Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek Zysków i Strat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek Zysków i Strat"— Zapis prezentacji:

1 Rachunek Zysków i Strat
jako obraz rentowności działalności podmiotu

2 Definicja Rachunek Zysków i Strat to sprawozdanie finansowe obrazujące wielkość, strukturę i zyskowność prowadzonej działalności przez jednostkę gospodarczą

3 Na co zwrócić uwagę w definicji
że jest to sprawozdanie finansowe obrazujące jednocześnie dwa zagadnienia: wielkość i strukturę prowadzonej działalności jej zyskowność

4 Budowa sprawozdania Kilka poziomów analizy źródeł powstawania zysku:
Zysk/strata ze sprzedaży (podstawowa działalność) Zysk/strata na pozostałej działalności operacyjnej (uboczna działalność) Zysk/strata na działalności finansowej (działalność związana z obrotem pieniądzem – uzyskiwane dochody i ponoszone koszty np. z: lokat, kredytów itp.) Zysk/strata na zdarzeniach nadzwyczajnych

5 Budowa sprawozdania cd.
Kilka poziomów analizy podziału zysku: wielkość płaconego podatku dochodowego pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - zmniejszenia zysku fakultatywne (sprawozdawczość amerykańska)

6 Budowa sprawozdania cd.
Kilka poziomów analizy rentowności: rentowność sprzedaży rentowność z działalności operacyjnej (tzw. EBIT) rentowność na działalności gospodarczej (po uwzględnieniu zysku z działalności finansowej) rentowność brutto (po uwzględnieniu zdarzeń nadzwyczajnych) rentowność netto (po uwzględnieniu podatków i innych odpisów z zysku)

7 Strona formalna „Rachunku zysków i strat”
przyjmuje formę sprawozdania, które : - sporządzane jest na zestandaryzowanym formularzu, - jest obowiązkowe na koniec każdego roku gospodarczego (z wyjątkami) - jest podpisywane przez osobę sporządzającą i tzw. kierownika jednostki (zwykle Prezesa)

8 Cel sporządzania sprawozdania „Rachunek Zysków i Strat”
obowiązkowy – nakazany przez ustawodawcę sprawozdawczy – informuje o rozmiarze i zyskowności prowadzonej działalności kontrolny zysku – względem ustaleń zapisów bilansowych (zob. prezentacja „Bilans”), względem okresów przeszłych.

9 Struktura sprawozdania
- zestandaryzowana - objęta dyrektywami Unii Europejskiej - zapewnia to porównywalność polskiej sprawozdawczości względem sprawozdawczości światowej

10 Analiza poszczególnych pozycji „Rachunku Zysków i Strat”

11 Sposoby analizy Rachunku Zysków i Strat
w czasie (np. rok do roku) w przestrzeni (pomiędzy różnymi podmiotami) wewnętrzna (poszczególnych pozycji sprawozdania względem siebie)


Pobierz ppt "Rachunek Zysków i Strat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google