Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadawanie pytań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadawanie pytań."— Zapis prezentacji:

1 Zadawanie pytań

2 Funkcje pytań Zdobywanie informacji Motywowanie do udziału w wywiadzie

3 Rodzaje pytań Pytania otwarte Pytania zamknięte Pytania wprost
Pytania nie wprost pytania uwikłane pytania projekcyjne Pytania sugerujące (naprowadzające) Pytania odroczone Pytania przejściowe

4 Zadawanie pytań Konstrukcja lejkowa Konstrukcja odwróconego lejka
Progresja

5 Język wywiadu Język badającego musi być zrozumiały dla osoby badanej
Dostosowujemy język do poziomu intelektualnego i możliwości werbalnych osoby badanej Nie musi to być język, którym sam badany się posługuje Unikamy sztuczności Unikamy języka naukowego,przeintelektualizowanego Pojęcia naukowe przekładamy na język pojęć znanych badanemu Bez przesady, uważamy, żeby nie zniekształcić pytania Przesadne uproszczenia mogą być interpretowane jako lekceważenie rozmówcy

6 Obserwacja

7 Wygląd zewnętrzny Cechy fizyczne Ubiór Kosmetyka i higiena

8 Zachowanie Wskaźniki temperamentu
Ekspresja emocjonalna i wegetatywne wskaźniki emocji Formalne cechy zachowania werbalnego Zachowanie badanego w interakcji z diagnostą Niespójność zachowania

9 Tematyka wywiadu Zależy od celu wywiadu
orientacji teoretycznej badającego

10 Planowanie tematyki wywiadu
Określenie celu wywiadu (Po co prowadzę wywiad?) (Wybór orientacji teoretycznej) Sformułowanie pytań diagnostycznych / hipotez (Czego chcę się dowiedzieć?) Hipotezy, które można sprawdzić Dobór wskaźników Jakie informacje potwierdzą hipotezę? Co muszę wiedzieć o osobie badanej by zweryfikować hipotezę/ odpowiedzieć na pytanie Operacjonalizacja wskaźników (O co zapytać?)

11 Przykłady planowania tematyki wywiadu wg. Szustrowej
1. Cel: wyjaśnić przyczyny trudności osoby X w nawiązywaniu trwałych kontaktów emocjonalnych z osobami płci przeciwnej 2. Kategorie opisu (orientacja teoretyczna) : poznawcze koncepcje założenie: przyczyny tkwią w szczególnym sposobie postrzegania siebie i świata 3. Sformułowanie pytań diagnostycznych / hipotez Hipotezy: W obrazie własnej osoby dominuje przekonanie o niskiej własnej wartości, lub niepewności co do własnej wartości (szczególnie w zakresie atrakcyjności i kompetencji interpersonalnych) Inni ludzie i relacje między nimi postrzegane są w kategoriach wrogości i manipulacji Bliski kontakt z inną osobą postrzegany jest w kategoriach zagrożenia dla własnej autonomii i tożsamości

12 4. Czego chcę się dowiedzieć? Dobór wskaźników
Wywiad powinien dostarczyć informacji na temat: sposobu spostrzegania siebie, swoich kontaktów z ludźmi a szczególnie osobami płci przeciwnej, sposobu spostrzegania relacji kobieta- mężczyzna 5. O co pytać. (operacjonalizacja wskaźników). W wywiadzie należałoby poruszyć następujące tematy: Osoby płci przeciwnej w doświadczeniu osoby badanej, charakterystyka relacji z nimi, przebieg kontaktów Osoby ze świata społecznego osoby badanej ,ich wzajemne relacje (charakterystyka związków miedzy mężczyznami i kobietami w tym gronie , przede wszystkim związku matka-ojciec i własnego związku z rodzicami) Poglądy osoby badanej na temat kobiet i mężczyzn i typowych relacji między nimi -samoopis i samoocena w zakresie atrakcyjności i kompetencji w kontaktach z płcią przeciwną

13 Przykładowe tematy Style radzenia sobie ze stresem
Rozwiązywanie problemów Stosunek do autorytetu Samoocena Funkcjonowanie w rolach społecznych Realizacja celów Poczucie sprawstwa (umiejscowienie kontroli) Poziom aspiracji Nawiązywanie relacji społecznych i ich specyfika

14 Po co prowadzę wywiad? Na jakie szczegółowe pytania chcę poznać odpowiedź? Co muszę wiedzieć o człowieku, by taką odpowiedź sformułować? O czym powinienem rozmawiać by zdobyć o tym wiedzę?


Pobierz ppt "Zadawanie pytań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google