Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE OPERACYJNE W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE OPERACYJNE W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE OPERACYJNE W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
Departament Prawny i Kadr Wydział Obronności i Bezpieczeństwa PLANOWANIE OPERACYJNE W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA Szkolenie Obronne • Wrocław, 14 grudnia 2012 r.

2 PLANOWANIE OPERACYJNE W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W OCHRONIE ZDROWIA Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

3 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; - Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; - Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej; - ustawa o powszechnym obowiązku obrony; - rozporządzenia RM i ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku obrony; - ustawy i rozporządzenia RM, ministrów branżowe odnoszące się do spraw obronnych; - ustawy o stanach nadzwyczajnych i rozporządzenia wykonawcze RM, ministrów; - umowy i porozumienia międzynarodowe. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

4 PODSTAWY PRAWNE Plany operacyjne opracowuje się zgodnie z Polityczno-Strategiczną Dyrektywą Obronną Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 16, poz. 255) ORAZ… ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz.U ) w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

5 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PLANOWANIE OBRONNE PLANOWANIE OBRONNE ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

6 PROGRAMOWANIE OBRONNE
ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych , celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

7 PLANOWANIE OPERACYJNE
ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

8 FUNKCJE PLANOWANIA OPERACYJNEGO
zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji i działania dla utrzymania bezpieczeństwa, odpowiednio: państwa, województwa, powiatu, miasta lub gminy zasilanie zasobami ludzkimi oraz cywilne wsparcie Sił Zbrojnych RP i jednostek zmilitaryzowanych realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza zapewnienie ochrony i zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz tworzenie warunków do jej przetrwania - w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

9 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ZADANIA OBRONNE Przedsięwzięcia wykonywane przez organy administracji publicznej w ramach przygotowań obronnych państwa realizowane w czasie pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

10 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok


Pobierz ppt "PLANOWANIE OPERACYJNE W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google