Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W GDYNI Stan wdrażania Kierunki rozwoju II Forum Innowacyjne – Gdańsk, 13.07.2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W GDYNI Stan wdrażania Kierunki rozwoju II Forum Innowacyjne – Gdańsk, 13.07.2004 r."— Zapis prezentacji:

1 POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W GDYNI Stan wdrażania Kierunki rozwoju II Forum Innowacyjne – Gdańsk, 13.07.2004 r.

2 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni został utworzony w 2001 roku jako wspólna inicjatywa Gminy Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Centrum Technologii w Gdyni. Gmina Miasta Gdyni - zaangażowanie organizacyjne i finansowe (teren, budynki, obsługa administracyjno-techniczna) Pomorskie Centrum Technologii – zarządzanie merytoryczne (doradztwo biznesowe i naukowe, promocja, inicjowanie współpracy) Pomorskie Centrum Technologii – zarządzanie merytoryczne (doradztwo biznesowe i naukowe, promocja, inicjowanie współpracy) Rada Naukowa Parku - opiniowanie i kwalifikowanie projektów starających się o przyjęcie do PPNT oraz ocena sprawozdań z już realizowanych przedsięwzięć. Rada składa się z czołowych polskich specjalistów z branż biotechnologii, ochrony środowiska, informatyki i wzornictwa przemysłowego oraz praktyków życia gospodarczego w dziedzinach wchodzących w zakres działania PPNT. PPNT - STRUKTURA FUNKCJONALNA

3 Aktualnie firmy przystępujące do Parku lokują się w budynku biurowo- administracyjnym przy Al. Zwycięstwa 96/98. PPNT dysponuje w nim bazą 60 pomieszczeń o łącznej powierzchni 2000 m 2. INFRASTRUKTURA

4 INFRASTRUKTURA Pomieszczenia na parterze budynku zostały wyremontowane przy udziale środków z Kontraktu Wojewódzkiego (500 tys. zł z Budżetu Państwa, 150 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa). Pomieszczenia te stanowią bazę dla utworzonego Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

5 Na drugim piętrze budynku organizowane są obecnie laboratoria badawczo-diagnostyczne o profilu biotechnologicznym i ochrony środowiska. Zakup wyposażenia laboratoriów Zakup wyposażenia laboratoriów współfinansuje Wojewódzki Fundusz współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dotacja 3,8 mln zł). Wodnej w Gdańsku (dotacja 3,8 mln zł). INFRASTRUKTURA

6 Do końca 2005 roku dla potrzeb PPNT zmodernizowany zostanie zespół hal łukowych. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,5 mln EUR z Programu Phare 2003 SSG. INFRASTRUKTURA

7 INFRASTRUKTURA W wyniku realizacji projektu uzyskanych zostanie 9 000 m 2 wysokostandardowej powierzchni przeznaczonej dla firm przystępujących do Parku. Zmodernizowane zostanie zostanie również otoczenie hal łukowych (parkingi, mała architektura).

8 Docelowo w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod funkcjonowanie i rozwój PPNT przeznaczono cały obszar zajezdni komunikacji miejskiej w Gdyni-Redłowie, o powierzchni 6,1 ha. INFRASTRUKTURA

9 Gmina Miasta Gdyni, uznając powstanie i rozwój Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego za jeden ze swoich priorytetów rozwojowych, zaangażowała się w przedsięwzięcie formalnie, organizacyjnie i finansowo. Do chwili obecnej na ten cel z budżetu Gminy poniesione zostały nakłady w wysokości ponad 3,4 mln zł, m. in.: ok. 300 tys. zł - wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego (utworzenie ok. 300 tys. zł - wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego (utworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości) Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości) ok. 1,2 mln zł - dokumentacja projektowa oraz adaptacja pomieszczeń ok. 1,2 mln zł - dokumentacja projektowa oraz adaptacja pomieszczeń dla organizacji laboratoriów PPNT dla organizacji laboratoriów PPNT ok. 1,3 mln zł - dokumentacja projektowa i przetargowa dla projektu ok. 1,3 mln zł - dokumentacja projektowa i przetargowa dla projektu modernizacji hal łukowych, dofinansowywanego z Programu Phare 2003 modernizacji hal łukowych, dofinansowywanego z Programu Phare 2003 SSG (+ 1 mln EUR wkładu własnego zaplanowane na lata 2004-2005) SSG (+ 1 mln EUR wkładu własnego zaplanowane na lata 2004-2005) UDZIAŁ MIASTA W ROZWOJU PPNT

10 Aktualnie w ramach PPNT działa 15 firm, w których pracuje 50 osób. Moduł biotechnologii i ochrony środowiska: 8 firm Moduł biotechnologii i ochrony środowiska: 8 firm Moduł informatyki i telekomunikacji: 7 firm Moduł informatyki i telekomunikacji: 7 firm Wymienione podmioty zajmują łącznie 32 pomieszczenia w budynku biurowo-administracyjnym. FIRMY W PPNT

11 Korzyści uczestnictwa w PPNT: atrakcyjna lokalizacja atrakcyjna lokalizacja możliwość funkcjonowania firmy na preferencyjnych warunkach – możliwość funkcjonowania firmy na preferencyjnych warunkach – niskie koszty niskie koszty możliwości reklamy i promocji w ramach Parku oraz prezentacji możliwości reklamy i promocji w ramach Parku oraz prezentacji własnych osiągnięć (serwis internetowy PPNT, logo PPNT) własnych osiągnięć (serwis internetowy PPNT, logo PPNT) wykorzystywanie potencjału Parku (jako elementu międzynarodowych wykorzystywanie potencjału Parku (jako elementu międzynarodowych sieci wymiany doświadczeń i informacji) do nawiązywania kontaktów sieci wymiany doświadczeń i informacji) do nawiązywania kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie współpracy technologicznej i gospodarczej, z odbiorcami powstałych w parku technologicznej i gospodarczej, z odbiorcami powstałych w parku technologii, patentów i produktów itp. technologii, patentów i produktów itp. możliwość organizacji multi-dyscyplinarnych spotkań, konferencji możliwość organizacji multi-dyscyplinarnych spotkań, konferencji i warsztatów stymulujacych nawiązywanie kontaktów oraz rozwój i warsztatów stymulujacych nawiązywanie kontaktów oraz rozwój innowacyjności przedsiębiorstw innowacyjności przedsiębiorstw kooperacja "drzwi w drzwi" - nagromadzenie wielu podmiotów na kooperacja "drzwi w drzwi" - nagromadzenie wielu podmiotów na terenie Parku terenie Parku FIRMY W PPNT

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W GDYNI Stan wdrażania Kierunki rozwoju II Forum Innowacyjne – Gdańsk, 13.07.2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google