Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT COMENIUS PARTNERZY : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1, Chorzów Lycée professionnel JULES VERNE, Grandvilliers Iskitler Teknik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT COMENIUS PARTNERZY : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1, Chorzów Lycée professionnel JULES VERNE, Grandvilliers Iskitler Teknik."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT COMENIUS PARTNERZY : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1, Chorzów Lycée professionnel JULES VERNE, Grandvilliers Iskitler Teknik ve Endüstri Meslek, Ankara

2 Zadania szkół partnerskich Partner z Francji zajął się tematem cyfrowych elektronicznych usług konsumpcyjnych, tj. alarmy pożarowe i alarmy przeciw włamaniowe, pralka, telewizor; kino domowe; telewizja satelitarna. Partner z Polski zajął się tematem przetwarzania danych i technologii cyfrowej, tj. komputery, router, przełącznik; koncentrator; sieci; Internet. Partner z Turcji zajął się elektroniką, tj. czujniki ruchu; sensory; protokoły komunikacji w automatyce, zdalne sterowanie przez telefon komórkowy. Każdy z partnerów nauczył się czegoś od innych, więc poprzez wspólną pracę mogliśmy wzajemnie wzbogacić swój warsztat pracy.

3 W trakcie przygotowań do wymian uczniów miały miejsce szkolenia z zakresu elektroniki i informatyki. Zdobyta w ten sposób wiedza pomogła uczniom lepiej zrozumieć przygotowaną przez zagranicznych partnerów tematykę warsztatów, w których brali udział.

4 Szkolenie z zakresu elektroniki dla uczniów biorących udział w projekcie Socrates Comenius Elektronika Służąca Ludziom. Szkolenie poprowadził p. Sławomir Nowak.

5 Szkolenie z zakresu informatyki dla uczniów biorących udział w projekcie Socrates Comenius Elektronika Służąca Ludziom. Szkolenie poprowadził p. Jakub Wojtasz

6 Wizyta partnera z Turcji w ZSTiO nr 1

7 Wizyta partnera z Francji w ZSTiO nr 1

8 Wizyta w Turcji - w Ankarze

9 Wizyta we Francji – w Grandvilliers

10 Co nam dał projekt? Dzięki projektowi zarówno nauczyciele jak i uczniowie mogli poznać różne metody prowadzenia zajęć praktycznych-warsztatowych, przez co nauczyciele mogli zaczerpnąć pomysły do przyszłej pracy zawodowej, a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu zagadnień nierealizowanych w ich szkołach. Ponadto, przez to, że przebywali za granicą byli "zmuszeni" do używania języka angielskiego w sytuacjach codziennych oraz w czasie warsztatów- do stosowania języka technicznego. Posługując się językiem angielskim uzmysłowili sobie, że jest to żywy język, a nie tylko kolejny przedmiot nauczany w szkole. Także środowisko lokalne poprzez bieżące przekazywanie informacji o realizacji projektu na łamach zostało poinformowane o możliwościach i korzyściach jakie niosą z sobą projekty takie jak Comenius

11 PODSUMOWANIE Udzia ł w wymianie m ł odzie ż y w ramach Programu Socrates Comenius by ł do ś wiadczeniem wyj ą tkowym. Kilkudniowe pobyty w Turcji i Francji pozwoli ł y przede wszystkim na integracj ę uczniów, nauczycieli oraz Dyrektora Szko ł y. Ró ż nice kulturowe, odmienne zwyczaje i inne spojrzenie na sprawy edukacji i wychowania sta ł y si ę ź ród ł em przemy ś le ń, wniosków i porówna ń. Na szczególny podziw zas ł u ż yli jednak uczniowie naszej szko ł y, pos ł uguj ą cy si ę biegle j ę zykiem angielskim, którzy byli otwarci na nowych przyjació ł, mieszka ń ców Wspólnej Europy. mgr Sylwia Tkocz – Dyrektor ZSTiO nr 1

12 SERDECZNIE DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę UCZESTNICY I SZKOLNI ORGANIZATORZY PROJEKTU


Pobierz ppt "PROJEKT COMENIUS PARTNERZY : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1, Chorzów Lycée professionnel JULES VERNE, Grandvilliers Iskitler Teknik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google