Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku"— Zapis prezentacji:

1 Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku
Energetyka atomowa w Polsce Warszawa 26 maja 2008 r.

2 Ministerstwo Gospodarki
Plan prezentacji Uzasadnienie polityczno gospodarcze dla rozwoju EJ w Polsce Przewidywane działania państwa Ministerstwo Gospodarki

3 Polityka energetyczna
Podstawy programowe i prawne Czynniki kształtujące politykę energetyczną Założenia polityki Ministerstwo Gospodarki

4 Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca
Ministerstwo Gospodarki

5 Ministerstwo Gospodarki
Wytwarzanie – prognoza (Moce w systemie po planowanych wycofaniach oraz zapotrzebowanie na moc) Ministerstwo Gospodarki

6 Struktura paliw w produkcji energii elektrycznej – obecna (2005)
Polska EU Świat Ministerstwo Gospodarki

7 Struktura paliw w produkcji energii elektr. – prognoza 2030
Ministerstwo Gospodarki

8 Struktura paliw w produkcji energii elektr. – prognoza do 2030
Ministerstwo Gospodarki

9 Ministerstwo Gospodarki
Ilość wydobytego węgla brunatnego w Polsce na przestrzeni ostatniego 50-lecia. Ministerstwo Gospodarki

10 Ministerstwo Gospodarki
Prognozowane wydobycie węgla brunatnego w polskich kopalniach odkrywkowych Ministerstwo Gospodarki

11 Prognoza cen nośników energii Ateńska 2006
Ministerstwo Gospodarki

12 Ministerstwo Gospodarki
Średnie ceny ropy z uwzględnieniem inflacji (w latach 1946 – 2007 oraz prognoza do 2030) Prognoza DOE USA Prognoza ateńska Ministerstwo Gospodarki

13 Analiza wrażliwości wyników prognozy na zmiany cen
Wykonano analizę wrażliwości wariantu podstawowego (P) prognozy energetycznej na: Nośn. - wzrost cen nośników energii (obliczenia dla wariantu dużego wzrostu cen do 103 $/boe w 2030 roku – DOE/EIA) CO2 - wzrost cen uprawnień emisji CO2 z 25 do 50 euro/tonę Ministerstwo Gospodarki

14 Wyniki analizy wrażliwości Energy mix
Ministerstwo Gospodarki

15 Polityka energetyczna
Zadania w zakresie polityki energetycznej (MG, RM, URE, UOKiK) Cele polityki „...zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska.” Struktura dokumentu Ministerstwo Gospodarki

16 Jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej
Ministerstwo Gospodarki

17 Wytwarzanie - koszty zewnętrzne
Ministerstwo Gospodarki

18 Ministerstwo Gospodarki
Struktura dokumentu Priorytety polityki energetycznej – ogólny dokument strategiczny Diagnoza sytuacji Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię (warianty) Podsumowanie działań wykonawczych Ocena oddziaływania na środowisko Załączniki – programy wykonawcze Ministerstwo Gospodarki

19 Załączniki – programy wykonawcze
Nowe programy: Program czysty węgiel Program rozwoju energetyki jądrowej Program wspierania wysokosprawnej kogeneracji Inne (Zewnętrzna polityka energetyczna, Program rozwoju rynku energii elektrycznej, Program prywatyzacji sektora energetycznego) Ministerstwo Gospodarki

20 Programy wykonawcze kontynuowane
Kontynuacja: Polityka dla przemysłu naftowego w Polsce (luty 2007) Polityka dla przemysłu gazu ziemnego (marzec 2007) Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015 (lipiec 2007) Wieloletni program promocji biopaliw na lata 2008 – 2014 (lipiec 2007) Krajowy Plan Działań na rzecz efektywności energetycznej (lipiec 2007) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (styczeń 2008) Ministerstwo Gospodarki

21 Rekomendacje – kierunki działań
Przeorientowanie elektroenergetyki na czyste technologie węglowe (pomoc publiczna, regulacje prawne, promowanie) Program energetyki jądrowej (struktury administracji, zmiany prawa, przygotowanie warunków inwestycyjnych) OZE i wysokosprawna kogeneracja (systemy wsparcia) Zmniejszanie zapotrzebowania na energię (program efektywności energetycznej) Likwidacja barier w rozwoju infrastruktury sieciowej (zmiany prawa) Prywatyzacja sektora (pozyskanie środków na inwestycje) Planowanie energetyczne w gminach Ministerstwo Gospodarki

