Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie Adam Prus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie Adam Prus."— Zapis prezentacji:

1 Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie Adam Prus

2 Kompetencje ujęcie teoretyczne

3 Struktura organizacyjna

4 Opis stanowiska (dyrektor szkoły)

5 Opis stanowiska (dyrektor szkoły)

6 Opis stanowiska (nauczyciel)

7 Opis stanowiska (nauczyciel)

8 Szczegółowy opis zadań na stanowisku (nauczyciel)
Zadania dydaktyczne: - prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z przyjętym planem, - realizacja programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną, - monitorowanie i dokumentowanie edukacyjnych postępów uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły. Zadania wychowawcze: - krzewienie postaw etycznych wśród uczniów, - współpraca z rodzicami nastawiona na wszechstronny rozwój ucznia, - współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju szkoły. Zadania organizacyjne: - planowanie pracy własnej, - realizacja zadań zleconych, - dokumentowanie pracy własnej. Rozwój zawodowy: - zdobywanie kolejnych stopni awansu w celu podniesienia efektywności pracy własnej oraz uczniów.

9 Przyporządkowanie kompetencji do typowych zadań na stanowisku (nauczyciel)
1. Prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z przyjętym planem: - komunikatywność, - wiedza fachowa z zakresu nauczanego przedmiotu, - odporność na stres, - łatwość nawiązywania kontaktów, - otwartość, - rozwiązywanie konfliktów, - sumienność, - organizacja pracy, - planowanie pracy, - analiza i ocena sytuacji, - podejmowanie decyzji, - ustalanie priorytetów, - wartości i zasady moralne, - przestrzeganie dyscypliny, - orientacja na ucznia, - gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

10 Przyporządkowanie kompetencji do typowych zadań na stanowisku (nauczyciel)
2. Realizacja programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną: - wiedza fachowa z zakresu nauczanego przedmiotu, - dokładność i wnikliwość, - współpraca w zespole, - znajomość standardów, - planowanie pracy, - zarządzanie czasem, - ustalanie priorytetów, - dążenie do rezultatów, przestrzeganie dyscypliny pracy. 3. Monitorowanie i dokumentowanie edukacyjnych postępów uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły - rzetelność i dokładność, precyzja, - wiedza fachowa, - upowszechnianie rezultatów.

11 Grupowanie kompetencji

12 Wybór wskaźników kompetencji oraz charakterystyka ich poziomów
Poziom A – brak przyswojenia danej kompetencji, a także brak zachowań wskazujących na jej opanowanie i wykorzystanie w działaniu. Poziom B – kompetencja jest w pewnym stopniu opanowana, jednak nie jest regularnie stosowana, wymagany jest ciągły nadzór i pomoc osób bardziej doświadczonych. Poziom C – kompetencja opanowana w stopniu pozwalającym na samodzielne jej wykorzystanie. Poziom D – kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalająca na samodzielne bardzo dobre jej wykorzystanie, a także na przekazanie jej osobom mniej doświadczonym. Poziom E – kompetencja opanowana w stopniu doskonałym, pozwalającym na wykorzystanie i rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw zarówno swoich jak i współpracowników.

13 Opis skali obserwacyjnej dla kompetencji nauczyciela

14 Ocena zgodności poziomu faktycznego oraz poziomu pożądanego

15 Ocena zgodności poziomu faktycznego oraz poziomu pożądanego

16 Ocena zgodności poziomu faktycznego oraz poziomu pożądanego

17 Podsumowanie


Pobierz ppt "Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie Adam Prus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google