Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP
DEPARTAMENT KADR POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP

2 STRATEGIA PERSONALNA A POLITYKA KADROWA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE POLITYKA KADROWA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ ELEMENTY POLITYKI KADROWEJ SUBSTRATEGIE PRZEWAGA KONKURENCYJNA ZASPAKAJANIE POTRZEB KADROWYCH I UTRZYMANIE REZERW OSOBOWYCH

3 TRANSFORMACJA MODELU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI SIŁ ZBROJNYCH
ARMIA MASOWA OBOWIĄZKOWA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA OKRES PRZEJŚCIOWY ZMNIEJSZANIE LICZEBNOŚCI SZ SKRACANIE CZASU TRWANIA Z.SŁ.W. ROZWÓJ SŁUŻBY NADTERMINOWEJ UZAWODOWIANIE ARMIA ZAWODOWA PROFESJONALIZACJA SIŁ ZBROJNYCH Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Ustawa z dnia 11września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nowelizacje ustawy nowelizacje ustawy weryfikacja w praktyce kadrowej 1 lipca 2004 r. 1 stycznia 2010 r. ADMINISTROWANIE ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

4 ISTOTA POLITYKI KADROWEJ
POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH – TO CELOWA, ZORGANIZOWANA DZIAŁALNOŚĆ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I JEGO ORGANÓW, ZORIENTOWANA NA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI KADROWYMI RESORTU ON W CZASIE POKOJU I WOJNY. ZASADNICZYM CELEM POLITYKI KADROWEJ JEST SKUTECZNE ZASPOKAJANIE POTRZEB OSOBOWYCH SIŁ ZBROJNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH KRYTERIÓW ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH , W TYM UTRZYMANIE REZERW NIEZBĘDNYCH DLA OBSADY STANOWISK W WARUNKACH POKOJU I WOJNY WYTYCZA ZASADNICZE PRIORYTETY KIERUNKI ZASADY

5 POLITYKA KADROWA UWARUNKOWANIA POLITYKI KADROWEJ
Ustrój i system prawny państwa Narodowa doktryna obronna Warunki społeczne i ekonomiczne POLITYKA KADROWA Zobowiązania sojusznicze Polski Budżet resortu Potrzeby kadrowe Sił Zbrojnych Zasady demokracji w systemie zarządzania kadrami Stan kadr, potencjał intelektualny i zawodowy

6 ELEMENTY POLITYKI KADROWEJ
PLANOWANIE POTRZEB KADROWYCH. REKRUTACJA UTRZYMANIE REZERW OSOBOWYCH POLITYKA KADROWA SYSTEM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZASADY ROZWOJU SŁUŻBOWEGO SYSTEM OPINIOWANIA SŁUŻBOWEGO SYSTEM MOTYWACYJNY KOMPETENCJE KADROWE

7 WYBRANE ZASADY PRAGMATYKI KADROWEJ
Wyraźne oddzielenie funkcji: oficerskich od podoficerskich podoficerskich od szeregowych Tożsamość stopnia etatowego stanowiska ze stopniem wojskowym żołnierza wyznaczonego na to stanowisko Kadencyjność na stanowiskach służbowych Wieloletnie prognozowanie przebiegu służby żołnierza Przygotowanie i rozwój kadry zawodowej w kilku obszarach służbowych, w tym w kraju i za granicą Szczegółowy opis stanowisk służbowych Decydująca rola stopnia wykonywania obowiązków służbowych – uzewnętrzniona w opinii służbowej – w karierze zawodowej Klarowność, jednoznaczność i trwałość zasad rozwoju służbowego kadry

8 „NARZĘDZIA” ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SIŁACH ZBROJNYCH
WARTOŚCIOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH OPINIOWANIE SŁUŻBOWE KADENCYJNOŚĆ SZKOLENIE DOSKONALĄCE W KRAJU I ZAGRANICĄ „NARZĘDZIA” ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SIŁACH ZBROJNYCH OPIS STANOWISK SŁUŻBOWYCH (KOSS) TOŻSAMOŚĆ STOPNIA WOJSKOWEGO ZE STOPNIEM ETATOWYM MODELE PRZEBIEGU SŁUŻBY SYSTEMY INFORMATYCZNE COROCZNA OCENA SYTUACJI KADROWEJ

9 PLAN ROZWOJU POLITYKI KADROWEJ
PRECYZUJE AKTUALNY STAN: polityki kadrowej i szkolnictwa wojskowego; systemu doskonalenia zawodowego; systemu szkolnictwa wojskowego; systemu uposażeń. WSKAZUJE OKREŚLA GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU: polityki kadrowej i szkolnictwa wojskowego; systemu doskonalenia zawodowego; systemu szkolnictwa wojskowego; systemu uposażeń. 9

10 NOWY MODEL ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
PLAN ROZWOJU POLITYKI KADROWEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM KADROWYM NOWY MODEL ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ RACJONALIZACJA POLITYKI KADROWEJ OSIĄGNIĘCIE DOCELOWEJ STRUKTURY I LICZEBNOŚCI KORPUSÓW KADRY REFORMA SYSTEMU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO REFORMA SYSTEMU SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ POLITYKA KADROWA W SIŁACH ZBROJNYCH RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google