Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY GIMNAZJALISTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY GIMNAZJALISTÓW"— Zapis prezentacji:

1 WITAMY GIMNAZJALISTÓW

2 SYSTEM KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO
STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE STUDIA WYŻSZE LICENCJACKIE SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE EGZAMIN GIMNAZJUM

3 PUNKTY Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punkty.
Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie - ukończenia gimnazjum – 60 pkt. ocena celująca – 15 pkt. ocena bardzo dobra – 13 pkt. ocena dobra – 10 pkt ocena dostateczna – 5 pkt ocena dopuszczająca – 2 p. - liczba punktów za przedmioty „punktowane” ( każda szkoła inne ) - ocena zachowania : * wzorowa-5 p. * bardzo dobra – 3 p. - Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 10 punkty Udział w przedmiotowych konkursach : * uzyskanie tytułu finalisty - 15pkt * zdobycie dwóch i więcej tytułów – 20 pkt - Osiągnięcia sportowe, artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym lub wolontariat– 5 pkt

4 SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRUSZWICY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIELCU ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOBYLNIKACH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.J.Kasprowicza II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. Konopnickiej III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Królowe Jadwigi IV LICEUM przy ZSP NR 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRUSZWICY

5 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. J. Kasprowicza
PROFILE KLAS : HUMANISTYCZNA (j. pol., geografia, historia, j. obcy) PRZYRODNICZO-MEDYCZNA ( j. pol., matematyka, biologia, j. obcy) Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I J.ANGIELSKIEGO OGÓLNA Tel. – Adres – ul. Plac 1 Maja 11/13, Inowrocław

6 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. M. Konopnickiej
PROFILE KLAS : PODSTAWOWA z rozszerzonym programem języka angielskiego PODSTAWOWA z elementami prawa i europeistyki PODSTAWOWA z rozszerzonym programem matematyki i informatyki PODSTAWOWA z elementami wiedzy o multimedialnej komunikacji PODSTAWOWA z rozszerzonym programem z biologii, chemii i fizyki PODSTAWOWA z rozszerzonym językiem rosyjskim o elementy biznesu i marketingu Adres – ul. M. Konopnickiej 15, Inowrocław Tel. –

7 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Królowej Jadwigi
PROFILE KLAS : HUMANISTYCZNO – LINGWISTYCZNA z programem edukacji teatralnej i medialnej (j. pol., historia, informatyka, j. ang-franc ARTYSTYCZNA (j. pol, plastyka, j. ang ) Z ELEMENTAMI WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ INFORMATYCZNA z elementami bankowości ( j.pol, informatyka, fizyka, matematyka) Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA (j.pol, geografia, biologia, chemia) OGÓLNA SPORTOWA (j.pol, w-f, biologia, j.ang.) Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM INFORMATYKI Adres – ul. Narutowicza 53, Inowrocław Tel

8 IV LICEUM przy ZSP nr 1 PROFILE KLAS :
KLASA OGÓLNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM INFORMATYKI KLASA OGÓLNA Z ELEMENTAMI WIEDZY EUROPEJSKIEJ KLASA OGÓLNA Z ELEMENYAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA KLASA OGÓLNA Z ELEMENTAMI BIOCHEMII KLASA OGÓLNA BEZ UKIERUNKOWANIA Tel Adres – ul. Poznańska 345, Inowrocław

9 LICEUM KATOLICKIE PROFILE KLAS :
KLASA OGÓLNA ( j. pol, matematyka, historia, geografia ) CZESNE – 250 ZŁ/ miesięcznie Adres – ul. Plebanka, Inowrocław Tel

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
Adres – ul. Poznańska 345 , Inowrocław Tel PRZEDMIOTY PUNKTOWANE – TECHNIK : ANALITYK, OCHRONY ŚRODOWISKA, TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI : JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA CHEMIA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE - TECHNIKUM ELEKTRONICZNE: FIZYKA TECHNIKUM –4-lata TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK TELEINFORMATYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA TECHNIK ANALITYK TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROFILE: ogólny, ogólny z rozszerzoną informatyką, ogólny z elementami wiedzy europejskiej, ogólny z elementami przedsiębiorczości i zarządzania ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA MONTER ELEKTRONIK

