Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogactwa naturalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogactwa naturalne."— Zapis prezentacji:

1 Bogactwa naturalne

2 Bogactwa naturalne są to wszystkie użyteczne elementy środowiska naturalnego, które człowiek może wyzyskiwać. Dzieli się je na nieograniczone i ograniczone a także nieodnawialne oraz odnawialne. Bogactwa naturalne umożliwiają rozwój życia i cywilizacji. Często decydują o dobrobycie państw - kraje, które w nie obfitują , należą do najbogatszych na świecie.

3 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Do odnawialnych bogactw przyrody należy między innymi woda, która krąży i nieustannie odnawia się w tak zwanym cyklu hydrologicznym. Parująca znad mórz woda transportowana jest atmosferą w kierunku lądu, gdzie spada w postaci deszczu lub śniegu, a następnie z powrotem przemieszcza się ku morzu. Odnawialnym bogactwem naturalnym może być również dobrze uprawiana gleba, ponieważ wierzchnie warstwy litej skały ulegają ciągłemu wietrzeniu, dzięki czemu warstwa gleby niejako "przyrasta" od dołu. Podobnie, właściwie zarządzane lasy zabezpieczają stałe dostawy drewna.

4 Nieodnawialne zasoby przyrody tworzyły się wiele milionów lat
Nieodnawialne zasoby przyrody tworzyły się wiele milionów lat. Powstają tak powoli, że z perspektywy długości ludzkiego życia ich zapasy są skończone, wyczerpywane. Do surowców nieodnawialnych należą między innymi paliwa kopalne , które potrzebowały wielu milionów lat na powstanie z materii organicznej. Wydobyte z wnętrza ziemi są albo spalane i zamieniane na energię, albo są surowcem do produkcji różnych tworzyw, nie nadających się do powtórnego przetworzenia. Za nieodnawialne uważa się również metale, chociaż nie są one spalane jak paliwa, to jednak raz użyte, z punktu widzenia środowiska, do którego miałyby wrócić, są niczym więcej niż złomem.

5 Zasoby nieorganiczne to między innymi:
1.minerały, czyli wydobyta ze złoża kopalina użyteczna, mająca zastosowanie w gospodarce. Jest składnikiem środowisk przyrodniczych: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery. 2.woda, Jako substancja użytkowa ma wiele zastosowań. Najważniejsza jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe 3.atmosfera Prawie całkowitą objętość atmosfery wypełniają tylko 3 gazy: azot, tlen i argon. Wymienione gazy są pobierane z atmosfery również dla celów gospodarczych. Pobierane gazy powracają do atmosferypo pewnym czasie, dlatego uważa się je za niewyczerpalne.

6 Zasoby organiczne to: Biomasa, którą nazywamy zasoby zwierzęce i roślinne. Ma ona ogromne znaczenie dla ludzi i jest wykorzystywana zarówno bezpośrednio (np. drewno) jak i pośrednio w postaci paliw kopalnych (pochodzących ze szczątków pradawnych roślin i zwierząt) lub produktów odkładających się na powierzchni gleby (np. zielony nawóz). Przy właściwym gospodarowaniu biomasa jest źródłem odnawialnym. Materiały i paliwa odpadowe, które są z niej otrzymywane (np. trociny, kora, słoma, siano, darń, czy nawet pestki i zepsute siano), mogą być spalane w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny energetycznie.

7 Źródła: http://pl.wikipedia.org/ http://www.google.pl/

8 Autor: IZABELA PIERNICKA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Autor: IZABELA PIERNICKA


Pobierz ppt "Bogactwa naturalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google