Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawianie innym organom (radzie szkoły, radzie pedagogicznej, dyrektorowi) wniosków i opinii w sprawach dot. szkoły Możliwość redagowania i wydawania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawianie innym organom (radzie szkoły, radzie pedagogicznej, dyrektorowi) wniosków i opinii w sprawach dot. szkoły Możliwość redagowania i wydawania."— Zapis prezentacji:

1

2 Przedstawianie innym organom (radzie szkoły, radzie pedagogicznej, dyrektorowi) wniosków i opinii w sprawach dot. szkoły Możliwość redagowania i wydawania gazety szkolnej Możliwość organizowania przedsięwzięć kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, w porozumieniu z dyrektorem Organy szkoły2

3 Działalność pozaszkolna (wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych) Eliminowanie przemocy, używania wulgaryzmów i niestosownych zachowań w szkole Prawa ucznia (obrona praw poszczególnych jednostek) Organy szkoły3

4 Możliwość występowania do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dot. spraw szkoły i placówki Wspieranie działalności statutowej szkoły (np. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek lub innych źródeł) Wspieranie samorządu uczniowskiego (np. w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych) Organy szkoły4

5 Planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły Zatwierdzanie planu pracy szkoły Podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów Organy szkoły5

6 Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów Przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian Organy szkoły6

7 Sprawowanie opieki nad uczniami Kierowanie działalnością szkoły Reprezentowanie szkoły Kontrolowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli Organy szkoły7

8 Dysponowanie środkami finansowymi i ich odpowiednie wykorzystanie Zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły Przyznawanie nagród i wymierzanie kar Organy szkoły8

9 9


Pobierz ppt "Przedstawianie innym organom (radzie szkoły, radzie pedagogicznej, dyrektorowi) wniosków i opinii w sprawach dot. szkoły Możliwość redagowania i wydawania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google