Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdawczość finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdawczość finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdawczość finansowa
Jako końcowy efekt działalności służb księgowych przedsiębiorstwa

2 Definicja Sprawozdawczość to :
spójne, usystematyzowane według jakiegoś kryterium zestawienie informacji.

3 Skąd płynie zapotrzebowanie na sprawozdawczość przedsiębiorstwa
Zarządzający przedsiębiorstwem Interesanci zewnętrzni – np. banki, dostawcy Służby podatkowe – ile wymierzyć podatków Inne organy państwa – co dzieje się w przedsiębiorstwie (pranie brudnych pieniędzy, zorganizowana przestępczość, organizacje terrorystyczne) Statystyka narodowa – co dzieje się w państwie

4 Bez sprawozdawczości nie ma skutecznego zarządzania (1)
4 kroki zarządzania projektowanie – informacje, analizy motywowanie – jak skutecznie zmotywować wykonawców wdrażanie – informacja o stanie zaawansowania projektu kontrolowanie – trzeba wiedzieć co dzieje się później z projektem, jakie przynosi efekty.

5 Bez sprawozdawczości nie ma skutecznego zarządzania (2)
Na szczeblu przedsiębiorstwa – Prezesi – jakie podjąć decyzje w przedsiębiorstwie Podmioty współpracujące z przedsiębiorstwem – np. banki – jakie podjąć decyzje dot. finansowania przedsiębiorstwa Na szczeblu Państwa – polityka makroekonomiczna, polityka budżetowa (w tym podatkowa)

6 Cechy dobrej sprawozdawczości
Obiektywna Zrozumiała dla czytającego Odpowiednia (ma spełniać oczekiwania tych, do których jest kierowana) Zachowująca porównywalność: wewnętrzną(sprawozdanie do sprawozdania) w czasie (np. rok do roku) i przestrzeni (między różnymi podmiotami) Wiarygodna (zapewnić można przez: kompetencję osób przygotowujących, procedury przygotowywania, poddawaniu okresowej kontroli) Inne: oszczędna w prezentacji, aktualna, istotna, spójna, użyteczna

7 Rodzaje sprawozdawczości w przedsiębiorstwie (1)
Wewnętrzna (wewnątrz przedsiębiorstwa): - obligatoryjna (np. dla udziałowców – co dziej się w przedsiębiorstwie, jak podzielić wypracowany zysk) - fakultatywna (co nie znaczy, że dowolna, bo objęta też może być standardami) Zewnętrzna: - obligatoryjna: * stała (np. podatkowa) * incydentalna (banki, instytucje leasingowe, dostawcy) - fakultatywna (niektóre GUS-owskie, międzynarodowa, wobec wywiadowni)

8 Rodzaje sprawozdawczości w przedsiębiorstwie (2)
Ciągła – codzienna Okresowa: w zależności od zgłaszanych potrzeb - tygodniowa, dekadowa, miesięczna, kwartalna, roczna.

9 Najważniejsze sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
Bilans (rachunek zasobów), Rachunek zysków i strat (rachunek strumieni), Rachunek przepływów pieniężnych (rachunek czynników – pieniądza) Przygotowywane rocznie (obowiązkowo) lub w krótszych okresach czasu (np. miesięcznie) Są one zwieńczeniem prowadzenia ksiąg handlowych w przedsiębiorstwie Są składane do Sądu rejestrowego (obowiązkowo) – i w ten sposób stają się jawne

10 Obowiązkowa, roczna sprawozdawczość przedsiębiorstwa
Sporządzają służby księgowe (a Zarząd dodatkowo podpisuje): - Bilans - Rachunek zysków i strat - Rachunek przepływów pieniężnych Sporządza Zarząd: - Informacja Zarządu o przedsiębiorstwie Sporządzają biegli rewidenci: - Raport - Analiza finansowa - Opinia

11 Tytuł kolejnego wykładu
„Bilans przedsiębiorstwa”


Pobierz ppt "Sprawozdawczość finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google