Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W piątek 18 czerwca uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnej olimpiadzie sportowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W piątek 18 czerwca uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnej olimpiadzie sportowej."— Zapis prezentacji:

1

2 W piątek 18 czerwca uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnej olimpiadzie sportowej.

3 Poszczególne klasy rywalizowa ł y ze sob ą w ró ż nych konkurencjach. Odbywa ł y si ę zawody w unihokeja, dwa ognie, pi ł k ę no ż n ą oraz zawody w rzucie pi ł k ą lekarsk ą

4 Pierwszą z konkurencji rozpoczęły dziewczęta rywalizując w unihokeju

5

6 Tymczasem chłopcy rozgrywają mecz piłki nożnej

7

8 Do gry zachęcały gorące okrzyki kibiców!!!

9

10 Kolejna z konkurencji to gra w dwa ognie rozgrywana przez dziewczęta

11

12 Uczniowie, którzy nie brali udziału w zawodach, również nie próżnowali

13

14 Olimpiadę zakończyły zawody w rzutach piłką lekarską

15

16 Chwila przerwy - podsumowanie wyników i gromadzenie sił na radosne okrzyki zwycięstwa!

17 Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach Turniej unihokeja : I miejsce zaj ęł a klasa VIA II miejsce – klasa VA III miejsce – klasa IVB Turniej pi ł ki no ż nej : I miejsce zaj ęł a klasa VIA II miejsce – klasa IVA III miejsce – klasa VB Dwa ognie : I miejsce zaj ęł a klasa VIA II miejsce – klasa IVB III miejsce – klasa VA Rzut pi ł k ą lekarsk ą : I miejsca zaj ę li : Daria Weso ł kowska Brajan Prykowski II miejsca – Patrycja Piechna Mateusz Wa ś kiewicz III miejsca – Anna Tomczak Patryk Suski

18 A oto osiągnięcia naszych uczniów poza terenem szkoły Miejsko-Gminne Igrzyska M ł odzie ż y Szkolnej : mini pi ł ka no ż na dziewcz ą t – II miejsce mini pi ł ka no ż na ch ł opców – III miejsce szachy – II miejsce pi ł ka no ż na halowa ch ł opców – II miejsce Turniej szachowy: Natalia Papis, Benedykt Napiórski - I miejsce Natalia Laskowska, Tomasz Kowalski– II miejsce Marta Urba ń ska, Filip Mietlicki – III miejsce Turniej tenisa sto ł owego: Natalia Papis, Micha ł G ł adysz – I miejsce Daria Weso ł kowska, Maciej S ł upecki – II miejsce Magdalena Lesi ń ska, Brajan Prykowski – III miejsce

19 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! Sport kszta ł tuje nasz ą sprawno ść fizyczn ą, ma wielki wp ł yw na zdrowie ka ż dego cz ł owieka. Uczy wewn ę trznej dyscypliny i wspó ł dzia ł ania. Sport kszta ł tuje nasz ą sprawno ść fizyczn ą, ma wielki wp ł yw na zdrowie ka ż dego cz ł owieka. Uczy wewn ę trznej dyscypliny i wspó ł dzia ł ania.


Pobierz ppt "W piątek 18 czerwca uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnej olimpiadzie sportowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google