Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlanych w Żarach ID grupy: 97/87_mf_g1 Kompetencja: Matematyczno-Fizyczna Temat projektowy: Nasza szkoła w liczbach Semestr III rok szkolny: 2010/2011

3 Zespół Szkół Budowlanych – historia Dyrektorzy Grono Pedagogiczne Kierunki kształcenia Uczniowie Matura w liczbach Egzamin z przygotowania zawodowego w liczbach Palan prezentacji Nasza Szkoła

4 Co to jest statystyka? Zbiorowość statystyczna Cechy statystyczne Średnia arytmetyczna Wariancja Odchylenie standardowe As kompetencji – powrót do menu Plan prezentacji część teoretyczna statystyka

5 Szkoła budowlana w Żarach powstała w 1946 roku. Początkowo działała jako Gimnazjum Budowlane. W 1948 roku decyzją Kuratora Oświaty przyjęła nazwę Państwowe Gimnazjum Budowlane. W kolejnych latach zmieniano nazwy i zasady funkcjonowania szkoły m.in. Liceum Budowlane, aby ostatecznie w roku 1950 otrzymała nazwę Technikum Budowlane. Ten typ szkoły pozostał do dnia dzisiejszego. Na początku lat 70 utworzono na bazie technikum Zakład Zbiorczy, który następnie w 1974 r. otrzymał nazwę Zespół Szkół Budowlanych w Żarach.

6 Nasza Szkoła przez szereg ulegała licznym transformacją i przemianom m.in. w latach 1978 – 1981 była połączona ze Szkołą Rolniczą tworząc Zespół Szkół Budowlanych i Rolniczych. Składało się wówczas nań 40 oddziałów w których kształcono 1100 uczniów. Ze względu na tak bogatą, różnorodną 65 letnią historię naszej szkoły w niniejszej prezentacji przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe dotyczące liczby dyrektorów, nauczycieli i uczniów oraz najciekawsze zestawienia ostatnich lat funkcjonowania placówki

7

8 W latach 1946 – 2011 szkołą zarządzało: 12 dyrektorów 20 zastępców dyrektora 12 kierowników administracyjnych 9 kierowników szkolenia praktycznego 12 kierowników internatu 13 kierowników warsztatów szkolnych 8 zastępców kierownika warsztatów szkolnych

9 W latach 1946 – 2011 w szkole pracowało 258 nauczycieli 97 nauczycieli praktycznej nauki zawodu 37 wychowawców internatu Obecnie w ZSB zatrudnionych jest 55 nauczycieli w tym 9 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

10 W latach 1946 – 2011 w szkole kształcono w następujących typach szkół dla młodzieży Nazwa szkołyLata szkolne Państwowe gimnazjum budowlane1946-1951 Technikum budowlane1951 - 2011 Technikum przemysłu drzewnego1977 - 1992 Technikum rolnicze1978 - 1981 Pedagogiczne studium techniczne1990 - 1995 Technikum urządzeń sanitarnych1996 - 2004 Technikum drogownictwa2003 - 2009 Technikum geodezyjne2005 - 2011 Technikum informatyczne2007 - 2011

11 W latach 1946 – 2011 w szkole kształcono w następujących typach szkół dla dorosłych Nazwa szkołyLata szkolne Technikum budowlane dla pracujących 1951 – 1981 Średnie Studium rolnicze1978 – 1981 Zaoczne technikum przemysłu szklarskiego1960 – 1965 Technikum budowlane dla dorosłych1999 – 2006 Technikum budowlane w systemie zaocznym2005 – 2007 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych2003 - 2007 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - System zaoczny 2004 - 2009

12 W latach 1946 – 2011 w szkole kształcono w następujących typach szkół zasadniczych zawodowych Nazwa szkołyLata szkolne Szkoła Rzemiosł Budowlanych1958 – 1969 Zasadnicza Szkoła Budowlana1969 – 1990 Zasadnicza Szkoła Zawodowa1990 – 2011 Zasadnicza Szkoła Budowlana specjalna1976 – 1988 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca1962 – 1977 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników 1977 - 2011 Zasadnicza Szkoła mechanizacji Rolnictwa1978 - 1981

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Co to jest statystyka? Statystyka (niem. Statistik, badanie faktów i osób publicznych, z łac. [now.] statisticus, polityczny, dot. polityki, od status, państwo, stan) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Podstawowe działy statystyki: 1)metoda reprezentacyjna 2) statystyka opisowa 3) wnioskowanie statystyczne

25 Zbiorowość statystyczna, jednoznacznie określony i wyodrębniony zbiór jednostek (np. osób, przedmiotów, zjawisk) poddanych badaniu statystycznemu. Jednostki te mają jedną lub kilka cech wspólnych (są to cechy statystyczne, podlegające badaniu), ale są zróżnicowane pod względem ich wartości i jakości, a także pod względem innych posiadanych cech.

26 Cecha statystyczna to właściwość populacji, która jest przedmiotem badania statystycznego. Zgodnie z definicją cecha statystyczna jest to funkcja przypisująca elementom populacji elementy zbioru wartości cechy statystycznej. W ramach badania statystycznego zbierane są wartości określonej cechy statystycznej nazywane wartościami zaobserwowanymi cechy statystycznej lub danymi statystycznymi.

27 Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę: Inaczej mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb). Średnia arytmetyczna wyraża przeciętny poziom obserwowanej cechy statystycznej w zbiorowości. Średnia jest więc sumą wszystkich wartości cechy podzieloną przez liczbę wszystkich jednostek badanej zbiorowości. W zależności od rodzaju badanego szeregu (czyli od materiału statystycznego) może być ona nieważona (prosta, zwykła) lub ważona. x = x1 x1 n

28 Wariancja to w statystyce klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości; jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej. Wariancją n danych liczbowych o średniej arytmetycznej jest liczba:

29 Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne. Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. Odchylenie standardowe σ jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji:.wariancji

30 Zespół Szkół Budowlanych w Żarach Grupa projektowa matematyczno-fizyczna Dziękujemy za poświęconą uwagę. !!! 97/87_mf_g1

31 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google