzebna partnerowi handlowemu na pokrycie wstępnych nakładów. Jeśli Państwo chcecie ograniczyć ryzyko nie wywiązania się kontrahenta z zobowiązań kontraktowych – BOŚ Bank proponuje Państwu (jako dostawcy lub jako odbiorcy) dodatkowe zabezpieczenie niezależnie od warunków przewidzianych w kontraktach. Takim zabezpieczeniem może być Gwarancja bankowa. Gwarancja bankowa stanowi pisemne zobowiązanie Banku podjęte na podstawie zlecenia klienta wobec beneficjenta gwarancji tzn. osoby prawnej lub fizycznej, na rzecz której dana gwarancja jest wystawiona. 18

19 Gwarancje bankowe BOŚ Bank proponuje Państwu wystawianie:
gwarancji zabezpieczających spłatę zaciągniętych kredytów/pożyczek w innych bankach, gwarancji na wadia przetargowe (gwarancje przetargowe, wadialne), gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania kontraktu (umowy), gwarancji zapłaty za dostawę towaru lub wykonanie usługi, gwarancji za spłatę rat leasingowych, gwarancji zapłaty za towary sprzedawane ze składu konsygnacyjnego, gwarancji otwarcia akredytywy, gwarancji zapłaty za zobowiązania celne, gwarancji w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej gwarancji konosamentowej gwarancji otwarcia lub potwierdzenia akredytywy eksportowej. gwarancji spłaty zobowiązań z innych tytułów. a także regwarancji, tj. gwarancji udzielanych przez inne banki na nasze zlecenie. Nasza oferta obejmuje także: gwarancje własne wystawione na podstawie regwarancji innych banków na rzecz polskich beneficjentów, potwierdzanie gwarancji obcych, wystawionych przez banki krajowe i zagraniczne, awizowanie i obsługę gwarancji obcych, wystawionych przez banki krajowe i zagraniczne na rzecz klientów BOŚ Bank 19

20 Operacje dokumentowe BOŚ Bank posiada zróżnicowaną ofertę produktów umożliwiających konstruowanie strategii zabezpieczających transakcje handlu zagranicznego. W szczególności proponujemy Państwu skorzystanie z następujących usług: inkaso dokumentowe w eksporcie i imporcie, akredytywy dokumentowe w eksporcie i imporcie, dyskonto należności w ramach akredytyw eksportowych z odroczonym terminem płatności, dyskonto weksli handlowych; 20

21 Zarządzanie ryzykiem finansowym
Prowadzenie rozliczeń zagranicznych w ramach transakcji eksportowo-importowych wiąże się niejednokrotnie z ryzykiem walutowym. Rozliczenie transakcji zagranicznej dokonywane jest z reguły w przyszłości co może powodować dla przedsiębiorstwa ryzyko poniesienia straty z tytułu niekorzystnej zmiany kursu walutowego. Nie zabezpieczenie ryzyka walutowego może stanowić poważne zagrożenie dla końcowego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. BOŚ Bank proponuje sprawne i bezpieczne pośrednictwo w rozliczeniach zagranicznych pozwalających łagodzić ryzyko finansowe przedsiębiorstwa za pomocą następujących transakcji: Transakcje wymiany walut FX SPOT polegające na kupnie lub sprzedaży przez Klienta kwoty w walucie obcej w zamian za PLN po ustalonym kursie z datą realizacji nie późniejszą niż dwa dni robocze. Transakcje terminowe FX FORWARD polegające na kupnie lub sprzedaży określonej waluty w danym dniu w przyszłości według ustalonego w chwili zawarcia transakcji między bankiem a Klientem kursu terminowego. 21

22 ZAPRASZAMY http:/www.bosbank.pl - 22 Oddziały
Bank Ochrony Środowiska SA Centrum Korporacyjne w Olsztynie Ul. Partyzantów 3 Olsztyn Olsztyn Mikołaj Szadziun - Dyrektor Centrum Korporacyjnego tel Sabina Remiszewska – Dyrektor Sprzedaży tel Lucyna Cywińska-Konopka – Główny Ekolog Oddziału tel Elżbieta Filipska – Doradca Klienta tel Lucyna Droździel – Doradca Klienta tel Agata Tracewska – Doradca Klienta tel Elbląg Małgorzata Mytych – Doradca Klienta tel Ełk Monika Wróblewska – Doradca Klienta tel - 22 Oddziały - 81 Oddziałów Operacyjnych - 7 Punktów Obsługi Klienta


Pobierz ppt "Bank Ochrony Środowiska SA Centrum Korporacyjne w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google