Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia I-go stopnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia I-go stopnia."— Zapis prezentacji:

1 prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia I-go stopnia

2 MODUŁ GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ MODUŁ JĘZYKOWY
MODUŁ EKONOMICZNY MODUŁ GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ MODUŁ JĘZYKOWY MODUŁ METOD ILOŚCIOWYCH MODUŁ OGÓLNY MODUŁ PLANISTYCZNO-TECHNICZNY MODUŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY MODUŁ PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH MODUŁ PUBLICZNO-SAMORZĄDOWY MODUŁ SEMINARYJNY MODUŁ SPECJALIZACYJNY Praktyka zawodowa SPECJALNOŚĆ: Gospodarka miejska i regionalna SPECJALNOŚĆ: Gospodarka energią odnawialną SPECJALNOŚĆ: Gospodarka turystyczna SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i gospodarka nieruchomościami

3 MODUŁ GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ 22 Podstawy gospodarki przestrzennej
23 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 24 Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią 25 Geograficzne systemy informacji 26 Gospodarka nieruchomościami 27 Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 28 Metody badań społecznych 29 Podstawy turystyki MODUŁ PLANISTYCZNO-TECHNICZNY 40 Historia urbanistyki 41 Rysunek techniczny i planistyczny 42 Komputerowe wspomaganie projektowania urbanistycznego 43 Projektowanie urbanistyczne 44 Planowanie przestrzenne 45 Planowanie infrastruktury technicznej

4 SPECJALNOŚĆ: Gospodarka miejska i regionalna
1 Rewitalizacja miast 2 Rozwój obszarów wiejskich 3 Atrakcyjność inwestycyjna regionów 4 Gospodarka komunalna 5 Finanse JST 6 Regionalne i lokalne rynki pracy 7 Zarządzanie projektami 8 Podstawy polityki ekologicznej 9 Public Relations JST

5 SPECJALNOŚĆ: Gospodarka energią odnawialną
1 Ekonomika odnawialnych źródeł energii 2 Bioenergetyka 3 Polityka energii odnawialnej 4 Metody oceny potencjału odnawialnych źródeł energii 5 Technologie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 6 Prawo w zakresie energii odnawialnej 7 Podstawy polityki ekologicznej 8 Rynek biopaliw 9 Marketing produktów energetycznych

6 SPECJALNOŚĆ: Gospodarka turystyczna
1 Planowanie turystyczne 2 Finansowanie inwestycji turystycznych 3 Ekonomiczne czynniki ksztłtujace przestrzeń turystyczną 4 Zarzadzanie turystyką 5 Regiony turystyczne Polski i świata 6 Turystyka wiejska oraz na obszarach chronionych 7 Turystyka w jednostkach samorządu terytorialnego 8 Turystyka miejska i kulturowa 9 Marketing miejscowości turystycznych

7 SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i gospodarka nieruchomościami
1 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 2 Regulacje prawne na rynku nieruchomości 3 Żródła finansowania inwestycji 4 Rynek kapitałowy i ubezpieczenia 5 Metody oceny projektów inwestycyjnych 6 Podstawy wyceny nieruchomości 7 Rynki nieruchomości w Polsce i UE 8 Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami 9 Proces inwestycyjno-budowlany

8 Studenci w ramach przedmiotu Geograficzne system informacji, poznają najnowsze oprogramowanie ARCGIS w wersji do tworzenia i edycji map cyfrowych. ArcGIS 10.1 for Desktop to efektywne narzędzie do zarządzania i integrowania danych, prowadzenia zaawansowanych analiz, modelowania oraz automatyzacji działań, a także prezentacji wyników w postaci wysokiej jakości map.


Pobierz ppt "Prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia I-go stopnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google