Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KODEKS 2.0 Szko ł y Podstawowej w Mi ł aczewie Kodeks 2.0 SP Mi ł czew Poradnik Jak w ł a ś ciwie korzysta ć z Internetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KODEKS 2.0 Szko ł y Podstawowej w Mi ł aczewie Kodeks 2.0 SP Mi ł czew Poradnik Jak w ł a ś ciwie korzysta ć z Internetu."— Zapis prezentacji:

1 KODEKS 2.0 Szko ł y Podstawowej w Mi ł aczewie Kodeks 2.0 SP Mi ł czew Poradnik Jak w ł a ś ciwie korzysta ć z Internetu

2 KODEKS 2.0 SP MI Ł ACZEW 1.Korzystamy z narz ę dzi komputerowych u ł atwiaj ą cych prac ę. 1.Korzystamy z narz ę dzi komputerowych u ł atwiaj ą cych prac ę. 2.Wykorzystujemy na zaj ę ciach dost ę pne urz ą dzenia techniczne. 2.Wykorzystujemy na zaj ę ciach dost ę pne urz ą dzenia techniczne. 3.Pami ę tamy o sprawdzaniu wiarygodno ść informacji z Internetu. 3.Pami ę tamy o sprawdzaniu wiarygodno ść informacji z Internetu. 4.Jeste ś my czujni i ostro ż ni w sieci. 4.Jeste ś my czujni i ostro ż ni w sieci. 5.W szkole komunikujemy si ę za pomoc ą dziennika elektronicznego. 5.W szkole komunikujemy si ę za pomoc ą dziennika elektronicznego. 6.Monitorujemy swoje wyniki w nauce i zachowaniu poprzez dziennik elektroniczny. 6.Monitorujemy swoje wyniki w nauce i zachowaniu poprzez dziennik elektroniczny. 7.Pomagamy swoim rodzicom korzysta ć z dziennika elektronicznego. 7.Pomagamy swoim rodzicom korzysta ć z dziennika elektronicznego. 8.Mamy nieograniczony dost ę p do komputerów. 8.Mamy nieograniczony dost ę p do komputerów. 9.Realizujemy programy i projekty na platformach edukacyjnych. 9.Realizujemy programy i projekty na platformach edukacyjnych.

3 Poradnik Jak właściwie korzystać z Internetu 1. Chro ń swoj ą prywatno ść. 2. Nie ufaj poznanym w sieci- nigdy nie wiesz kto siedzi po drugiej stronie. 3. Nie umieszczaj swoich zdj ęć na portalach spo ł eczno ś ciowych. 4. Nie umawiaj si ę z nieznajomymi sam na sam. 5. Nie wchod ź na strony dla doros ł ych. 6. Nie graj na nieznanych stronach. 7. Nie podawaj obcym swoich hase ł. 8. Nie zastraszaj innych w sieci. 9. Mów wszystko doros ł ym co si ę dzieje w sieci. 10. Zainstaluj programy antywirusowe.

4 KONIECKONIECKONIECKONIEC Dzi ę kuj ę ZaObejrzeniePrezentacji Oliwia


Pobierz ppt "KODEKS 2.0 Szko ł y Podstawowej w Mi ł aczewie Kodeks 2.0 SP Mi ł czew Poradnik Jak w ł a ś ciwie korzysta ć z Internetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google