Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Microsoft Office Excel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Microsoft Office Excel"— Zapis prezentacji:

1 Microsoft Office Excel
Podstawa obsługi programu Excel

2 Podstawowe informacje:
Co to jest Excel? Podstawowe informacje: Do czego służy? Excel jest programem arkuszy kalkulacyjnych należącym do pakietu Microsoft Office System. Excel znakomicie ułatwia nam codzienne życie. umożliwia m.in. śledzenie danych, tworzenie modeli analizy danych, zapisywanie formuł w celu przeprowadzania obliczeń z wykorzystaniem tych danych, przestawianie danych na różne sposoby i prezentowanie ich na profesjonalnych wykresach różnego typu.

3 Proste formuły matematyczne
Formuła zawsze musi być rozpoczęta znakiem równości „=‘’ Podstawowe operatory działań: + dodawanie - odejmowanie * mnożenie / dzielenie ^ potęgowanie > większy < mniejszy Excel to program który pozwala nam obliczyć skomplikowane obliczenia. Klikamy na komórkę A1 wpisujemy skomplikowane dla nas równanie poczym przyciskamy „ENTER’’ i gotowe ;)

4 W Excelu wyróżniamy dwa sposoby wstawiania funkcji :
Wstawianie funkcji: W Excelu wyróżniamy dwa sposoby wstawiania funkcji : 1 ) ręcznie 2) Na pasku zadań „Wstaw, Funkcje” Wybieramy funkcje m.in.: Suma:dodaje wszystkie liczby w zakresie komórki Średnia: oblicza średnią arytmetyczną Pierwiastek: oblicza pierwiastek kwadratowy liczby Jeżeli: warunek ; ( prawda, fałsz )

5 Funkcje daty i czasu Teraz – podaje aktualny czas i datę
Dziś – podaje aktualną datę Miesiąc – funkcja zwraca liczbę będącą numerem miesiąca Rok – funkcja zwraca liczbę będącą rokiem wyciągniętym z daty

6 Funkcje warunkowe LICZ. JEŻELI (zakres, co) zakres – dana wartość jest szukana, co – dotyczy tego co szukamy. SUMA.JEŻELI (zakres, co, zakres sumowania)- zakres- dana wartość jest szukana, co- dotyczy tego co szukamy, zakres sumowania-obszar sumowanych wartości.

7 Teksty i ich modyfikacje:
Funkcje tekstowe Teksty i ich modyfikacje: FRAGMENT.TEKSTU ( tekst, od_znaku, ile_znaków) Tekst - jaki tekst będzie modyfikowany Od znaku - od którego będzie odczytywany Ile znaków –ilość, która będzie odczytywana z danego tekstu Dł(Tekst) - określa długość tekstu określonego jako argument ZŁĄCZ.TEKSTY (dowolna ilość tekstów) łączy wartości tekstowe

8 Jak scalamy komórki? Należy je zaznaczyć a następnie przycisnąć „scal i wyśrodkuj’’ na pasku narzędzi. Komórka, wiersz, kolumna. Jak wstawiać ? Wybieramy zakres i go zaznaczamy. Wybieramy taką liczbę komórek jaką chcemy wstawić. W menu „WSTAW’’ a następnie polecenie komórki wiersze. kolumny

9 Jak wylicza sie sumę ? Aby dodać do siebie dwie lub więcej liczb:
a) należy w komórce np. A1 i B1 wpisać wybrane liczby b) w komórce C1 wpisać formułę : =SUMA(A1;B1) poczym naciskamy przycisk „ENTER’’

10 Procenty w programie Excel to nie problem
Aby obliczyć procent danej liczby musimy pomnożyć tę liczbę przez ten procent. Strona: Przykładowe zadanie związane z procentami : Sprawdzian liczył 30 pytań, Ty odpowiedziałeś na 18 pytań poprawnie. Jaki uzyskamy procent odpowiedzi poprawnych? A więc w komórce np. A1 wpisujemy liczbę 18, a w komórce np. B1 liczbę 30, a w komórce np. C1 wpisujemy formułę: =SUMA(A1/B1).

11 Mediana Mediana - wartość cechy w szeregu uporządkowanym. Obliczamy ją następująco: Przykład: w komórkę A1-5, A2-9, A3-4, A4-15. Następnie wpisujemy w komórce B2 formułę: =MEDIANA(A1:A4).

12 Jak sortować ? Wszelkie listy powinny być porządkowane według nazwisk. Robimy to według drugiej tabelki. Aby sortować: zaznaczamy zawartość komórek, które chcemy posortować. Klikamy na Dane, a następnie wybieramy Sortuj ;)

13 Średnia Arytmetyczna:
Aby obliczyć średnią arytmetyczną, należy wstawić w komórki : Przykład: od A1 do A10 wpisać liczby, a w komórce np. B2 wpisać formułę: =ŚREDNIA(A1;A10)‏


Pobierz ppt "Microsoft Office Excel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google