Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych"— Zapis prezentacji:

1 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Tomasz Piądłowski Lublin, r.

2 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Polityka energetyczna Polski do roku 2025 (przyjęta przez rząd ) Strategiczny dokument dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski Przewiduje, ustala i wskazuje kierunki rozwoju poszczególnych gałęzi energetyki Dokonuje zróżnicowania kraju pod względem zapotrzebowania na energię

3 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Polityka energetyczna Polski do roku 2025 (przyjęta przez rząd ) Ze względu na konieczność dywersyfikacji nośników energii pierwotnej oraz potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, uzasadnione staje się wprowadzenie do krajowego systemu energetyki jądrowej Ponieważ prognozy wskazują na potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z elektrowni jądrowej w drugim dziesięcioleciu rozpatrywanego okresu, to biorąc pod uwagę długość cyklu inwestycyjnego konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie społecznej debaty na ten temat

4 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033 (grudzień 2008) Po roku 2015 rozpocznie się też budowa pierwszej, a potem kolejnych elektrowni jądrowych. Zwiększy się akceptacja społeczna dla tego typu inwestycji

5 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
„Energetyka jądrowa to dla Polski rozsądny kierunek, ale potrzebny jest dialog społeczny i ustalenia, gdzie taka elektrownia mogłaby powstać.” Gazeta Wyborcza, Waldemar Pawlak – Minister Gospodarki

6 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
„Nie popieram energetyki jądrowej. Uważam, że elektrownia musi być całkowicie bezpieczna, musi rozwiązywać problem utylizacji i składowania odpadów promieniotwórczych. Elektrownia jądrowa nie poprawi bezpieczeństwa energetycznego Polski.” Gazeta Wyborcza, Maciej Nowicki – Minister Środowiska

7 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Francja liczba ludności – 63 mln ilość elektrowni atomowych – 19 (58 reaktorów) ilość energii pochodząca z elektrowni atomowych – 75 % moc zainstalowana – MW niezależność energetyczna – duża

8 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Polska liczba ludności – 38 mln ilość planowanych elektrowni atomowych – 1(2) przewidywana moc zainstalowana – MW wzrost bezpieczeństwa energetycznego – ?

9 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Infrastruktura energetyczna Polski

10 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Jeśli nie energetyka atomowa to: modernizacja istniejących i budowa nowych elektrowni konwencjonalnych (60 mld euro uzyskane po szczycie energetycznym przez polski rząd), dywersyfikacja źródeł energii: gazoport na LNG w Świnoujściu – inwestycja realizowana, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) – Polska zobowiązała się do otrzymywania 7.5% w 2010 i 14% w 2020 r. energii z odnawialnych źródeł (biomasa, energetyka wodna, wiatrowa, geotermalna, słoneczna),

11 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
gazociąg norweski (Skanled, Baltic Pipe) – pomysł połączenia gazociągiem Norwegii i Polski powstał ponad 10 lat temu, do pomysłu powrócono po kryzysie energetycznym, gazociąg północny Nord Stream – inwestycja, w której Polska powinna rozważyć swój udział,

12 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
„Węgiel kamienny i brunatny zawsze powinny być częścią naszego energy mix i nie powinniśmy zaniedbywać żadnych źródeł energii, twierdząc, że np. paliwa odnawialne lub energia atomowa nas ocalą. Musimy zdywersyfikować nasze trasy dostaw energii i dostawców.” Rzeczpospolita, Andris Piebalgs – komisarz Unii Europejskiej ds. energii

13 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Kilka przykładów poważnych awarii i incydentów związanych z energetyką jądrową: VIII Szwecja — 40% szwedzkich reaktorów atomowych wyłączonych ze względów bezpieczeństwa. Groźna wada została wykryta w elektrowni Forsmark. Były dyrektor elektrowni powiedział: „To czysty przypadek, że nie doszło do stopienia rdzenia reaktora.” 9.VII.2008 – wyciek ponad 36 tys. litrów skażonej uranem wody do rzek i gleby z francuskiej elektrowni Tricastin. 24.VII.2008 – podczas kolejnej awarii w tej samej elektrowni zostaje napromieniowanych 100 pracowników .

14 Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
24.VIII.2008 – pożar w hiszpańskiej elektrowni Vandelios II. 13.XI.2008 – pożar w japońskiej elektrowni Onagawa 19.XI.2008 – elektrowni jądrowej w Carcassonne na południu Francji groziła eksplozja. Inspektorzy francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Nuklearnego zaalarmowali, że rury z płynnym gazem są tam przerdzewiałe. Rury wymieniono.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google