Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla opiekunów Centów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla opiekunów Centów"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla opiekunów Centów
DORADZTWO ZAWODOWE Szkolenie dla opiekunów Centów

2 DORADZTWO ZAWODOWE Doradca zawodowy udziela pomocy w: wyborze zawodu,
Kierunku kształcenia, dalszego szkolenia zmiany zawodu Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, jak i sytuację życiową klienta jak i potrzeby rynku pracy

3 DORADZTWO ZAWODOWE Do zadań doradcy zawodowego należy:
Pomoc w określeniu umiejętności, cech osobowych, predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań klienta. Dostarczanie źródeł informacji zawodowej (min. niezbędne kwalifikacje i wymagania na poszczególnych stanowiskach pracy, szczegółowe informacje dotyczące konkretnych zawodów) . Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz prezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej

4 DORADZTWO ZAWODOWE

5 DORADZTWO ZAWODOWE

6 DORADZTWO ZAWODOWE Zanim wyślesz swojego klienta mającego trudności w
wyborze szkolenia lub dalszej drogi w karierze zawodowej do doradcy zawodowego zastanów się wspólnie z nim, nad następującymi pytaniami: jakie są jego zainteresowania? jakie informacje mogą się mu przydać w pracy/szkole? jakie umiejętności chciałby nabyć? jakie czynności lubi wykonywać?

7 DORADZTWO ZAWODOWE jakie jest jego hobby? Co lubi robić w wolnym czasie? jakich czynności nie lubi wykonywać? jaką pracę wykonuje obecnie i czy są jakieś informacje i umiejętności, które mogłyby mu pomóc w obecnym zajęciu? jeśli nie pracuje, to jaki zawód chciałaby wykonywać? czy myśli o przekwalifikowaniu się? Jeśli tak, to w jakim kierunku chciałaby podążać? czy są jakieś ograniczenia (na przykład zdrowotne), które nie pozwalają mu na wykonywanie niektórych zawodów?

8 DORADZTWO ZAWODOWE Jako opiekunowie Centrów będziecie mieli
możliwość stałego i łatwego dostępu do informacji zawodowych i doradztwa zawodowego dzięki komunikatorowi internetowemu (Skype) lub przez a.

9 DORADZTWO ZAWODOWE Doradca zawodowy pracujący w projekcie
„Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” może także udostępnić testy służące do samobadania predyspozycji zawodowych, który klient może wypełnić samodzielnie.

10 DORADZTWO ZAWODOWE Wszystkie Centra zostaną także wyposażone w:
Zestawy scenariuszy zajęć „Kształcenie przez całe życie” Program multimedialny „Piramida kariery” Osobiste Portfolio Kariery Interaktywne programy szkoleniowe na CD CD-ROM-y i filmy popularyzujące kształcenie przez całe życie i planowanie kariery zawodowej

11 DORADZTWO ZAWODOWE Program multimedialny „Piramida kariery” służy
lepszemu, szerszeniu poznaniu samego siebie, aby wspomóc proces wytyczenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej i w konsekwencji ułatwić wybór właściwego szkolenia. Program ten zawiera konspekty, ćwiczenia, kwestionariusze i testy, przy zastosowaniu których klient, będzie mógł podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego dla niego szkolenia.

12 DORADZTWO ZAWODOWE

13 DORADZTWO ZAWODOWE

14 DORADZTWO ZAWODOWE Klienci Centrów będą mogli skorzystać z
indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym zdalnie za pomocą: porad telefonicznych (bezpłatna infolinia 0  ) za pomocą Skype’a za pomocą a.


Pobierz ppt "Szkolenie dla opiekunów Centów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google