Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie cyfrowe w AutoCAD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie cyfrowe w AutoCAD"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie cyfrowe w AutoCAD
Autor projektu: ……………………………….

2 Specyfikacja wykonania zadania
Cele projektu System ekspertowy Opis potrzeby wykonania zadania Procedury Środek informatyczny Heurystyki Reprezentacja obiektu Załączone dokumenty

3 Cele projektu Instrukcje:
Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję „Utwórz z pliku” Znajdź nazwę pliku w polu „Plik” Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru „Wyświetlaj jako ikonę”. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję „Akcja na obiekcie” i wybierz przycisk „Edytuj” Głównym celem projektu jest identyfikacja nieznanego obiektu za pomocą danego środka informatycznego, tj. stawianie i rozwiązywanie problemów informatycznych podczas wykonywania zadania, w ustalonym przez proces dydaktyczny okresie czasu. Jakie obiekty należy zdefiniować, aby wykonać zadanie? Jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi obiektami? Jakie należy sformułować reguły i jak z nich korzystać? Na jakie problemy można się natknąć podczas wykonywania zadania? Określić kompletny i spójny system ekspertowy rozwiązujący dane zadanie.

4 Zadanie: Podaj treść zadania ………………………………………………………………………………… POTRZEBA

5 Opis potrzeby: Przykład Specyfikacja potrzeby
określenie stanu niepożądanego i pożądanego, wyróżnienie parametrów zadania: stałych, zmiennych, charakterystyk technologii informacyjnej. Specyfikacja algorytmu - wyróżnienie danych i wyników, faktów i ustaleń Specyfikacja problemu - etap przygotowawczy do sformułowania problemu, wymagający ustalenia warunków jakie spełniają dane i wyniki, lub fakty i ustalenia. Przykład

6 Procedury Instrukcje: Procedura deklarowania zmiennych;
Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję „Utwórz z pliku” Znajdź nazwę pliku w polu „Plik” Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru „Wyświetlaj jako ikonę”. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję „Akcja na obiekcie” i wybierz przycisk „Edytuj” Procedury Procedura deklarowania zmiennych; Procedura wpisywania danych; Procedura sprawdzania Powrót do menu

7 Heurystyki Zadbać o wygląd kodu źródłowego - budowa blokowa - co zwiększy jego czytelność. Wpisać komunikaty o konieczności wpisania w danym momencie odpowiedniej danej oraz o wypisywaniu na ekran wyniku - ułatwi to pracę z programem. Korzystać ze wszystkich znanych sposobów na uproszczenie zapisu programu. Powrót do menu

8 Środek informatyczny Instrukcje: kompilacja monitorowanie
Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję „Utwórz z pliku” Znajdź nazwę pliku w polu „Plik” Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru „Wyświetlaj jako ikonę”. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję „Akcja na obiekcie” i wybierz przycisk „Edytuj” Środek informatyczny kompilacja monitorowanie ALGORYTM PROCESOR MONITOR implementacja Powrót do menu

9 Reprezentacja obiektu
Instrukcje: Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję „Utwórz z pliku” Znajdź nazwę pliku w polu „Plik” Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru „Wyświetlaj jako ikonę”. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję „Akcja na obiekcie” i wybierz przycisk „Edytuj” Reprezentacja obiektu problemy reguły IKONICZNA SYMBOLICZNA ENAKTYWNA pojęcia Powrót do menu

10 System ekspertowy Instrukcje: reprezentacje operacje realizacje
Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję „Utwórz z pliku” Znajdź nazwę pliku w polu „Plik” Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru „Wyświetlaj jako ikonę”. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję „Akcja na obiekcie” i wybierz przycisk „Edytuj” System ekspertowy reprezentacje operacje BAZA WIEDZY SIEĆ SEMANTYCZNA RAMA realizacje Powrót do menu

11 Algorytm algorytm - opisanie wielkości danych w zadaniu oraz wielkości wyjściowych (szukanych), korzystny jest opis schematu wykonania zadania, Koniec

12 Kompilacja kompilacja przez procesor - zinterpretowanie geometryczne i parametryczne wielkości danych i szukanych w celu przetwarzania ich przez AutoCAD, np.dostosowanie danych do symulacji, Koniec

13 Procesor procesor - sposób wykorzystania AutoCAD-a do wykonania zadania, Koniec

14 Monitorowanie monitorowanie wyników działania procesora - jak w AutoCADzie będą prezentowane poszczególne wyniki wykonywania zadania, Koniec

15 Monitor monitor (środek monitorujący) - jak zostaną zaprezentowane wyniki wykonania zadania (np. fotografie wybranych wyników przedstawionych w oknie aktywnym AutoCADa), Koniec

16 Implementacja implementacja (oczekiwanej realizacji algorytmu) - dlaczego wyniki prezentowane na monitorze bedą zgodne z oczekiwanymi wynikami określonymi w specyfikacji algorytmu, a następnie sprawdzenie zgodności kompilacji i monitorowania z implementacją. Koniec

