Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik architektury krajobrazu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik architektury krajobrazu"— Zapis prezentacji:

1 Technik architektury krajobrazu

2 Potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadza do wykazu zawodów nowy zawód - technik architektury krajobrazu. Wyodrębnienie zawodu technik architektury krajobrazu spełnia zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zajmujących się szczególnym rodzajem ochrony i kształtowania środowiska jakim jest projektowanie, urządzanie, rewaloryzacja i pielęgnacja terenów zieleni.

3 Szkoła posiada specjalistyczne, doskonale wyposażone i zagospodarowane pracownie przedmiotowe do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu: 1. Do nauczania zawodowych przedmiotów teoretycznych: - pracownia ochrony i kształtowania krajobrazu, - pracownia urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, - pracownia podstaw projektowania architektury krajobrazu, - pracownia roślin ozdobnych, - pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów, - pracownia podstaw produkcji ogrodniczej, - pracownia ekonomiki.

4 2. Do praktycznej nauki zawodu:
pracownia mechanizacji wraz ze sprzętem do pracy na terenach zieleni, szklarnie, tereny zielone przy szkole, prace charytatywne na rzecz instytucji znajdujących się na terenie miasta Koszalin: Policyjna Izba Dziecka w Koszalinie Hospicjum w Koszalinie

5 W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń będzie umiał:
charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu, rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu, wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu, odczytywać dokumentację techniczną, charakteryzować właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów, charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu, klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne, wymagania środowiskowe i wartości użytkowe, oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni, objaśniać zasady projektowania krajobrazu miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego, dla uzyskania pożądanych  efektów plastycznych, wykonywać modele i makiety prezentujące efekty przestrzenne korzystać z dostępnych technik komputerowych dla  uzyskania  najlepszych efektów plastycznych, dobierać  materiały i  przybory do  wykonywanych projektów komponować elementy  rysunku, dobierać propozycje jego  elementów, dobierać techniki rysunkowe i rodzaj  grafiki do zamierzonych efektów plastycznych. wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz, planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni,

6 Wymagania psychofizyczne dla zawodu
- zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska, - wyobraźnia przestrzenna i kreatywność, - dokładność, - zdolności organizacyjne, - samodzielność i cierpliwość, - spostrzegawczość i otwartość na potrzeby klientów, - umiejętność przekonywania i współpracy ludźmi, - gotowość do pracy w różnych warunkach pogodowych. Możliwości zatrudnienia -może pracować w biurze-pracowni, -na zlecenie osób prywatnych, firm lub instytucji państwowych, -w zakładach  zazieleniania miasta, urzędach gminy, -zakładach  zarządzania ogrodów i zieleńców, przedsiębiorcze osoby mogą założyć własną pracownię.

7 Przedmioty zawodowe * Ochrona i kształtowanie krajobrazu * Rośliny ozdobne * Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów * Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu * Podstawy projektowania architektury krajobrazu * Zajęcia praktyczne * Praktyka zawodowa

8 Nowoczesna baza dydaktyczna

9

10

11 Zajęcia praktyczne

12

13 Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie Bonin Tel


Pobierz ppt "Technik architektury krajobrazu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google