Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Studia I stopnia kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA specjalność INŻYNIERIA SANITARNA

2 Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
INŻYNIERIA SANITARNA Systemy wodociągowe i kanalizacyjne Technologia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków Monitoring środowiska Biologia sanitarna Gospodarka odpadami

3 Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
INŻYNIERIA SANITARNA Przykłady tematów poruszanych na zajęciach: projektowanie, budowa, funkcjonowanie, zarządzanie, modernizacja, optymalizacja, modelowanie komputerowe, niezawodność funkcjonowania.

4 INŻYNIERIA SANITARNA Systemy wodociągowe
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA Systemy wodociągowe Zagadnienia przedmiotowe: ujęcia wody, pompownie, zbiorniki, sieć dystrybucji, instalacje wodociągowe, gospodarka wodomierzowa, zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym

5 INŻYNIERIA SANITARNA Systemy kanalizacyjne
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA Systemy kanalizacyjne Zagadnienia przedmiotowe: instalacje kanalizacyjne, sieci kanalizacyjne, obiekty regulacyjne, spływ powierzchniowy, inspekcja telewizyjna, metody renowacji.

6 INŻYNIERIA SANITARNA Technologia wody
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA Technologia wody Zagadnienia przedmiotowe: badania jakości wody powierzchniowej i podziemnej, w tym zaawansowanymi metodami analizy instrumentalnej procesy technologiczne uzdatniania wody układy technologiczne zakładów uzdatniania wody, kontrola jakości wody pitnej

7 INŻYNIERIA SANITARNA Technologia ścieków
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA Technologia ścieków Zagadnienia przedmiotowe: charakterystyka jakościowa i ilościowa ścieków przy zastosowaniu nowoczesnych metod analitycznych, układy technologiczne oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych, monitoring technologiczny i sterowanie procesami, badania technologiczne i modelowanie procesów oczyszczania ścieków, przeróbka osadów ściekowych.

8 INŻYNIERIA SANITARNA Monitoring środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA Monitoring środowiska Zagadnienia przedmiotowe: monitoring wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce, ocena jakości środowiska wodnego, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, oddziaływanie inwestycji na środowisko.

9 INŻYNIERIA SANITARNA Biologia środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA Biologia środowiska Zagadnienia przedmiotowe: biologia sanitarna, ekologia, biochemia i epidemiologia, mikrobiologia wody, ścieków i powietrza, hydrobiologia techniczna, biotechnologia środowiskowa.

10 INŻYNIERIA SANITARNA Gospodarka odpadami
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA Gospodarka odpadami Zagadnienia przedmiotowe: zbiórka odpadów, segregacja, transport, kompostowanie, wysypiska odpadów, wpływ na środowisko.

11 Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
INŻYNIERIA SANITARNA Zestawienie przykładowych zajęć dydaktycznych: Wodociągi Kanalizacje Technologia wody Technologia ścieków Przeróbka osadów ściekowych Eksploatacja systemów wod.-kan. UW i OŚ Lokalne systemy UW i OŚ Inżynieria miejska Instalacje sanitarne Gospodarowanie odpadami Termiczne unieszkodliwianie odpadów Podstawy biochemii i toksykologii Monitoring i zarządzanie środowiskiem

12 INŻYNIERIA SANITARNA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 758). Rozdz. 3 par. 7 ust. 2.: Kwalifikowanie wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

13 INŻYNIERIA SANITARNA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 758). Załącznik nr 1 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie Ukończone studia zawodowe (inż.) na kierunku inżynieria środowiska lub wykształcenie wyższe (mgr inż.) na kierunku budownictwo lub energetyka.

14 INŻYNIERIA SANITARNA możliwości zatrudnienia
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA możliwości zatrudnienia Zakłady gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne Organy administracji państwowej lub samorządowej (WIOŚ, starostwa, urzędy gminy) np. jako inspektor ochrony środowiska Zakłady przemysłowe z branży sanitarnej Prywatne przedsiębiorstwa – projektant, wykonawca, konsultant Samodzielna działalność gospodarcza Szkolnictwo wyższe i średnie Sprzedaż, dystrybucja – przedstawiciel handlowy, doradca klienta

15 INŻYNIERIA SANITARNA możliwości zatrudnienia
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA możliwości zatrudnienia KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Realizacja zadań: Budowa kanalizacji w 1577 aglomeracjach Budowa 1100 oczyszczalni ścieków WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Kilkadziesiąt oczyszczalni ścieków 15 tys. km sieci kanalizacyjnej

16 INŻYNIERIA SANITARNA możliwości zatrudnienia
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA możliwości zatrudnienia Planowana budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków – potencjalne miejsce pracy naszych absolwentów

17 INŻYNIERIA SANITARNA KREUJEMY SPECJALISTÓW
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska INŻYNIERIA SANITARNA KREUJEMY SPECJALISTÓW


Pobierz ppt "Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google