Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU"— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU
POWIAT WĄGROWIECKI POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU PROFILE I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY Wągrowiec,

2 PROFILE I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY
Materiały źródłowe Dane statystyczne i opracowania własne za okres 2007 – 2010 /PUP Wągrowiec/ Rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Wągrowieckim 2007 – 2010 I półrocze /PUP Wągrowiec/ Sytuacja absolwentów na lokalnym rynku pracy w latach 2007 – 2009 /PUP Wągrowiec/ Kierunki i profile kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych działających w Powiecie Wągrowieckim /Starostwo Powiatowe w Wągrowcu oraz Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku/ Ocena sytuacji absolwentów szkol na rynku pracy w latach 2007 – 2009 /WUP Poznań/

3 Sytuacja na lokalnym rynku pracy

4 Stopa bezrobocia w latach 1990 - 2010
Sytuacja na lokalnym rynku pracy Stopa bezrobocia w latach

5 Sytuacja na lokalnym rynku pracy – wiek stan na 31.12.2010

6 Sytuacja na lokalnym rynku pracy - wykształcenie
stan na Liczba osób bezrobotnych na dzień = 4.504

7 Sytuacja absolwentów na lokalnym rynku pracy

8 Liczba zarejestrowanych absolwentów 2007 - 2009

9 Skierowanie absolwentów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2007 - 2009

10 Absolwenci zarejestrowani według zawodów /według stanu na 31 grudnia 2007 – 2009/

11 Sytuacja na lokalnym rynku pracy szkoły zawodowe / 2007 - 2009

12 Sytuacja na lokalnym rynku pracy technikum / 2007 - 2009

13 Sytuacja na lokalnym rynku pracy szkoły policealne / 2007 - 2009

14 Rejestracje absolwentów Pozostawanie w rejestrach
Sytuacja na lokalnym rynku pracy liceum ogólnokształcące/ Rejestracje absolwentów Pozostawanie w rejestrach

15 Rejestracje absolwentów Pozostawanie w rejestrach
Sytuacja na lokalnym rynku pracy liceum profilowane / Rejestracje absolwentów Pozostawanie w rejestrach

16 Ranking Zawodów deficytowych i nadwyżkowych

17 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Wągrowieckim systematyczny monitoring zawodów = stała diagnoza rynku pracy i możliwość reakcji na procesy na rynku pracy obserwacja kształtowania się popytu i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych do funkcjonowania systemów szkoleń bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego

18 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Ranking zawodów bazuje głównie na danych statystycznych bezrobocia rejestrowanego – nie oddaje w pełni relacji popyt / podaż Wskazuje jednak na pewne tendencje i prawidłowości, istotne przy wyborze drogi zawodowej , które powinny być brane pod uwagę przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz służyć uczestnikom rynku pracy, instytucjom i organizacjom zajmującym się rynkiem pracy - szczególnie w zakresie kształcenia i edukacji

19 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Zawód deficytowy = zawód, na który jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie Zawód nadwyżkowy = zawód, na który jest mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie

20 ZawoDY deficytowe 2007 – i PÓŁROCZE 2010

21 przedstawiciel handlowy robotnik gospodarczy *
Zawody deficytowe 2007 – I półrocze 2010 Zawód deficytowy 2007 2008 2009 2010 I półrocze przedstawiciel handlowy X pracownik biurowy * opiekunka dziecięca * bibliotekarz robotnik gospodarczy * księgowy tynkarz brukarz meliorant Liczba wystąpień zawodów w ciągu 4 lat : czerwony – wystąpienie czterokrotne, zielony – trzykrotne , niebieskie – dwukrotne * - zawody, które są wynikiem sezonowości lub realizacji określonych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a nie są wyrazem faktycznych potrzeb rynku pracy

22 Zawody deficytowe 2007 – I półrocze 2010
Zawód deficytowy 2007 2008 2009 2010 I półrocze inwentaryzator X pomoc kuchenna* kierowca samochodu ciężarowego magazynier spawacz ręczny gazowy sprzedawca na stacji paliw wychowawca w placówkach oświatowych nauczyciel przedszkola* frezer sekretarka

23 ZawoDY nadwyżkowe 2007 – i PÓŁROCZE 2010

24 mechanik samochodów osobowych pracownik administracyjny
Zawody nadwyżkowe 2007 – I półrocze 2010 Zawód nadwyżkowy 2007 2008 2009 2010 I półrocze mechanik samochodów osobowych X elektromonter pracownik administracyjny handlowiec tokarz stolarz meblowy kucharz cukiernik sprzedawca Liczba wystąpień zawodów w ciągu 4 lat : czerwony – wystąpienie czterokrotne, zielony – trzykrotne , niebieskie – dwukrotne

25 Zawody nadwyżkowe 2007 – I półrocze 2010
Zawód nadwyżkowy 2007 2008 2009 2010 I półrocze mechanik pojazdów samochodowych X mechanik – operator pojazdów i maszyn malarz – tapeciarz ślusarz monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lakiernik samochodowy asystent ekonomiczny technik mechanik pedagog technik informatyk

26 rolnik produkcji roślinnej i zwierz. technik żywienia i gosp. domowego
Zawody nadwyżkowe 2007 – I półrocze 2010 Zawód nadwyżkowy 2007 2008 2009 2010 I półrocze piekarz X stolarz masażysta kelner krawiec sprzątaczka tapicer fryzjer technik rolnik rolnik produkcji roślinnej i zwierz. technik żywienia i gosp. domowego politolog rzeźnik wędliniarz obuwnik przemysłowy

27 Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych na przestrzeni lat 2007 – 2010 /I półrocze/

28 Oferty pracy w zawodach na przestrzeni lat 2007 – 2010 /I półrocze/
UWAGA ! Niektóre z ofert są wynikiem sezonowości lub realizacji określonych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a nie są wyrazem faktycznych potrzeb rynku pracy

29 Wskaźnik ofert pracy zgodnych według Polskiej Klasyfikacji Działalności składanych na przestrzeni lat 2007 – 2010 /I półrocze/ UWAGA ! Niektóre z ofert są wynikiem sezonowości lub realizacji określonych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a nie są wyrazem faktycznych potrzeb rynku pracy

30 Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wągrowieckiego

31 Profile kształcenia [TECHNIKUM, SZKOŁA POLICEALNA] zawody nadwyżkowe
ZSP nr1 Wągrowiec ZSP nr2 Wągrowiec ZSP Gołańcz ZSP Damasławek Tech Tech UzupM Sz PolM Sz Pol Tech UzupD Technik mechanik X Technik informatyk Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik mechatronik Technik ekonomista Technik usług fryzjerskich Technik handlowiec Technik logistyk Technik architektury krajobrazu Technik pojazdów samochodowych Technik budownictwa Technik technologii drewna Technik rachunkowości Technik administracji Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik ochrony środowiska Technik hotelarstwa Technik rolnik Technik mechanizacji rolnictwa

32 [ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA] zawody nadwyżkowe
Profile kształcenia [ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA] zawody nadwyżkowe ZSP nr1 Wągrowiec ZSP Gołańcz ZSP Damasławek ZSZ-KlW ZSZ-Sp Kucharz małej gastronomii X Sprzedawca Murarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Lakiernik Malarz-tapeciarz Blacharz samochodowy Ślusarz Operator obrabiarek skrawających Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Monter-elektronik Cukiernik Piekarz Rzeźnik-wędliniarz Stolarz Krawiec Tapicer Fryzjer Dekarz Fotograf Mechanik-operator pojazdów i maszyn Tapeciarz Rolnik Kamieniarz

33 POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU
Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄGROWCU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google