Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Założenia ustawy implementującej dyrektywę 2006/123/WE Ministerstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Warszawa, 31 marca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Założenia ustawy implementującej dyrektywę 2006/123/WE Ministerstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Warszawa, 31 marca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Założenia ustawy implementującej dyrektywę 2006/123/WE Ministerstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Warszawa, 31 marca 2008 r.

2 2 Działania legislacyjne Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej –deregulująca, Zmiany w ustawach szczegółowych, Działania pozalegislacyjne, Cele wynikają z OSR.

3 3 Przeprowadzone analizy Analiza skutków społeczno-gospodarczych, Analiza skutków prawnych, Przegląd – zakaz informacji handlowych, Przegląd – zakaz stosowania przepisów karnych.

4 4 Swoboda świadczenia usług Zagwarantowanie usługodawcom praw wynikających z TWE (zakres szerszy niż w dyrektywie), Zagwarantowanie praw usługobiorcom, Wprowadzenie definicji, Powstrzymywanie się od nakładania wymogów – wyjątki szczegółowo uzasadnione,

5 5 Uproszczenie i liberalizacja zasad reglamentacji Określenie powszechnie obowiązujących warunków i procedur, Zezwolenie wydawane na czas nieokreślony Zasada domniemanej zgody, Eliminacja wymogów zakazanych, Ograniczenie wymogów podlegających ocenie, Zamiana kontroli uprzedniej na następczą,

6 6 Współpraca administracyjna Ogólny przepis zobowiązujący organy do współpracy z organami innych państw członkowskich, Zobowiązanie do wymiany informacji z organami innych państw członkowskich, Ochrona danych osobowych w zakresie wymiany informacji o dobrej reputacji usługodawcy.

7 7 Prawa konsumentów i jakość usług Rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych nałożonych na usługodawców, Wprowadzenie mechanizmu porównywania gwarancji i ubezpieczeń, Zniesienie zakazu informacji handlowej, Zniesienie ograniczeń w prowadzeniu działalności wielodyscyplinarnej,


Pobierz ppt "1 Założenia ustawy implementującej dyrektywę 2006/123/WE Ministerstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Warszawa, 31 marca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google