Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
Witaj szkoło! Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

2 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
CELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Celem edukacji wczesnoszkolnej jest przede wszystkim wspomaganie dziecka we wszechstronnym, całościowym rozwoju, tak by na miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie ze sobą, ludźmi i przyrodą. Edukacja wczesnoszkolna zapewnia dziecku ciągłość kształcenia, a więc uwzględnia to, czego nauczyło się w przedszkolu, a z drugiej stopniowo i łagodnie przygotowuje je do przejścia od kształcenia zintegrowanego do kształcenia przedmiotowego Edukacja wczesnoszkolna uwzględnia przede wszystkim potrzebę wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego i fizycznego. Swą twórczą działalność człowiek zaczyna bardzo wcześnie. Właśnie wiek 6, 7 lat jest okresem najbardziej sprzyjającym kształtowaniu i rozwijaniu postaw twórczych ponieważ w umyśle dziecka nie ma jeszcze barier, nie istnieją szablony i schematy ani sztuczne nawyki w działaniu. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

3 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
Nauczanie zintegrowane można porównać do wielkiej podróży nauczyciela wraz z uczniami po nieznanych dla nich okolicach wiedzy. W czasie tej wyprawy nauczyciel jest kierownikiem natomiast uczniowie uczestnikami poznającymi nowe pojęcia, symbole, obiekty, krajobrazy, tradycje, zwyczaje, ludzi i wytwory ich działalności, świat zwierząt i roślin. Poznają się wzajemnie uczą się współdziałać w grupie pracują wspólnie. Przede wszystkim poznają samych siebie, dowiadują się na ile są wytrwali i potrafią sobie poradzić z trudami podróży, rozwiązywać napotkane na trasie problemy i trudności. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

4 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
UCZENIE SIĘ Uczenie się to zdobywanie wiedzy poprzez: doświadczenie, odkrywanie, przeżywanie, działanie. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

5 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
Podstawową formą organizacyjną nie jest lekcja szkolna ale dzień pracy i wielokierunkowej aktywności dziecka. Zajęcia aktywności umysłowej są przeplatane różnymi formami relaksu i różnorodnymi zajęciami plastycznymi , muzycznymi i artystycznymi. Zajęcia odbywają się w ramach bloków tematycznych, których istotą jest: pobudzanie dzieci do samodzielnego rozwiązywania problemów codziennego życia, zaspakajanie naturalnego dążenia do ruchu i praktycznego działania, wdrażanie do wnikliwej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

6 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
Aby wspomagać dziecko w całościowym rozwoju, my jako nauczyciele staramy się przede wszystkim: - poznać predyspozycje i możliwości intelektualne każdego powierzonego nam dziecka. Poznanie to opiera się na wnikliwej obserwacji dziecka oraz na wstępnej diagnozie jego rozwoju fizycznego, społeczno- emocjonalnego i intelektualnego ( percepcja wzrokowa, słuchowa, mowa, myślenie). Po wstępnej diagnozie staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju predyspozycji i możliwości intelektualnych każdego dziecka poprzez indywidualizację edukacji. Bardzo ważnym i istotnym zadaniem stojącym przed nami jest również odkrywanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

7 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA Od września w naszej szkole klasy pierwsze objęte będą projektem „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształcenie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Profesor podważa tezę o istnieniu tylko jednej inteligencji mierzonej przy pomocy testów. W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje 8 inteligencji i zakłada, że dzieci lepiej przyswajają wiedzę zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami. Wobec tego nie wolno nam zmarnować żadnego talentu. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
Kolejnym naszym zadaniem jest poznanie środowiska rodzinnego i współpraca z państwem. Istotnym naszym zadaniem jako szkoły i całej społeczności nauczycielsko- uczniowskiej jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, życzliwości i serdeczności, aby dziecko czuło się dobrze w roli ucznia miało ochotę do nauki i widziało jej efekty. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

9 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
INNOWACJA PEDAGOGICZNA Mając na uwadze niesienie pomocy dzieciom u progu edukacji w szkole od września 2009 roku prowadzona będzie innowacja pedagogiczna „Do szkoły z bajką”, która spowoduje, że dzieci będą myślały o swojej szkole jak o miejscu czarownym, gdzie może spełnić się największe ich pragnienie. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
„Najbardziej pragniemy, aby ktoś uczynił nas takimi, jakimi być możemy”. / R. Waldo Emersson/ Celem działań terapeutycznych jest pomoc każdemu dziecku w jego indywidualnej sytuacji. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

11 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
KSZTAŁCIĆ BĘDZIEMY Jednak nadrzędnym naszym celem jest wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności. Kształcić będziemy: procesy poznawcze uczniów: spostrzeżenia, wyobrażenia, uwagę, pamięć, myślenie logiczne i kreatywne oraz mowę naukę czytania i pisania biegłość w wykonywaniu czterech działań arytmetycznych , umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych różnymi metodami elementarną wiedzę o otaczającej rzeczywistości umiejętność planowania, samodzielnego wykonywania i kontrolowania wykonywanych prac zasady przestrzegania higieny i rozwijania sprawności fizycznej uczniów, umiejętność zgodnego współżycia w grupie postawę szacunku dla starszych i gotowości niesienia pomocy potrzebującym uczucia patriotyczne. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

12 Jeśli nie można zawrócić trzeba iść na przód.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

13 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
Dziękujemy za uwagę Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google