Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Współpraca Excela z innymi programami Współpraca Excela z innymi programami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Współpraca Excela z innymi programami Współpraca Excela z innymi programami."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Współpraca Excela z innymi programami Współpraca Excela z innymi programami.

3 2 Wykresy tworzone w Excelu można łatwo przenieść do innych aplikacji z pakietu Office, np. do Worda lub PowerPointa. Co więcej, mogą one być wygodnie edytowane w każdym z tych programów. Jak przenieść wykres z Excela do PowerPointa?

4 3 Najprościej będzie użyć Schowka. Zaznacz arkusz w Excelu i skopiuj go do Schowka [Ctrl C]. Teraz przejdź do PowerPoint i wklej arkusz [Ctrl V]. Wklejony ze Schowka arkusz Excela nie jest po prostu grafiką. Składa się on z tych samych elementów, co arkusz źródłowy - nie ma tylko połączenia z danymi (zmiana danych w Excelu nie zmieni wyglądu arkusza). Oznacza to, że można edytować każdy z pojedynczych elementów arkusza. Jeśli zechcesz tak zrobić, musisz najpierw je rozgrupować. Kliknij wstawiony arkusz prawym przyciskiem myszy i wybierz Grupowanie|Rozgrupuj. Pojawi się okno ostrzegające przed wykonaniem takiej akcji, ale mimo wszystko kliknij OK. Teraz można już zmieniać właściwości każdego elementu: rozmiar (w przypadku wykresu nie jest to zalecane), kolor, styl linii itp.

5 4 Programy pakietu Office potrafią ze sobą ściśle współpracować. Można np. wstawić w dokument Worda kompletną tabelę z Excela, tak że możliwa będzie jej edycja wprost z edytora tekstu. Najpierw należy przygotować tabelę w Excelu. Po zaznaczeniu odpowiedniego zakresu komórek i skopiowaniu ich do Schowka (za pomocą skrótu [Ctrl Z]) można uruchomić Worda i po ustawieniu kursora w wybranym miejscu, użyć polecenia Edycja|Wklej specjalnie. W oknie Wklej specjalnie zaznaczyć trzeba opcję Wklej łącze i z listy opcji wybrać pozycję Arkusz Microsoft Excel - obiekt. Po kliknięciu OK w dokumencie pojawi się wstawiony obiekt – jeśli zostanie on dwukrotnie kliknięty lewym przyciskiem myszy, uruchomiony będzie Excel, umożliwiając edycję tabeli. Należy tylko pamiętać, że arkusz pozostaje w oddzielnym pliku - przy przenoszeniu lub przesyłaniu dokumentu trzeba także przesłać odpowiedni arkusz lub ponownie wkleić tabelę w tekst, tym razem wybierając w oknie Wklej specjalnie opcję Wklej, a nie Wklej łącze.

6 5 Czy chcesz wysłać edytowany dokument Worda w wiadomości pocztowej? Pakiet Office pozwala Ci to zrobić bezpośrednio z danej aplikacji (np. Worda czy Excela) bez konieczności manualnego przywoływania klienta pocztowego. Jeżeli korzystasz z Office'a 97, kliknij menu Plik | Wyślij do, a w nim polecenie Adresat wiadomości. W Office 2000 należy wskazać zamiast tego menu Plik | Wyślij do, a w nim polecenie Adresat poczty (jako załącznik). Aplikacja samoczynnie otworzy okno nowej wiadomości i umieści w nim bieżący dokument jako załącznik.

7 6 Kopiowanie wykresu programu Excel do dokumentu programu Word lub prezentacji programu Power Point. 1.W programie Microsoft Excel kliknij wykres, który chcesz skopiować. 2.Kliknij przycisk Kopiuj. 3.Przejdź do dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint. 4.Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić wykres. 5.W menu Edycja programu Word lub PowerPoint kliknij polecenie Wklej specjalnie. 6.W polu Jako kliknij format Wykres Microsoft Excel 8.0 - obiekt. 7.Jeżeli wykres jest oparty na danych, które mogą się zmieniać i chcesz, aby wykres odzwierciedlał najnowsze dane, kliknij przycisk Wklej łącze. Wykres zostanie wklejony jako obiekt połączony. Jeżeli chcesz, aby wklejony wykres prezentował tylko dane bieżące w momencie wklejania, kliknij przycisk Wklej. Wykres zostanie wklejony, jako obiekt osadzony.

