Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku"— Zapis prezentacji:

1 Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku
Ministerstwo Gospodarki Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, 4 lutego 2010 r.

2 Podstawowe kierunki rozwoju Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.
Ministerstwo Gospodarki Podstawowe kierunki rozwoju Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

3 Prognoza zapotrzebowania na energię pierwotną według paliw (Mtoe)

4 Prognoza produkcji energii elektrycznej według paliw (TWh)

5 Struktura zapotrzebowania na energię pierwotną wg nośników (%)
2009 2030 Źródło: Zał. 2 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię Dane wstępne. Bilanse paliw i energii, ARE 2009

6 Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa
2009 2008r. 2030 2030r.

7 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
Optymalne wykorzystanie krajowych zasobów surowców energetycznych Węgiel stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju Konieczność zabezpieczenia dostępu do zasobów strategicznych węgla

8 Cele i działania w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii - węgiel
Cel główny Racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9 Cele i działania w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii - węgiel
Cele szczegółowe Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel, zagwarantowanie stabilnych dostaw do odbiorców i wymaganych parametrów jakościowych. 2. Wykorzystanie węgla przy zastosowaniu sprawnych i niskoemisyjnych technologii, w tym zgazowania węgla oraz przerobu na paliwa ciekłe lub gazowe. 3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa węgla dla zwiększenia konkurencyjności, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz stworzenia podstaw pod rozwój technologiczny i naukowy.

10 Polityka energetyczna Polski do 2030 – zadania dotyczące węgla
Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 – zadania dotyczące węgla

11 Ministerstwo Gospodarki
Wprowadzenie regulacji prawnych, a w szczególności instrumentów motywujących do prowadzenia prac przygotowawczych oraz utrzymywania odpowiednich mocy wydobywczych. Rozwój zmodernizowanych technologii przygotowania węgla do energetycznego wykorzystania. Zniesienie barier prawnych w zakresie udostępniania nowych złóż węgla kamiennego i brunatnego .

12 Ministerstwo Gospodarki
Identyfikacja krajowych zasobów strategicznych węgla kamiennego i brunatnego oraz ich ochrona poprzez ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego. Zabezpieczenie dostępu do zasobów strategicznych poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

13 Polityka energetyczna Polski do 2030 podmioty odpowiedzialne za realizację działań
Minister właściwy ds. gospodarki i Minister właściwy ds. środowiska Gminy Prezes Rządowego Centrum Legislacji Minister właściwy ds. administracji publicznej i Minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz Minister właściwy ds. Skarbu Państwa Zespół międzyresortowy – zostanie powołany do przygotowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych wdrażających politykę energetyczną

14 Ministerstwo Gospodarki
Dziękuję za uwagę Departament Energetyki Tel.:


Pobierz ppt "Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google