Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FRSE Prezentacja na temat współpracy europejskiej ZS nr 1 w Tychach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FRSE Prezentacja na temat współpracy europejskiej ZS nr 1 w Tychach."— Zapis prezentacji:

1 FRSE Prezentacja na temat współpracy europejskiej ZS nr 1 w Tychach

2 Wszelka współpraca polskich placówek edukacyjnych z krajami członkowskimi Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem FRSE – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

3 FRSE Nauka za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów. Każdemu z tych działań towarzyszy wiele emocji, a samo wprowadzenie swoich pomysłów w życie jest źródłem mnóstwa nowych doświadczeń. Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób w każdym wieku bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności miały szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Udział w programach pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy z konkretnych dziedzin, ale przede wszystkim uczy aktywności i odwagi w podejmowaniu działań, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość.

4 FRSE Fundacja w imieniu Rady Europy oferuje następujące programy : - Comenius ( Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej, Partnerskie Projekty Szkół) - Leonardo da Vinci ( szkolnictwo zawodowe) - Grundtvig ( szkolenia dla dorosłych) - Erasmus ( studenci szkół wyższych)

5 Zespół Szkół nr 1 w Tychach uczestniczy w projekcie Youth, Social Media and Lifestyle w ramach Comeniusa. Nauczyciele mogą brać udział w Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej. W ramach Asystentury Językowej Comeniusa w naszej szkole gościliśmy studentkę z Niemiec – Julie Bachorsky.

6 Comenius Jak dotąd uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch wyjazdach : - do Holandii (23.01-27.01.2012) - do Szwecji (4.06 – 8.06.2012) Planowany jest jeszcze wyjazd do Niemiec w grudniu oraz w czerwcu 2013 uczestnicy projektu z innych krajów przyjadą do Polski.

7 Comenius Comenius - część programu Socrates dotycząca edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku czeskiego pedagoga i filozofa, mieszkającego m.in. w Polsce w Lesznie - Jana Amosa Komeńskiego. Program jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

8 Asystentura Językowa Celami przeprowadzonej w tym roku niemieckiej asystentury językowej były : Pomoc uczniom w rozwijaniu sprawności językowych Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli języków obcych Przybliżenie kultury i historii Niemiec Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego i angielskiego Przygotowanie projektu z innymi asystentami językowymi : Celebrating Traditional German St. Nikolaus Day on the 6th of December Pomoc w realizacji projektu w ramach współpracy wielostronnej szkół programu Comenius Promowanie idei asystentury językowej podczas spotkań z młodzieżą Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla maturzystów z języka niemieckiego

9 Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci to jeden z europejskich programów edukacyjnych, których podstawowym założeniem jest budowanie Europy bez granic w celu m.in. poprawy jakości kształcenia, nadania edukacji wymiaru europejskiego, promowania równych szans w dostępie do oświaty na wszystkich szczeblach nauczania, rozpowszechniania języków państw członkowskich, propagowania wspólnych wartości dziedzictwa kulturowego, promowania edukacji ustawicznej, wykorzystania i do kształcenia najnowszych technologii.

10 Leonardo da Vinci Projekt Chrońmy środowisko naszego regionu – edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska był realizowany w formie 5-tygodniowego wyjazdu uczniów w 15-osobowej grupie z nauczycielem do miejscowości Burgas i Sredetz w Bułgarii. Celem praktyki było doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w innej kulturze oraz zapoznanie się z technologiami oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami oraz z procedurą zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej.

11 Dziękuję za uwagę Jakub Kalisz klasa 2a Uczestnik projektu: Youth, Social Media and Lifestyle; COMENIUS


Pobierz ppt "FRSE Prezentacja na temat współpracy europejskiej ZS nr 1 w Tychach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google