Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Support.ebsco.com Wprowadzenie do EBSCOhost Przewodnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Support.ebsco.com Wprowadzenie do EBSCOhost Przewodnik."— Zapis prezentacji:

1 support.ebsco.com Wprowadzenie do EBSCOhost Przewodnik

2 Witamy w przewodniku po interfejsie EBSCOhost. Przyjrzymy się w nim interfejsowi wyszukiwania EBSCOhost, a także takim funkcjom jak: tryby wyszukiwania, wyświetlanie podglądu artykułów i obrazów poprzez najechanie kursorem myszy, lista wyników oraz zaawansowane opcje preferencji.

3 Po zalogowaniu się do interfejsu EBSCOhost zobaczysz najpierw czysty ekran wyszukiwania podstawowego. W górnej części ekranu EBSCOhost widoczne są pliki źródłowe (Tematy, Publikacje i Obrazy). Możesz je kliknąć, aby wyszukać pojedyncze publikacje, hasła przedmiotowe, kolekcje obrazów itd. Podczas sesji możesz w każdej chwili powrócić do ekranu wyszukiwania podstawowego, klikając po prostu link Wyszukiwanie podstawowe znajdujący się pod polem Wyszukaj. Możesz dodać lub zmienić przeszukiwane bazy danych, klikając link Wybierz bazy danych nad polem Wyszukaj.

4 Okno Wybierz bazy danych zawiera wszystkie bazy danych, do których masz dostęp. Na wyświetlonej liście możesz dodać lub zmienić przeszukiwaną bazę, zaznaczając pole wyboru obok nazwy bazy danych. Po dokonaniu wyboru kliknij OK.

5 Na ekranie wyszukiwania podstawowego nie są dostępne żadne ograniczenia, ale możesz dodać je, klikając link Opcje wyszukiwania pod polem Wyszukaj. Zwróć uwagę na funkcję Tryby wyszukiwania. Możesz wybrać jeden z następujących trybów wyszukiwania: Wartość logiczna/fraza, Znajdź wszystkie moje szukane terminy (tryb, w którym między Twoimi terminami dodany zostanie automatycznie operator AND), Znajdź dowolne spośród moich szukanych terminów (tryb, w którym między Twoimi terminami dodany zostanie automatycznie operator OR) lub Wyszukiwanie SmartText.

6 Wyszukiwanie SmartText umożliwia wpisanie w polu Wyszukaj dużej ilości tekstu – nawet całego akapitu lub strony. Wyszukiwanie SmartText analizuje tekst za pomocą skomplikowanego algorytmu, przypisując odpowiednie wagi szukanym terminom, i zwraca listę wyników opartą na stopniu trafności. Zwróć uwagę na rozszerzone pole Wyszukaj, które może pomieścić większą ilość tekstu.

7 Przeprowadźmy teraz wyszukiwanie podstawowe dla terminu global warming. Wprowadź szukany termin w polu Wyszukaj i kliknij przycisk Wyszukaj.

8 Wyświetlona zostanie lista wyników. Po lewej stronie można zawęzić uzyskane wyniki za pomocą ograniczeń znajdujących się w części Zawęź swoje wyniki. Ogranicz wyniki do pełnego tekstu, dostępnych przypisów bądź zmień zakres chronologiczny swoich wyników za pomocą suwaka daty. Aby wyświetlić całą listę dostępnych ograniczeń, kliknij link Pokaż więcej. Po wybraniu ograniczeń kliknij Update (Aktualizuj).

9 Poniżej obszaru Zawęź swoje wyniki możesz również zawęzić swoje wyniki, wybierając określone rodzaje źródeł (np. czasopisma naukowe lub magazyny), określone hasła tematyczne, tematy itd. Po dokonaniu wyboru w każdej z grup kliknij Update (Aktualizuj). Lista wyników zostanie odświeżona.

10 Gdy zawężasz wyniki wyszukiwania za pomocą ograniczeń, rodzajów źródeł i grup, każda pozycja z listy dodawana jest do panelu (Bread Box) znajdującego się na szczycie kolumny po lewej stronie. Kliknięcie w link danej pozycji w tym panelu uruchamia wyszukiwanie tylko dla tego terminu. Kliknięcie ikony usuwa to hasło z panelu i powoduje odświeżenie wyników wyszukiwania.

11 Jeśli istnieją obrazy powiązane z artykułami na Twojej liście wyników, możesz wyświetlić ich podgląd po prostu przytrzymując kursor myszy na miniaturze obrazu i wyświetlając w ten sposób obraz na ekranie.

12 Możesz również wyświetlić szczegółowy opis artykułu, trzymając kursor myszy na ikonie szkła powiększającego znajdującej się obok tytułu artykułu. Wyświetlone zostaną wówczas podstawowe informacje dotyczące artykułu, a także ikony odsyłające do pełnego tekstu, jeśli jest dostępny.

13 Jeśli sortujesz swoje wyniki według trafności, to do każdego artykułu dodany zostanie pasek trafności, wskazujący stopień zgodności wyniku z Twoim terminem wyszukiwania. Możesz również posortować swoje wyniki w inny, wybrany sposób, np. według daty.

14 W tym folderze zapisywać można pozycje podczas pojedynczej sesji wyszukiwania. Możesz również zalogować się do swojego osobistego foldera My EBSCOhost, klikając link Zarejestruj się znajdujący się na górze ekranu. Utwórz bezpłatny folder, w którym będziesz na stałe zapisywać swoje wyniki.

15 Menu rozwijane Page options (Opcje strony) pozwala ustawić format wyników, włączyć lub wyłączyć szybki podgląd obrazu, ustawić liczbę wyników na stronę oraz wybrać preferowany układ strony.

16 Aby umieścić link do wyszukiwania w swoim folderze osobistym, kliknij Alert/Zapis/Współdzielenie. Z wyświetlonego menu wybierz Dodaj wyszukiwanie do foldera. W tym menu możesz również dodać wszystkie wyświetlane wyniki do foldera, skorzystać z opcji E-mail Alert (Wyślij alert e-mailem), skopiować stały link (Permalink) do swojego wyszukiwania lub kliknąć opcję Bookmark (Zakładka), by dodać artykuł do ulubionych w swojej przeglądarce lub udostępnić go za pomocą takich portali jak Facebook, Twitter czy Del.icio.us.

17 Następnie kliknij opcję Historia wyszukiwania poniżej pola Wyszukaj. Wyświetlony zostanie zapis wyszukiwań przeprowadzonych w trakcie bieżącej sesji. Za pomocą tej opcji możesz również łączyć wyszukiwania i dodawać je do pola Wyszukaj, zaznaczając pola wyboru obok wyszukiwań, które chcesz wykonać, i klikając jeden z przycisków Szukaj z operatorem. Kliknij link Edytuj, by zmodyfikować szukane terminy lub ograniczenia wybranego wiersza historii wyszukiwania.

18 Kliknij przycisk Preferencje na górnym pasku narzędzi. W oknie preferencji możesz określić ustawienia dotyczące drukowania, przesyłania e-mailem, zapisywania i eksportowania, a także dostosować takie opcje jak układ strony, język, wyświetlanie listy wyników i format cytowań. Te preferencje można również zapisać na potrzeby przyszłych sesji, logując się do foldera My EBSCOhost.

19 W każdej chwili możesz kliknąć link Pomoc, aby wyświetlić pełny system pomocy online.

20 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Działu Wsparcia EBSCO http://support.ebsco.com


Pobierz ppt "Support.ebsco.com Wprowadzenie do EBSCOhost Przewodnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google