Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie ID grupy: 97/22_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: "Lokalny rynek pracy-szanse i zagrożenia dla absolwentow szkół regionu i Polski" Semestr/rok szkolny: 01/2010

3 Wprowadzenie Przedstawiamy informacje oraz wnioski dotyczące lokalnych możliwości po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, w której się uczymy. Opracowując wszelkie wyniki, posłużyliśmy się informacjami z Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie oraz z danych z naszej szkoły.

4 Losy absolwentów ZSP Od roku szkolnego 2003/2004 pracownice szkolnej biblioteki prowadzą statystykę, w której zawierają losy absolwentów naszej szkoły. Wyniki przedstawione na wykresie dotyczą okresu od 2003/2004 do 2008/2009. Łączny udział ankietowanych do absolwentów wynosi 84,9%, co stanowi dość reprezentatywny udział w stosunku do całości.

5 Wnioski do wykresu Największy odsetek badanych uczniów kontynuuje naukę oraz podejmuje się pracy. Dowodzi to efektywności kształcenia w naszej szkole oraz chęci albo dalszego rozwoju, co w konsekwencji wprowadzi więcej wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy, albo natychmiastowego wejścia na rynek pracy posiadając kwalifikacje na poziomie technika. Obie sytuacje są najbardziej pożądane w dzisiejszym świecie oraz zapewniają fachową kadrę pracowniczą.

6 Cechy powiatu białogardzkiego Do cech charakterystycznych dla powiatu białogardzkiego zaliczamy: · wysoki poziom bezrobocia na wsi, · trudności w znalezieniu zatrudnienia napotykane przez osoby w wieku powyżej 50 lat, · wysoki poziom bezrobocia długookresowego, · niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji, · sezonowe (zimowe) nasilanie się zjawiska, · trudna sytuacja ludzi młodych, często absolwentów szkół, wynikająca często z niechęci pracodawców do zatrudniania osób nie posiadających stażu pracy, · wysoki poziom ponownych rejestracji.

7 Struktura bezrobocia wg wieku

8 Struktura bezrobocia wg wykształcenia

9 Wnioski do struktury wg wykształcenia Wśród zarejestrowanych bezrobotnych nadal przeważającą większość 72,4% stanowiły osoby słabo wykształcone w liczbie 3671 osób – z wykształceniem gimnazjalnym, niepełnym gimnazjalnym, i zasadniczym zawodowym. W najkorzystniejszej sytuacji na rynku pracy są osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i posiadający dodatkowe umiejętności, jak np. znajomość języka obcego czy sprawne posługiwanie się komputerem. W końcu grudnia 2009r. w ewidencji bezrobotnych Urzędu zarejestrowanych było 172 osób legitymujących się wykształceniem wyższym, co stanowiło 3,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W tym samym okresie zarejestrowanych było 397 osób bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (7,8%) oraz 824 osoby bezrobotne posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (16,2%).

10 Wnioski do struktur 1. Smutne zjawisko polegające na próbie wydłużania wieku emerytalnego z jednej strony a niemożliwością zatrudnienia młodych ludzi - w naszym regionie 44% bezrobotnych to ludzie do 34 lat. 2. Im wyższe wykształcenie to prawdopodobieństwo znalezienia pracy rośnie ale niepokojące jest, że aż 172 osoby z wyższym wykształceniem w naszym mieście nie ma pracy. 3. Instytucje typu CIS, kluby pracy itp. to kropla w morzu potrzeb - ich przepustowość roczna to ok. 120 osób. 4. Szkoły i ich oferta w niewielkim stopniu jest skorelowana z aktualnymi i rzeczywistymi potrzebami. Zazwyczaj rozwijane są kierunki najmniej kapitałochłonne.

11 Podsumowanie Wyraźnie widać, że sytuacja na lokalnym rynku pracy bynajmniej nie jest łatwa. Ciężko wbić się na rynek mimo, iż nawet posiada się odpowiednie kwalifikacje. Często przeważają sprawy typu doświadczenie zawodowe, a nie posiadane kwalifikacje tudzież ukończenie renomowanych uczelni. Brakuje pieniędzy na rozwój i tworzenie placówek edukacyjnych w odpowiednich pionach zapotrzebowania zawodowego. Miast tego, inwestuje się w kierunki, których jest znaczna nadwyżka. Dowodzi to, że jeżeli w taki sposób będzie dalej postępować gospodarowanie pieniędzmi oraz zasobami ludzkimi, to będziemy szukać w sąsiednich krajach potrzebnych nam fachowców na wzór Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Francji.

12 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google