Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienne otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienne otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Zmienne otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa turystycznego
Prowadzący mgr. Łukasz Stokłosa

2 Otoczenie przedsiębiorstwa jest sumą czynników i procesów, które funkcjonują w środowisku firmy. Czynniki te mają wpływ na działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo, które stale wchodzi z nimi w różnego rodzaju interakcje. Otoczenie stanowi siłę zewnętrzną wobec przedsiębiorstwa, które nie ma na część czynników wpływu. Otoczenie przedsiębiorstwa może generować dla niego zarówno szanse i zagrożenia, dlatego też musi być brane pod uwagę przy budowaniu strategii firmy oraz wyznaczaniu jej celów. Z reguły czynniki składające się na otoczenie przedsiębiorstwa podlegają nieustannym zmianom, konieczne jest więc ich ciągłe monitorowanie.

3 OTOCZENIE EKONOMICZNE
Jednym z podstawowych źródeł informacji, które przedsiębiorstwa wykorzystują w procesach decyzyjnych, jest ich otoczenie zewnętrzne. OTOCZENIE EKONOMICZNE

4 DO ZMIENNYCH EKONOMICZNYCH OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO ZALICZAMY:
POZIOM DOCHODÓW LUDNOŚCI CENY DÓBR CODZIENNEGO UŻYTKU I DÓBR TURYSTYCZNYCH TEMPO INFLACJI SKŁONNOŚCI DO OSZCZĘDZANIA DOSTĘPNOŚĆ DO KREDYTU PODZIAŁ DOCHODU NARODOWEGO POLITYKA GOSPODARCZA PAŃSTWA, W KTÓREJ WSKAZUJE SIĘ NA STOSOWANE PREFERENCJE FINANSOWE

5 KREDYTY DOSTĘPNOŚĆ DO KREDYTU I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA NA RYNKU TURYSTYCZNYM NALEŻY ROZPATRYWAĆ OD STRONY PODAŻOWEJ - PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, ORAZ OD STRONY POPYTOWEJ - POTENCJALNEGO TURYSTY

6 KREDYTY RYNEK KREDYTOWY CAŁY CZAS PODLEGA ZMIANOM. Z ROKU NA ROK OFERTA SIĘ ROZSZERZA OBECNIE DOSTĘPNE SĄ TAKIE PRODUKTY JAK: KREDYT OBROTOWY KREDYT INWESTYCYJNY KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU BIEŻĄCYM KREDYT DYSKONTOWY KREDYT GIEŁDOWY NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

7 KREDYTY BANKI W ZASADZIE NIE OFERUJĄ ODRĘBNYCH KREDYTÓW DLA BRANŻY TURYSTYZNEJ. PRZEDSTAWICIELE BANKÓW PODKREŚLAJĄ JEDNAK, ŻE STOSUJĄ INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA. DLATEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNE MOGĄ LICZYĆ NP. NA UWZGLĘDNIENIE WAHAŃ W DOCHODACH LUB SKORZYSTAĆ Z ZAGRANICZNEJ LINII KREDYTOWEJ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO.

8 KREDYTY SZEROKA OFERTA KREDYTÓW DOTYCZY TAKŻE GOSPODARSTW DOMOWYCH MOGĄ ONE SKORZYSTAĆ NP. Z KREDYTÓW: SAMOCHODOWYCH GOTÓWKOWYCH MIESZKANIOWYCH BUDOWLANYCH RATALNYCH CELOWYCH NP. NA SFINANSOWANIE WYJAZDU TURYSTYCZNGO.

9 INFLACJA DĄŻENIE DO ZMNIEJSZENIA INFLACJI JEST DLA SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA BARDZO ISTOTNE, PONIEWAŻ IM MNIEJSZA INFLACJA TYM WIĘKSZA STABILNOŚĆ CEN. NIESTETY JEST TO DOŚĆ ZMIENNY WSKAŹNIK, KTÓRY BARDZO WYRAŹNIE ODDZAIŁYWUJE NA MOŻLIWOŚĆI NABYWCZE SPOŁECZEŃSTWA, CO PRZEKŁADA SIĘ NA ZMNIEJSZENIE LUB ZWIĘKSZENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO.

10 W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM INFLACJI W LATACH DZIEWIĘĆDZIEŚIĄTYCH ODNOTOWANO ZNACZNY SPADEK W TURYSTYCE PRZYJAZDOWEJ DO POLSKI. SYTUACJA TAKA BYŁA ZROZUMIAŁA, GDYŻ CENY WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH W KRAJACH ROZWINIĘTYCH UTRZYMYWAŁY SIĘ OGÓLNIE NA STAŁYM POZIOMIE, PODCZAS GDY W POLSCE STALE ROSŁY. INFLACJA

11 OGÓLNIE PRZYJĘTA REGÓŁA MÓWI, ŻE IM WIĘKSZY JEST UDZIAŁ WYDATKÓW NA ŻYWNOŚĆ W OGÓLNYCH WYDATKACH, TYM BIEDNIEJSZE SPOŁECZEŃSTWO, KTÓRE MNIEJ ŚRODKÓW PRZEZNACZA NA POTRZEBY DRUGIEGO STOPNIA NP. TURYSTYKĘ POPYT

12 PREFERENCJE FINANSOWE
W ANALIZIE CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA POSTĘPOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH NIE MOŻNA POMINĄĆ KWESTII PREFERENCJI FINANSOWYCH. W TYM ZAKRESIE NIE MOŻNA MÓWIĆ O „AKTYWNOŚCI USTAWODAWCZEJ” NASZEGO PARLAMENTU. PODMIOTY GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NIE KORZYSTAJĄ ZE SZCZEGÓLNYCH PREFERENCJI FINANSOWYCH Z WYJĄTKIEM: -ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KEMPINGI I OBOZOWISKA DLA DZIECI - ULG INWESTYCYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ - ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH , DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYNAJMU POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKACH POŁOŻONYCH NA TERENACH WIEJSKICH W GOSPODARSTWIE ROLNYM (NIE WIĘCEJ NIŻ 5 POKOI) PREFERENCJE FINANSOWE

13 ANALIZUJĄC WPŁYW CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH OTOCZENIA , NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O UWZGLĘDNIENIU OGÓLNYCH PROCESÓW EKONOMICZNYCH, TAKICH JAK: OGÓLNY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY SPOŁECZEŃSTW (MIERZONY NP. STRUKTÓRĄ ZATRUDNIENIA W TRZECH PODSTAWOWYCH DZIAŁACH GOSPODARKI KAŻDEGO KRAJU, A ZWŁASZCZA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE USŁUG) CZYNNIKI EKONOMICZNE

14 Różnego typu powiązania między gospodarkami państw
Różnego typu powiązania między gospodarkami państw. Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze i przestrzenne nie ogranicza się bowiem do granic jednego państwa. CZYNNIKI EKONOMICZNE

15 CZYNNIKI EKONOMICZNEJ
Wpływ czynników otoczenia ekonomicznego na wielkość popytu turystycznego. Wymaga to analizy zależności między dochodami a wydatkami na turystykę, jak również związku pomiędzy ceną dóbr turystycznych a wielkością zgłaszanego zapotrzebowania. Na przykład elastyczność cenowa popytu jest niższa w odniesieniu do dóbr turystycznych o charakterze luksusowym niż w stosunku do dóbr turystycznych uznanych za standardowe CZYNNIKI EKONOMICZNEJ

16 Dziękujemy prezentacja przygotowana przez: -EWELINA MAJDAN -marcin gargol -sebastian kucharski


Pobierz ppt "Zmienne otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google