8 7 Importowanie danych Microsoft Excel do programu Microsoft Access 1.W programie Microsoft Access, otwórz tabelę, kwerendę lub formularz, zawierający rekordy, które chcesz skopiować. 2.W menu Widok kliknij polecenie Widok arkusza danych. 3.Zaznacz rekordy, które chcesz skopiować. 4.Kliknij przycisk Kopiuj. 5.Przejdź do programu Microsoft Excel. 6.Kliknij w lewym, górnym rogu obszaru arkusza, w którym ma pojawić się pierwsza nazwa pola. 7.Kliknij przycisk Wklej

9 8 Analizowanie danych Microsoft Access w programie Microsoft Excel 1.W oknie bazy danych programu Microsoft Access kliknij tabelę, kwerendę, formularz lub raport, które chcesz wykorzystać w programie Microsoft Excel. 2.W menu Narzędzia wskaż polecenie Łącza Office, a następnie w podmenu kliknij polecenie Analizuj w MS Excel. Zawartość tabeli, kwerendy, formularza lub raportu zostanie zapisana w pliku skoroszytu Microsoft Excel (.xls), który zostanie otwarty w programie Microsoft Excel. Plik zostanie zapisany z nazwą tabeli, kwerendy lub innego obiektu bazy danych w bieżącym folderze roboczym. Uwaga Jeżeli główny formularz zawiera jeden lub więcej podformularzy albo raport główny zawiera jeden lub więcej podraportów, to w skoroszycie zostaną zapisane tylko dane z głównego formularza albo raportu.

10 9 Jeśli arkusz programu Excel, lub nazwany zakres, zawiera etykiety kolumn w pierwszym wierszu, to etykiet tych można użyć jako nazw pól w nowej tabeli tworzonej przez program Access, która będzie zawierać importowane dane. Jeśli pracujesz z dużą lub kompleksową bazą danych utworzoną przez program Excel, którą chcesz ciągle przenosić do programu Access, możesz się zdecydować na konwersję danych a programu Excel do programu Access. Operacja konwersji danych zaznacza listę programu Excel informując, że jest ona permanentnie przenoszona do programu Access, oraz wykorzystuje szereg zalet oferowanych przez funkcje programu Access, które pomagają przekształcać listy programu Excel na relacyjne bazy danych programu Access.

11 10 Zalety wynikające z faktu umieszczenia danych programu Microsoft Excel w sieci Web Użytkownicy nie muszą mieć zainstalowanego programu Excel Korzyści wynikające z umieszczenia danych w sieci Web polegają na tym, że użytkownicy mają do nich dostęp (jeśli dysponują odpowiednim oprogramowaniem), oraz mogą pracować z tymi danymi w trybie interakcyjnym, nie instalując na swoich komputerach programu Excel. Muszą oni tylko dysponować przeglądarką sieci i mieć dostęp do sieci Internet lub do sieci intranet. Kiedy umieszczasz na jednej stronie Web różne typu danych, użytkownicy mogą je wszystkie przeglądać i wykonywać niezbędne im obliczenia. Bardzo szybko aktualizować zawartość strony Web umieszczonej już w sieci Web, publikując powtórnie dane programu Excel.publikując powtórnie dane programu Excel

12 11 Dostępne bazy danych. Program Microsoft Office zawiera sterowniki, które można wykorzystywać do pobierania danych z następujących źródeł danych: Usługi Microsoft SQL Server OLAP Services (dostawca OLAP) Microsoft Access 2000 dBASE Microsoft FoxPro Microsoft Excel Oracle Paradox SQL Server Bazy danych w plikach tekstowych


Pobierz ppt "1 Współpraca Excela z innymi programami Współpraca Excela z innymi programami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google