Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim"— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

2 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Ilość uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim w latach szkolnych rok szkolny 2006/ uczniów i słuchaczy rok szkolny 2007/2008* uczniów i słuchaczy Jest to o uczniów i słuchaczy mniej co stanowi 3,75 % rok szkolny 2008/2009** uczniów i słuchaczy Jest to o uczniów i słuchaczy mniej co stanowi 2,15 % *Źródło:Urząd Statystyczny w Lublinie **SIO stan na dzień 2

3 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Ilość uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim w latach szkolnych *Źródło:Urząd Statystyczny w Lublinie **SIO stan na dzień 3

4 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim Lp Wyszczególnienie 2006/2007 2007/2008* * 2008/2009* 1 Liceum ogólnokształcące 53 606 52 428 52 696 2 Liceum profilowane 10 914 7 873 5 788 3 Uzupełniające liceum ogólnokształcące 1 826 2109 2 846 4 Szkoły artystyczne 1 351 733 696 5 Zasadnicza szkoła zawodowa 11 271 11482 11 696 6 Technikum 29 656 29 582 29 937 7 Technikum uzupełniające 2 819 5 712 2 166 8 Szkoła policealna 21 020 17 705 19 045 9 Szkoły przysposabiające do pracy 496 533 592 Liczba uczniów * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS ( 4

5 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim 5

6 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim Wyszczególnienie 2006/2007 2007/2008** 2008/2009* Liceum ogólnokształcące 53 606 52 428 52 696 Szkoły zawodowe z LP i "artystycznymi" 10 914 7 873 5 788 Szkoły policealne 1 826 2109 2 846 Liczba uczniów * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS ( 6

7 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim proporcja * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS ( 7

8 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Szkoły dla dorosłych Wyszczególnienie 2006/2007** 2007/2008* * 2008/2009* Gimnazjum 2 3 4 Liceum ogólnokształcące 66 25 46 Uzupełniające liceum ogólnokształcące 27 48 Szkoły ponadpodstawowe 8 Zasadnicza szkoła zawodowa Liceum profilowane Technikum 10 Technikum uzupełniające 35 34 Liczba słuchaczy 6,8 tyś 6,5 tyś 7,7 tyś * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS ( 8

9 Szkoły dla dorosłych – liczba słuchaczy
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Szkoły dla dorosłych – liczba słuchaczy * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS ( 9

10 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Szkoły dla dorosłych * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS ( 10

11 Szkoły specjalne (rok szkolny 2008/2009)
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Szkoły specjalne (rok szkolny 2008/2009) 11

12 Szkoły specjalne (rok szkolny 2008/2009)
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Szkoły specjalne (rok szkolny 2008/2009) 12

13 Inne typy placówek ponadgimnazjalnych
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Inne typy placówek ponadgimnazjalnych Typ placówki Liczba Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 35 Centrum Kształcenia Ustawicznego 18 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ) 9 Centrum Kształcenia Praktycznego 10 Placówki kształcące w formach pozaszkolnych 97 13

14 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Zasadnicza szkoła zawodowa – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) Lp. Zawód 2006/2007 2007/2008 stan na dzień 1. Mechanik pojazdów samochodowych 2 058 2 358 2 452 2. Kucharz małej gastronomii 2 026 2 228 2 062 3. Cukiernik 845 858 4. Fryzjer 663 827 942 5. Murarz 341 746 906 6. Piekarz 733 587 467 7. Elektromechanik pojazdów samochodowych 312 407 410 8. Elektromechanik 416 409 9. Ślusarz 314 381 318 10. Sprzedawca 335 315 11 Rolnik 329 272 62 14

15 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Zasadnicza szkoła zawodowa – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) 15

16 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Zasadnicza szkoła zawodowa – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) 16

17 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) 17

18 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) 18

19 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) 19

20 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) 20

21 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) 21

22 Liceum profilowane ( ilość uczniów wg profili )
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Liceum profilowane ( ilość uczniów wg profili ) * Stan na dzień r. 22

23 Liceum profilowane ( ilość uczniów wg profili )
Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim Liceum profilowane ( ilość uczniów wg profili ) 23

24 Diagnoza szkolnictwa zawodowego
Liczba doradców zawodowych w województwie lubelskim (według typów szkół) Typ Marzec 2007 Wrzesień 2007 Wrzesień 2008 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 4 5 3 Gimnazjum 2 Zespół szkół i placówek oświatowych 9 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami 1 Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego Liceum ogólnokształcące Bursa Przedszkole Liczba doradców zawodowych 7 12 22 24

25 Diagnoza szkolnictwa zawodowego
Liczba doradców zawodowych w województwie lubelskim 2008-wrzesień 25

26 Analiza zawodów ( kształcenie a rynek pracy)

27 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Ilość uczących się w zawodach szkolnych a ilość ofert pracy w I półroczu 2008 Zawód szkolny (technikum; szkoła policealna) r. Ilość ofert Oferty pracy WUP* w I półroczu w zawodzie: Technik informatyk 312[01] 6208 76 Technik informatyk 3115 Technik mechanik 311[20] 4548 Technik mechanik 7115 Technik ekonomista 341[02] 3600 25 Ekonomiści 2411 Technik administracji 343[01] 2481 1 001 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 3431 Technik budownictwa 311[04] 2220 60 Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni 3112 Kucharz 512[02] 2139 413 Kucharz 5122 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 311[10] 2088 Technik żywienia i gospodarstwa domowego zawód nadwyżkowy 0,0038 Technik hotelarstwa 341[04] 2064 Brak danych Technik usług fryzjerskich 514[02] 1590 343 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 5141 Technik agrobiznesu 341[01] 1468 Technik usług kosmetycznych 514[03] 1309 Technik elektronik 311[07] 1281 26 Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni 3114 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] 1195 162 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 5159 * Źródło: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim w I półroczu 2008r (cz I) – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 27

28 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim
Ilość uczących się w zawodach szkolnych a ilość ofert pracy w I półroczu 2008 Zawód szkolny (zasadnicza szkoła zawodowa) Ilość ofert Oferty pracy WUP* w I kwartale 2008 w zawodzie: Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 2 452 132 Mechanik pojazdów samochodowych Kucharz małej gastronomii 512[05] 2 062 Kucharz małej gastronomii 51202 - zawód nadwyżkowy – 0,0817 Fryzjer 514[01] 942 204 Fryzjer Murarz 412[06] 906 505 Murarz Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] 858 467 320 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 7412 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] 410 409 51 Elektromechanicy 7241 Ślusarz 722[03] 318 277 Ślusarze i pokrewni 7222 Sprzedawca 522[01] 315 2 690 Sprzedawcy i demonstratorzy 5221 * Źródło: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim w I półroczu 2008r (cz I) – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 28


Pobierz ppt "Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google