Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z dokumentem wielostronicowym - zakładka hiperłącze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z dokumentem wielostronicowym - zakładka hiperłącze"— Zapis prezentacji:

1 Praca z dokumentem wielostronicowym - zakładka hiperłącze

2 Zakładka Zakładka to znacznik miejsca tekstu. Jej zastosowanie jest podobne jak w przypadku typowej zakładki służącej do oznaczania określonego miejsca w książce. Aby wstawić zakładkę w wybranym miejscu, ustaw w nim kursor, wybierz na zakładce Wstawianie polecenie Zakładka … i wpisz jej nazwę. Kliknij przycisk Dodaj, który uaktywni się po wpisaniu nazwy zakładki. Uwaga: Wstawiona zakładka nie jest widoczna w tekście!

3 Hiperłącze Hiperłącze to fragment tekstu lub obrazu, któremu przypisany jest adres do innego dokumentu lub innego miejsca w dokumencie. Służy ono do łączenia się ze wskazanym miejscem. Aby wstawić hiperłącze, zaznacz tekst lub rysunek (klikając go), który będzie objęty hiperłączem. Na zakładce Wstawianie wybierz polecenie Hiperłącze, a następnie przycisk Zakładka i wskaż wcześniej wstawioną zakładkę. Można również tworzyć hiperłącza będące połączeniami z różnymi obiektami, w tym również ze stronami internetowymi. Aby utworzyć hiperłącze do określonej strony WWW, należy zaznaczyć tekst, który ma być objęty hiperłączem, i w polu Adres wpisać adres strony internetowej, do której ma ono prowadzić.

4 Zestaw ćwiczeń Jak wstawić zakładkę i hiperłącze?
Do ćwiczeń należy otworzyć plik „Gazetka” (Edytor tekstu\Cwiczenia z podręcznika) znajdujący się na dysku sieciowym Wszyscy. Zakładka – to znacznik miejsca tekstu. Aby ją wstawić wykonaj kolejno: a) Ustaw kursor myszy na stronie drugiej gazetki za tytułem Ślubuję b) Wybierz polecenie: Wstaw/ Zakładka… i wpisz nazwę: Ślubowanie c) Kliknij Dodaj Wstawiona zakładka nie jest widoczna w tekście! Do zakładki można wstawić hiperłącza. W tym celu: a) Zaznacz (podświetlając) na pierwszej stronie gazetki tytuł z zapowiedzią: Ślubowanie klas pierwszych b) Wybierz polecenie Wstaw/Hiperłącze. c) Kliknij przycisk: Zakładka w celu wskazania wcześniej nadanej nazwy zakładki d) Wybierz nazwę zakładki: Ślubowanie W podobny sposób wstaw zakładki i hiperłącza do innych artykułów w gazetce.


Pobierz ppt "Praca z dokumentem wielostronicowym - zakładka hiperłącze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google