Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego Sławomira Kamińskiego Puławy 3 grudnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego Sławomira Kamińskiego Puławy 3 grudnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Debata pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego Sławomira Kamińskiego Puławy 3 grudnia 2009 r.

2

3 Przedszkole/oddział przedszkolny Inna forma wychowania przedszkolnego ( punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego) Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne Żłobek Świetlica środowiskowa Formy doraźne - organizowane przez domy kultury, biblioteki itp..

4 Jakie formy edukacji małych dzieci funkcjonują w naszym otoczeniu? Jaki odsetek dzieci korzysta z tych form? Jakie odległości muszą pokonać aby skorzystać z oferty? Ile dzieci nie ma żadnych możliwości wczesnego wspomagania rozwoju?

5 Co mogą zrobić organizacje pozarządowe?

6 Każda organizacja musi sobie odpowiedzieć na pytanie - czy na obszarze swojego działania dostrzega problem dostępności oferty edukacyjnej dla małych dzieci i czy czuje potrzebę podjęcia określonych działań, aby poprawić istniejący stan. Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie może być podstawą do podjęcia działań na miarę lokalnych potrzeb i możliwości.

7 Czy wiemy ile małych dzieci zamieszkuje na terenie naszego działania? Czy mają one zapewniony dostęp do wczesnego wspomagania rozwoju? Jakie formy edukacji są dostępne dla dzieci i kto je zapewnia? Jaki odsetek dzieci może korzystać z tych form?

8 Czy są w naszym otoczeniu rodzice zainteresowani zorganizowaniem zajęć dla dzieci? Czy jest miejsce gdzie można takie zajęcia zorganizować? Jakie zasoby, możliwe do wykorzystania na potrzeby dzieci, posiadamy w naszej miejscowości – świetlice, sale parafialne, skwery, place zabaw itp.

9 Przeprowadzenie analizy zebranych danych Ustalenie możliwości wykorzystania istniejących zasobów Określenie własnych możliwości techniczno- organizacyjnych i personalnych Określenie możliwych źródeł finansowania planowanych działań

10 Zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi rodzicami Przygotowanie spotkania z władzami gminy i przedstawienie im wyników diagnozy oraz potrzeb w omawianym zakresie Określenie form zajęć edukacyjnych dla dzieci możliwych do zorganizowania Opracowanie planu działania

11 Budżet gminy – środki na edukację, fundusze na profilaktykę, środki na kulturę, fundusz sołecki, dotacje dla organizacji pozarządowych, środki na promocję, środki na pomoc społeczną itp. Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej – programy Kapitał Ludzki, PROW i inne Dotacje pozyskiwane w konkursach grantowych

12 Wpłaty sponsorów Opłaty rodziców Wkład pracy własnej Praca wolontariuszy

13 Uzyskanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do wczesnego wspomagania dzieci Stworzenie przyjaznego środowiska rozwoju dzieci Wzbogacenie oferty własnej organizacji Promocja

14 Wiedza na temat pozyskiwania środków na działalność Lepsze wykorzystanie zasobów lokalowych i materialnych w gminie Integracja społeczna – pozyskanie sprzymierzeńców dla podejmowanych działań ( rodzice) Świadomość dobrej inwestycji

15 Wychowanie dzieci - inwestycja w kapitał ludzki


Pobierz ppt "Debata pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego Sławomira Kamińskiego Puławy 3 grudnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google