Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego
Sabina Łuka (40310) Sabina Grzybowska (39712)

2 Promocja jest formą komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, którego głównym i najważniejszym elementem zwłaszcza dla przedsiębiorstw zarządzanych w sposób marketingowy jest konsument.

3 Pojęcie promocji najczęściej rozpatrywane jest w dwóch aspektach: - funkcjonalnym, czyli bezpośrednio nakłaniającym do kupna produktu lub usługi - instrumentalnym, czyli zbiorze taktycznych i strategicznych środków takich jak reklama, promocja sprzedaży czy sprzedaż osobista

4 System komunikacji- proces porozumiewania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem a zwłaszcza klientami za pomocą bogatego zbioru znaków, symboli, zakodowanych informacji. Proces komunikacji można przedstawić za pomocą 9- elementowego modelu. Należą do niego: nadawca, kodowanie, przekaz, kanał przekazu, dekodowanie, odbiorca, odpowiedź, sprzężenie zwrotne i zakłócenia

5 Kształtowanie strategii promocji w przedsiębiorstwie nie powinno odbyć się bez poprzedzenia ich badaniami marketingowymi. Informacje zgromadzone dzięki nim służą m.in. do formułowania celów promocji które wspomagają realizację celów marketingowych. Promocję sprzedaży przedsiębiorstwo powinno skierować zarówno do pośredników jak i ostatecznych nabywców.

6 Podmioty działające w obszarze turystyki dążą najczęściej do osiągnięcia pewnej wiązki celów promocyjnych, do których należy zaliczyć m.in.: - dostarczanie informacji o przedsiębiorstwie i jego produktach - kreowanie lojalności turystów - kreowanie pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie - wzbudzanie popytu na nowe produkty - podtrzymywanie popytu na istniejące produkty - niwelowanie negatywnych skutków sezonowości pobytu

7 Promocja jest zbiorem instrumentów oddziałujących na stronę popytową rynku turystycznego. Zbiór ten nazywany jest PROMOTION MIX. Należą do niego: - reklama - promocja sprzedaży - sprzedaż osobista - public relations i publicity Dzięki rozwojowi narzędzi przysyłania informacji kontakt z nabywcą staje się łatwiejszy, firma jest bardziej dostępna dla klientów, promocja trafia do szerszego grona odbiorców, staje się także tańsza i skuteczniejsza.

8 Każde przedsiębiorstwo turystyczne planujące działania promocyjne powinno postawić sobie pytanie: CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZAPEWNIĆ PRZEDSIĘWZIĘCIOM PROMOCYJNYM SKUTECZNOŚC I EFEKTYWNOŚĆ? Odpowiedź na to pytanie jest dość banalna: przedsiębiorstwo powinno czynić wszystko aby nakłady finansowe poniesione na działania promocyjne nie były stracone i przyniosły pożądane skutki. Oznacza to konieczność podporządkowania procesu podejmowania decyzji następującym zasadom:

9 - zbieżności która podkreśla konieczność oparcia działań na wynikach marketingowych charakteryzujących segment rynku - kontynuacji zgodnie z która istnieje konieczność systematycznego powtarzania działań promocyjnych - integracji oznaczającej że system komunikacji powinien integrować się z innymi instrumentami marketingu - planowości zgodnie z którą działalność promocyjna powinna przebiegać według wcześniej ustalonego programu - koordynacji zgodnie z która przedsiębiorstwo powinno współdziałać z innymi firmami turystycznymi w celu przyciągania turystów do konkretnych miejsc

10 Warunki w silnej konkurencji wymuszają na przedsiębiorstwach turystycznych podejmowanie działań mających na celu wyróżnienie swojej oferty, a dzięki temu przyciągnięcie do nich potencjalnych nabywców. Działania promocyjne mogą w zasadniczym stopniu pomóc w indywidualizowaniu produktu i zdobywaniu klientów, a tym samym osiągnięciu sukcesu na rynku.


Pobierz ppt "Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google