Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

2 Technik elektronik TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 W dobie postępu naukowo technicznego elektronika jest obecna w każdej dziedzinie gospodarki zarówno w sferze produkcji, handlu czy usług. Wszechobecna elektronika gwarantuje obecnie i w przyszłości zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Miejscem pracy techników elektroników będą przede wszystkim zakłady przemysłu, a także wszystkie inne przedsiębiorstwa wykorzystujące lub eksploatujące aparaturę, urządzenia i sprzęt elektroniczny. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektronik mogą, w zależności od zainteresowań specjalizować się w kierunkach: systemy i sieci komputerowe, urządzenia audio – video, automatyka przemysłowa Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika elektronika wraz z suplementem w języku angielskim. W ramach nauki w Technikum planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Nauczanymi przedmiotami zawodowymi będą: technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki i elektroniki, przyrządy pomiarowe, urządzenia elektroniczne, pracownia elektryczna i elektroniczna, układy cyfrowe, układy analogowe, układy mikroprocesorowe, układy automatyki, specjalizacja. W programie nauczania jest również miesięczna praktyka zawodowa oraz podstawy przedsiębiorczości. Predyspozycje zdrowotno psychofizyczne wymagania psychofizyczne właściwe do zawodu to: zainteresowania techniczne, spostrzegawczość, zdolność do koncentracji i podzielności uwagi, wyobraźnia przestrzenna, umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk i palców, zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość, umiejętność współżycia z ludźmi, przeciwwskazania zdrowotne: wady wzroku, nie dające się skorygować szkłami optycznymi, daltonizm, znaczne osłabienie słuchu, alergie, zaburzenia równowagi, epilepsje, O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz. Zajęcia specjalistyczne prowadzone będą w oparciu o unowocześnioną i dobrze wyposażoną pracownie elektroniczną

3 Technik elektronik może być zatrudniony w: firmach montujących i sprzedających sprzęt elektroniczny; firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania elektryczne i informatyczne; organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy mechatroniczne firmach świadczących usługi elektroniczne w zakresie naprawy sprzętu AGD i RTV różnych jednostkach, na stanowisku administratora pracy urządzeń elektronicznych; może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik elektronik TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 Absolwenci technikum elektronicznego uzyskują kwalifikacje w zakresie: organizowania stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych, przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych oraz posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną, uruchamiania oceniania stanu technicznego i naprawiania urządzeń elektronicznych, projektowania prostych układów elektronicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej, projektowania i konfiguracji systemów i sieci komputerowych, instalowania, programowania i naprawy urządzeń audiowizualnych, samodzielnej instalacji urządzeń elektronicznych, nadzorowania prawidłowości montażu podzespołów elektronicznych, nadzorowania i kontrolowania pracy urządzeń elektronicznych, Uzyskują dodatkowo kwalifikacje w zawodach: monter sieci komputerowych monter techniki audiowizualnej.


Pobierz ppt "TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google