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
Adres – ul. Sienkiewicza 33 , Inowrocław Tel PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : W ZAWODZIE : KUCHARZ. KELNER JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA BIOLOGIA W ZAWODZIE : TECHNIK HOTELARSTWA GEOGRAFIA W ZAWODZIE : TECHNIK TECHNOLOGI ODZIEŻY SZTUKA TECHNIKUM –4-lata TECHNIK HOTELARSTWA TECHNIK KUCHARZ TECHNIK KELNER TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY TECHNIKUM PO ZSZ – 3 LATA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Kucharz małej gastronomii (2lata) Krawiec (3 lata) SZKOŁA ZAWODOWA DOKSZTAŁCAJĄCA (z praktyką w zakładzie pracy) w zawodach: Kucharz małej gastronomii, krawiec, piekarz, cukiernik, fryzjer i inne

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
TECHNIKUM –4-lata TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK MECHANIK(obsługa i naprawa pojazdów samochodowych) TECHNIK POLIGRAF LICEUM PROFILOWANE Profil- MECHATRONICZNY Profil – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 LATA) elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych operator obrabiarek skrawających Adres – ul. Dworcowa 25 , Inowrocław Tel PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY MATEMATYKA FIZYKA

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 „Ekonomik”
TECHNIKUM –4-lata TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK HANDLOWIEC TECHNIKUM PO ZSZ – 3 LATA TECHNIK HANDLOWIEC LICEUM PROFILOWANE Profil- EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 LATA) - SPRZEDAWCA Adres – ul. Krzymińskiego 8 , Inowrocław Tel PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA HISTORIA

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5
Adres – ul. Narutowicza 34 , Inowrocław Tel PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY TECHNIKA TECHNIKUM –4-l TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK DROGOWNICTWA LICEUM PROFILOWANE Profil- KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ( 3 LATA) MURARZ MONTER INSTALACJI SANITARNYCH TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ Adres – ul. Solankowa 21, Inowrocław Tel KLASY W ZAWODACH : FRYZJER PIEKARZ BLACHARZ SAMOCHODOWY CUKIERNIK KLASA WIELOZAWODOWA ( kilka miejsc w danym zawodzie) W TYM : ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH STOLARZ RZEŹNIK-WĘDLINIARZ ELEKTRYK KAMIENIARZ MECHANIK POJ. SAMOCH. DRUKARZ INTROLIGATOR TAPICER ŚLUSARZ LAKIERNIK Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest podpisanie umowy z pracodawcą .

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOBYLNIKACH
TECHNIKUM –4-lata TECHNIK ROLNIK TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TECHNIKUM PO ZSZ – 3 LATA TECHNIK ROLNIK LICEUM PROFILOWANE Profil- ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK ARCHTEKTURY KRAJOBRAZU Kruszwica Tel PRZEDMIOTY PUNKTOWANE –TECHNIK : ROLNICTWA, AGROBIZNEZU : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA BIOLOGIA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU: FIZYKA GEOGRAFIA

17 ZESPÓŁ SZKÓPONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIELCU
Adres – Kościelec 125 , Pakość Tel PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA BIOLOGIA lub CHEMIA TECHNIKUM –4-l TECHNIK ROLNIK TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO TECHNIK OGRODNIK TECHNIK OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA LICEUM PROFILOWANE Profil - ŚRODOWISKOWO-ROLNICZY ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ogrodnik

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRUSZWICY
TECHNIKUM –4-l TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK INFORMATYK O SPECJALNOŚCIACH: - aplikacje internetowe - grafika komputerowa LICEUM PROFILOWANE Profil- EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY Profil – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, ślusarz, tokarz, spawacz, malarz, elektryk, stolarz, itp.) Adres : ul. Kujawska 20 , Kruszwica Tel PRZEDMIOTY PUNKTOWANE : JĘZYK POLSKI MATEMATYKA FIZYKA

19 POWODZENIA !


Pobierz ppt "WITAMY GIMNAZJALISTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google