22 Infrastruktura dla energetyki jądrowej
Dostosowanie systemu prawnego i przygotowanie instytucjonalne państwa Budowa zasobów ludzkich Informacja społeczna Wybór lokalizacji dla pierwszych elektrowni Wybór lokalizacji i budowa składowiska odpadów nisko i średnio aktywnych Przygotowanie procesu zamówienia publicznego Badania naukowe Ministerstwo Gospodarki

23 Ministerstwo Gospodarki
Dostosowanie prawa System podejmowania decyzji Reorganizacja dozoru jądrowego Zmiany w systemie wydawania zezwoleń Ministerstwo Gospodarki

24 System podejmowania decyzji dotyczących programu EJ
Utworzenie NEPIO – instytucja wdrażająca i koordynująca program EJ PAA jako instytucja dozoru jądrowego i radiologicznego Nabór i kształcenie kadr dla nowej instytucji Ministerstwo Gospodarki

25 Reorganizacja Dozoru Jądrowego
Nadzór PAA przez KPRM Budowa zasobów kadrowych dla PAA Koordynowanie procesu wydawania zezwoleń z innymi instytucjami dozorowymi Ministerstwo Gospodarki

26 Zmiany w systemie zezwoleń
Wyprzedzające zezwolenie lokalizacyjne Możliwość akceptacji certyfikatów bezpieczeństwa lub zezwoleń wydanych przez powszechnie akceptowane dozory jądrowe Wspólne zezwolenie na budowę i eksploatację Ministerstwo Gospodarki

27 Budowa zasobów ludzkich - etap 1
Edukacja i trening edukatorów dla Uczelni Technicznych, PAA, NEPIO oraz inwestora ½ roku w pracującej elektrowni jądrowej ½ roku na uniwersytecie, w instytucji koordynującej, dozorze jądrowym lub w instytucji zajmującej się analizami bezpieczeństwa za granicą – ponad 100 osób Ministerstwo Gospodarki

28 Budowa zasobów ludzkich - etap 2
Studia podyplomowe lub drugiego stopnia magisterskie częściowo za granicą osób Absolwenci tych studiów - ½ roku w pracującej elektrowni jądrowej Ministerstwo Gospodarki

29 Budowa zasobów ludzkich - etap 3
Wydziały Inżynierii Reaktorowej oraz inne specjalizacje niezbędne dla energetyki jądrowej w uczelniach technicznych Absolwenci - ½ roku w pracującej elektrowni jądrowej Ministerstwo Gospodarki

30 Ministerstwo Gospodarki
Informacja społeczna Profesjonalny Department w NEPIO Kształcenie nauczycieli Informacja o energetyce jądrowej w programach edukacyjnych Szeroki program zwiedzania placu budowy elektrowni jądrowej Publiczna baza danych o obiektach jądrowych Ministerstwo Gospodarki

31 Wybór lokalizacji dla elektrowni jądrowych
Wybór lokalizacji w oparciu o badania tektoniczne, hydrologiczne, demograficzne, meteorologiczne oraz w zależności od infrastruktury sieciowej i bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną Ministerstwo Gospodarki

32 Budowa składowiska odpadów nisko i średnio aktywnych
Analizy lokalizacyjne Konsultacje społeczne Projekt składowiska Konstrukcja składowiska Zamknięcie składowiska w Różanie Ministerstwo Gospodarki

33 Przygotowanie procesu zamówienia publicznego
Opracowanie kryteriów wyboru reaktora Wybór opcji realizacyjnej Ministerstwo Gospodarki

34 Ministerstwo Gospodarki
Badania jądrowe Program grantów NEPIO na analizy bezpieczeństwa i prace eksperckie dla instytutów naukowych i prywatnych firm konsultacyjnych Zaplecze dla inwestora zapewnione przez te same instytucje na zasadach rynkowych Zaplecze eksperckie dla PAA poprzez zreorganizowane Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Szerokie programy podstawowych i stosowanych badań naukowych finansowanych z budżetu i funduszy europejskich Ministerstwo Gospodarki

35 Ministerstwo Gospodarki
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki


Pobierz ppt "Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google