Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. OLSZTYN - 25-26 czerwiec 2012r Doskonalenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. OLSZTYN - 25-26 czerwiec 2012r Doskonalenie."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. OLSZTYN - 25-26 czerwiec 2012r Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dot. rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego Czynsze ustalane byłyby zgodnie z regułami obowiązującymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W stosunku do już wybudowanych lokali mieszkalnych zachowane zostaną reguły ustalania czynszu oraz pozostałe zasady najmu. Nowe uregulowania w tym zakresie będą mogły być stosowane po odpowiedniej zmianie umowy najmu, zaś obligatoryjnie w sytuacji zmiany najemcy lokalu mieszkalnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dot. rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego Rezygnacja z przepisu dotyczącego uprawnienia do pobierania od najemcy kaucji zabezpieczającej z uwagi na fakt, iż w stosunku do zasobów tbs stosuje się zasady dotyczące kaucji zabezpieczającej określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dot. rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego Określone w ustawie o niektórych formach (…) kryteria dostępu i weryfikacja dochodów najemcy w trakcie trwania najmu mają obowiązywać wyłącznie w stosunku do najemców lokali wybudowanych przy udziale środków z KFM lub BGK. Towarzystwa, w stosunku do lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem bez udziału środków publicznych, byłyby zobowiązane stosować przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów(…). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Z miany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dot. rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego Uchylenie przepisów rozdziału 2a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego dot. rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego Aktualnie towarzystwa budownictwa społecznego mają możliwość podejmowania i realizacji inwestycji we współpracy z gminami w ramach ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych(Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.). Ustawa przewiduje finansowe wsparcie dla przedsięwzięć polegających na udziale gminy w inwestycji realizowanej przez towarzystwo budownictwa społecznego, jeżeli w efekcie w zasobach tbs powstaną lokale wykorzystywane przez gminę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami Obecnie na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. Nr 115, poz. 741, z późn. zm.) właściwy organ może udzielić bonifikaty m.in. w sprzedaży lokalu mieszkalnego. Bonifikata nie będzie mogła być udzielana w przypadku komunalnych lokali mieszkalnych, na budowę których decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana po wejściu wżycie projektowanej obecnie ustawy nowelizującej ustawę o ochronie praw lokatorów(…), a także w przypadku wszystkich lokali komunalnych, na budowę których zostało udzielone finansowe wsparcie z budżetu państwa. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Dziękuję za uwagę ewa.bartosik@zkzl.poznan.pl Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Zmiany w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. OLSZTYN - 25-26 czerwiec 2012r Doskonalenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google