17 Reprezentacja Ikoniczna
wybór oraz opisanie, czy zobrazowanie procedur realizowanych przy wykonywaniu zadania – jest to przygotowanie do reprezentacji ikonicznej zadania - zilustorowanie graficzne danych treści zadania w AutoCADzie, Koniec

18 Problemy problem informatyczny, polegającego na tym, że reprezentacja ikoniczna jest niewystarczająca do wykonania danego zadania (lub danego zadania cząstkowego) - które elementy danych na rysunku powinny uzyskać odpowiednią postać geometryczna i parametryczną zgodnie z wcześniej ustaloną kompilacją (interpretacja w AutoCADzie), w celu jej dalszego przetwarzania, Koniec

19 Reprezentacja Symboliczna
Programowanie multimedialne (strukturalne, logiczne, obiektowe, wizualne, komponentowe), rozumiane jako informatyczna realizacja charakterystyk technologii informacyjnej służących wykonaniu zadania – jest to przygotowanie do reprezentacji symbolicznej zadania - przygotowanie w AutoCADzie sparametryzowanej formy graficznej, tj. podstawowych elementów , ktore będą przetawrzane (np. kopiowane, przesuwane, obracane, itp., Dalej dobrze będzie zamieścić slajd zawierający tę reprezentację. Koniec

20 Reguły reguły wiążące warunki spełniane przez stałe i zmienne zadania z operacjami lub relacjami, co odpowiada decyzjom podejmowanym przy wykonywaniu zadania - określenie warunków i operacji, które będą wykonywane, gzy będą spełnione te warunki, np. przesuwnie i obracanie kwadratów i kół interpretujących stoły w zad. 2, tak aby ich średnia odległość była nie mniejsza od 1m odległości, Koniec

21 Reprezentacja Enaktywna
reprezentacja enaktywna - symulacja interakcji - jaka symulacja z użyciem zastosowania reguł będzie proponowana do znalezienia wielkośsci szukanych w zadaniu, Koniec

22 Pojęcia sprawdzenie czy sformułowanie problemu informatycznego i reguły są zgodne z określeniem pojęć wykorzystywanych podczas wykonania danego zadania – podać ograniczenia i zakres pojęć przy których dochodzi do zgodności, np. w zad 2 należy w zastosowaniu reguł założyć, że odległość kwadratów i kół wynosi 1m, gdyż przy innej odległości można odpowiednio te figury przesunąć lub obrócić. Koniec

23 Baza wiedzy Jaką wiedzę uzyskamy
nformatycznej bazy wiedz wiążącej jednostki wiedzy w schematy, wzory, wzorce, analogie i inne struktury wiedzy, zgodnie z charakterystykami technologii informacyjnej wykorzystywanej podczas wykonywania zadania - co należy wiedzieć i z jakie wiedzy skorzystać by wykonać zadanie - wiedza dot. wielkości wyrażonych w treści zadania, wiedza dot. wielkości interpretowanych w AutoCADzie i zakresu użycia tego oprogramowania do określonego przez zadanie modelowania cyfrowego, Jaką wiedzę uzyskamy Koniec

24 Baza wiedzy Jaką wiedzę uzyskamy….
Do czego uzyskana wiedza będzie mogła być wykorzystywana….. Ciąg dalszy Koniec

25 pojawia się odpowiedni
Baza wiedzy: np.. =JEŻELI Komórka zawiera wartość … Schemat Formuły ”JEŻELI” W oknie odczytu pojawia się odpowiedni komunikat stała malejąca rosnąca Koniec

26 Reprezentacje reprezentacja wiedzy należącej do bazy wiedzy, zgodnie ze specyfikacją reprezentacji zadania - jak zastosowana wiedza będzie reprezentowana przy modelowaniu cyfrowym, Koniec

27 Sieć semantyczna zadania
sieć semantyczna wiążącej w ramach reprezentacji wiedzy, za pomocą reguł, pojęcia stosowane podczas rozwiązywania problemu informatycznego, zgodnie z bazą wiedzy - koncept: Model cyfrowy - rola1:co robi?, rola2:jak jest realizowany? - koncept1: modeluje treść zadania, koncept2: jest realizowany w AutoCADzie 2D - role: jak to jest robione? koncept: wynik zadania, Sieć semantyczna zadania Koniec

28 Sieć semantyczna np.. Sieć semantyczna zadania MODEL CYFROWY w AutoCAD
W czym? Za pomocą czego? Co robi? AutoCAD 2D PODAJE MONOTONICZNOŚĆ FUNKCJI LINIOWYCH Na podstawie czego? Co robi…? NA PODSTAWIE WSPÓŁCZYNNIKÓW Jakich? Skąd? WPISANYCH Jak? DOWOLNIE Sieć semantyczna zadania Koniec

29 Operacje operacje tworzące, na podstawie sieci semantycznej, sieć operacji wykonywanych w ramach stosowanej dla celów realizacji danego zadania technologii informacyjnej, Koniec Koniec

30 Rama rama zadania, wydzielająca w sieci operacji drogi prowadzące do wyników i ustaleń, Koniec

31 Realizacje realizacja zadania, wybierająca w ramie zadania najlepsze drogi wykonania zadania Koniec


Pobierz ppt "Modelowanie cyfrowe w AutoCAD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google