Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat pracowni projektowej: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego prowadzący: Grzegorz Masik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat pracowni projektowej: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego prowadzący: Grzegorz Masik."— Zapis prezentacji:

1 Temat pracowni projektowej: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego prowadzący: Grzegorz Masik

2 Dane kontaktowe katedry: adres: Gdańsk, Bażyńskiego 4 skrzydło B, pokoje tel (058) mój pokój: B 423 strona www:

3 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA i zainteresowania naukowe
Pracownicy naukowi DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA i zainteresowania naukowe dr hab. Iwona Sagan Profesor UG KIEROWNIK KATEDRY GEOGRAFIA SPOŁECZNA, ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY polityka miejska rozwój regionalny koncepcja miejsca dr inż. Grzegorz Masik Adiunkt JAKOŚĆ ŻYCIA, POLITYKA MIEJSKA percepcja przestrzeni lokalnej procesy suburbanizacji geograficzne systemy informacji

4 TEMATYKA BADAŃ KATEDRY
Problemy rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych: przemiany społeczno-demograficzne miast procesy metropolizacji krajobraz kulturowy miast rewitalizacja obszarów śródmiejskich rozwój przedsiębiorczości Badania regionalne: rozwój regionalny i nowe formy polityki regionalnej, społeczno-gospodarcze zróżnicowania polskich regionów turystyka migracje wewnętrzne i zagraniczne

5 TEMATYKA PRACOWNI PROJEKTOWEJ
diagnoza sytuacji społeczno-demograficznej prognozy zmian ludności analiza warunków i jakości życia zagadnienia edukacji problemy lokalnego rynku pracy uwarunkowania rozwoju turystyki analiza konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych problem suburbanizacji identyfikacja funkcji metropolitalnych zastosowanie programów komputerowych do prezentacji danych społecznych i ekonomicznych

6 ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU
selekcja i analiza informacji wspomagających podejmowanie decyzji dokonanie analizy społeczno – przestrzennej wybranego obszaru wykonanie części opracowania typu studium

7 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE STUDENTA
posługiwanie się wskaźnikami społecznymi i ekonomicznymi oraz ich właściwa interpretacja nabycie umiejętności analizowania społeczno-przestrzennych konfliktów prawidłowe zastosowanie kartograficznych metod prezentacji danych nabycie umiejętności pisania opracowań dla samorządów lokalnych umiejętność wykonania części „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” dotyczącej zagadnień społecznych

8 GDZIE PRZYDATNE BĘDĄ NABYTE
UMIEJĘTNOŚCI? pracownie projektowe – w zakresie dotyczącym sporządzania studium urzędy miast i gmin – np. referaty spraw osobowych, analiz statystycznych i inne zależne od podjętej przez studenta tematyki biura rozwoju miast

9 WSPÓŁPRACA KGE Z INSTYTUCJAMI –- konsultacje i wsparcie praktyków przy realizacji projektów
Biuro Rozwoju Gdańska i Gdyni Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Urząd Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu

10 FORMA ZALICZENIA na podstawie wykonanego fragmentu projektu studium
oraz na podstawie pisemnej pracy dotyczącej wybranego obszaru i wybranej społeczno-ekonomicznej tematyki badawczej

11 Zapraszam! 


Pobierz ppt "Temat pracowni projektowej: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego prowadzący: Grzegorz Masik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google