Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korespondencja seryjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korespondencja seryjna"— Zapis prezentacji:

1 Korespondencja seryjna
Przemek Piszwajc & Paweł Górecki gr. 20

2 Co to jest korespondencja seryjna?
Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie zawartością kluczowych pól dokumentu, które są automatycznie wypełniane treścią pól pobieranych z zewnętrznej bazy danych. Utworzenie korespondencji seryjnej wymaga napisania dokumentu wzorcowego z tekstem oraz wstawienia do niego pól odpowiadających np. bazie adresowej - imię, nazwisko, adres pocztowy.

3 Do czego stosujemy korespondencję seryjną?
Wykorzystujemy ją do: tworzenia jednej wiadomości do wielu adresatów, zaproszeń dla gości na imprezy okolicznościowe itp.

4 Przykład wykorzystania korespondencji seryjnej przy tworzeniu zaproszenia

5 Piszemy treść zaproszenia
Tworzymy listę adresatów (zakładka Korespondencja) -> Wybierz adresatów -> Wpisz nową listę…

6 3) Dostosowujemy kolumny według uznania (tytuł, imię, nazwisko)
4) Wypełniamy wybrane pola i potwierdzamy przyciskiem „OK”

7 5) Klikamy na „Wstaw pola korespondencji seryjnej” wyświetli się nam lista możliwości, które wstawiamy w odpowiednie pola naszego zaproszenia 6) Aby przed imieniem i nazwiskiem pojawiło się odpowiednie słowo(Pana lub Pani) korzystamy z reguły „Jeśli....to…inaczej…”

8 7) W okienku, które się pojawi wybieramy interesującą nas opcję oraz wypełniamy puste pola i klikamy „OK” 8)Następnie klikamy „Zakończ i scal”

9 9) Efekt końcowy 

10 Przykłady zastosowania najważniejszych reguł

11 Zastosowanie reguły Pytaj…
Reguła Pytaj… Powoduje wyświetlenie monitu o wpisanie informacji w czasie scalania dokumentu

12 Po otwarciu się okienka uzupełniamy nazwę zakładki, monit oraz domyślny tekst zakładki i klikamy „OK.” Aby użycie reguły było możliwe tworzymy puste pole za pomocą skrótu klawiszowego CTRL + F9 i wpisujemy w nim nazwę zakładki

13 3) Przy scalaniu dokumentu będziemy musieli odpowiedzieć na pytania
4) Efekt końcowy 

14 Zastosowanie reguły Wypełnij…
Reguła Wypełnij… umożliwia monitowanie użytkownika o wprowadzenie tekstu. Odpowiedź jest wyświetlana w miejscu pola.

15 W okienku, które się pojawiło uzupełniamy monit oraz tekst domyślny
Odpowiedź po scaleniu pojawi się w miejscu, w którym znajdował się kursor w czasie wstawiania reguły

16 3) Efekt końcowy 

17 Zastosowanie funkcji Przypisz zakładkę…
Reguła ta pozwala na wprowadzenie kilku danych, które możemy dowolnie oznaczyć i przypisać im jakąś wartość. Dzięki temu w łatwy sposób jesteśmy w stanie odwołać się do zmiennych, których chcemy użyć.

18 Rozwijamy listę „Reguły” => wybieramy funkcję „Przypisz zakładkę”.
W polu „Zakładka” wpisujemy zmienne a po prawo przypisane im wartości. W miejscu w którym wartość ma się wyświetlić ustawiamy kursor. Przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+F9 tworzymy pole. W nim wpisujemy zakładkę np: a itp.

19

20

21 Ćwiczenia Zad. 1 Napisz zaproszenie do 5 osób na imprezę charytatywną.
Wykorzystaj regułę Jeśli…to…inaczej… Zad. 2 Edytuj listę adresatów, dodaj kolumnę „Miejscowość”, „Adres”. Zaadresuj i napisz kartkę świąteczną.

22 Bibliografia pl.wikipedia.org office.microsoft.com


Pobierz ppt "Korespondencja seryjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google