Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA PRZESTRZENNA"— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI GOSPODARKA PRZESTRZENNA międzywydziałowy kierunek studiów realizowany przez: WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

2 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
to kierunek o profilu: zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej Insert a picture of one of the geographic features of your country.

3 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
to kierunek koordynowany przez: KATEDRĘ ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA I POLITYKI PRZESTRZENNEJ Wydziału Nauk Geograficznych oraz Insert a map of your country. KATEDRĘ ZARZĄDZANIA MIASTEM I REGIONEM Wydziału Zarządzania

4 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
to kierunek, którego absolwenci posiadają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym (ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym) pozwalającą na pracę w instytucjach i firmach zajmujących się m.in. przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowaniem polityki przestrzennej i środowiskowej, planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego, procesami zarządzania w jednostkach administracji terytorialnej. Insert a picture of an animal and or plant found in your country.

5 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
to kierunek, którego program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w: firmach publicznych i prywatnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, biurach planistycznych i pracowniach urbanistycznych administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli agencjach rozwoju lokalnego, regionalnego i in. (np. agencjach nieruchomości) jednostkach badawczych i agendach instytucji międzynarodowych zajmujących się gospodarką przestrzenną

6 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
to kierunek, którego studia licencjackie przygotowują również do podjęcia dalszej nauki na poziomie studiów magisterskich zwłaszcza na kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA oraz innych kierunkach realizowanych na Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk Geograficznych UŁ Add key points in the history of your country to the timeline.

7 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
to kierunek posiadający bogaty program nauczania, realizujący m. in. przedmioty tj.: Planowanie przestrzenne Urbanistyka Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego Aktualne problemy gospodarki przestrzennej w Polsce i Europie Waloryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego Gospodarka nieruchomościami Prawo administracyjne i gospodarcze Samorząd terytorialny Ekonomika miast i regionów Ochrona środowiska kulturowego Zarządzanie logistyczne w JST Ćwiczenia terenowe, również zagranicą Insert a picture illustrating a custom or tradition here.

8 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Insert a picture of the head leader of your country. ZAPRASZAMY NA STUDIA !!!


Pobierz ppt "GOSPODARKA PRZESTRZENNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google