Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWANIE SCHEMATU BLOKOWEGO REALIZUJĄCEGO PROSTY ALGORYTM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWANIE SCHEMATU BLOKOWEGO REALIZUJĄCEGO PROSTY ALGORYTM"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWANIE SCHEMATU BLOKOWEGO REALIZUJĄCEGO PROSTY ALGORYTM
ALGORYTMIKA BUDOWANIE SCHEMATU BLOKOWEGO REALIZUJĄCEGO PROSTY ALGORYTM Natalia Rudnicka II a

2 Algorytm to: „uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności.” 1 Algorytm można przedstawić w postaci graficznej jako schemat blokowy. Operacje przestawione są wtedy za pomocą klocków, czyli bloków, które odpowiednio łączy się ze sobą. Schematy blokowe można wykonać w programie edukacyjnym ELI. 1 Grażyna Koba „ Podręcznik informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe”, Warszawa 2009

3 Zasady tworzenia schematu blokowego :
Wszystkie operacje umieszcza się w blokach (klockach). Bloki są ze sobą połączone. Na początku schematu zawsze jest klocek „Początek algorytmu”, który może występować w schemacie blokowym tylko jeden raz. Na końcu schematu jest klocek „Koniec algorytmu”, który musi występować w schemacie blokowym przynajmniej jeden raz. Dane wpisuje się za pomocą klocka „Wprowadzenie danej”. Obliczenia wpisuje się za pomocą klocka „Wykonywanie obliczeń”. Wyniki pokazywane są za pomocą klocka „Wyprowadzenie wyniku”.

4 BUDOWA SCHEMATU BLOKOWEGO W PROGRAMIE ELI
ALGORYTM OBLICZANIA SUMY DWÓCH LICZB Uruchom program ELI. Utwórz nowy projekt (Plik/Nowy projekt). Nazwij projekt „suma” i zaznacz przycisk „Plansza” Zatwierdź przyciskiem „OK.” Pamiętaj o nazwaniu projektu i planszy! Możesz również wybrać opcję Plik/Plansza/Nowa

5 Klocki usuwamy przesuwając je poza planszę.
Przenieś odpowiednie klocki z palety umieszczonej obok (metoda przeciągnij i upuść) i połącz ze sobą (doklejanie klocka do klocka). Klocki usuwamy przesuwając je poza planszę. Początek algorytmu Wprowadzenie danych (dwa klocki do wprowadzenia dwóch liczb) Wykonanie obliczeń Wyprowadzenie algorytmu Koniec algorytmu

6 Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze każdego klocka aby wpisać operacje (komunikaty, nazwy zmiennych, działania).

7 BRAK NAZWY ZMIENNEJ POWODUJE POWSTANIE BŁĘDU ALGORYTMU
KLOCEK 1 Komunikat dla klocka „Początek algorytmu” (opis algorytmu) KLOCEK 2 Komunikat dla klocka „Wprowadzanie danej” (polecenie wprowadzenia wartości i nazwanie zmiennej, której zostanie przypisana wartość liczbowa) KLOCEK 3 Komunikat dla klocka „Wprowadzanie danej” (polecenie wprowadzenia następnej wartości i nazwanie kolejnej zmiennej, której zostanie przypisana wartość liczbowa) BRAK NAZWY ZMIENNEJ POWODUJE POWSTANIE BŁĘDU ALGORYTMU

8 KLOCEK 4 KLOCEK 5 Komunikat dla klocka „Wykonanie obliczeń”
(ma postać Nazwa:=Wyrażenie Można umieścić więcej niż jedno wyrażenie, ale w oddzielnych wierszach. Przejście do następnego wiersza następuje po naciśnięciu klawiszy CTRL +Enter) Zamiast znaku „= ” zapisujemy „:= ” KLOCEK 5 Komunikat dla klocka „Wyprowadzenie wyniku” (wartość jest obliczana i wyświetlana)

9 URUCHOMIENIE PROJEKTU
Wybierz opcję Wykonanie/Uruchom lub przycisk Wybierz opcję Wykonanie /Krok lub przycisk (sposób krokowy) Wybierz opcję Wykonanie/Wykonaj lub przycisk (sposób ciągły) Jeśli źle zbudujesz schemat blokowy to algorytm nie zostanie wykonany i zatrzyma się na niepoprawnie zbudowanym klocku. Dopiero po poprawieniu błędów można wykonać algorytm i uzyskać wyniki!

10 Możesz wyświetlić dodatkowe okna m.in.:
Okno „Zmienne” (wybierając opcję Widok/Zmienne) – do obserwacji jak zmieniają się wartości zmiennych po wykonaniu kolejnych obserwacji Okno „Ślad” (wybierając opcję Widok/Ślad) – do obserwacji wykonywanych kroków algorytmów

11 TEST

12 ZADANIE 1 Algorytm to: to uporządkowany i uściślniony sposób rozwiązania danego problemu to uporządkowany i uściślniony sposób nie rozwiązania danego problemu to uporządkowany i nieuściślniony sposób rozwiązania danego problemu

13 DOBRA ODPOWIEDŹ

14 Algorytm można przedstawić w postaci graficznej jako:
ZADANIE 2 Algorytm można przedstawić w postaci graficznej jako: schemat literowy schemat cyfrowy schemat blokowy

15 DOBRA ODPOWIEDŹ

16 Schematy blokowe można wykonać w:
ZADANIE 3 Schematy blokowe można wykonać w: programie edukacyjnym ELI b) programie Microsoft Office Word c) programie Microsoft Office Excel

17 DOBRA ODPOWIEDŹ

18 Tworząc nowy projekt w programie ELI należy wybrać opcję:
ZADANIE 4 Tworząc nowy projekt w programie ELI należy wybrać opcję: Plik/Nowy projekt b) Plik/Projekt c) Plik/Plansza/Nowa

19 DOBRA ODPOWIEDŹ

20 W algorytmach zamiast znaku „= ” stosujemy:
ZADANIE 5 W algorytmach zamiast znaku „= ” stosujemy: „:=: ” b) „=: ” c) „:= ”

21 DOBRA ODPOWIEDŹ

22 ZADANIE DODATKOWE Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania różnicy dwóch liczb. * Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania różnicy dwóch DODATNICH liczb.

23 Kliknij by powrócić do poprzedniego pytania
ZŁA ODPOWIEDŹ Kliknij by powrócić do poprzedniego pytania

24 KONIEC


Pobierz ppt "BUDOWANIE SCHEMATU BLOKOWEGO REALIZUJĄCEGO PROSTY ALGORYTM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google