Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filip Andrzejewski Remigiusz Chiluta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filip Andrzejewski Remigiusz Chiluta"— Zapis prezentacji:

1 Filip Andrzejewski Remigiusz Chiluta
C++ konsola

2 Algorytmika czyli podstawa
Algorytmem nazywamy skończony ciąg znaków przekształcający zbiór danych na zbiór danych wyjściowych. Algorytmy można zapisywać za pomocą: -Listy kroków -Schematu blokowego -Języka programowanie

3 Schematy blokowe-porównywanie liczb.
Blok graniczny: początek algorytmu. Blok Wejścia: użytkownik wprowadza wartości zmiennych. START Wpisz: a, b Blok decyzyjny: Określa wybór jednej z dwóch dróg. TAK NIE a>b Blok Wyjścia: Wyświetlanie danych. Wypisz: „a jest większe od b” Wypisz: „b jest większe od a” Blok graniczny: koniec algorytmu. KONIEC KONIEC

4 1HelloWorld.cpp Załączanie bibliotek #include <cstdlib>
#include <iostream> using namespace std; int main() { cout<< ” HELLO WORLD”; system(”PAUSE”); return 0; } Informacja że program korzysta z przestrzeni nazw std Deklaracja głównej funkcji Instrukcja wypisująca na ekranie tekst Funkcja zatrzymująca program Instrukcja zwracająca zero

5 2Porownywanie.cpp START Wpisz: a, b #include <cstdlib>
#include <iostream> using namespace std; int a,b; int main() { cin>>a>>b; if (a>b) cout<<” A jest większe”; } else cout<<” B jest większe”; system(”PAUSE”); return 0; TAK NIE a>b Wypisz: „a jest większe od b” Wypisz: „b jest większe od a” KONIEC KONIEC

6 3Kalkulator.cpp

7 Pętle cz.1 START Dzialanie != 5 TAK NIE KONIEC KALKULATOR KONIEC

8 Pętle cz.2 Pętla While: Pętla for: while (warunek)
{ instrukcje; } Pętla for: for(int i=0;i<10;i++) { instrukcje; }

9 Biblioteki Załączanie: #include<biblioteka> Podstawowe: cmath – funkcje matematyczne np. trygonometria, pierwiastki iostream – obsługa strumieni(tz. Cin i cout). cstdlib – zawiera funkcje ogólne.

10 Typy zmiennych l.p. C++ deklaracja Zakres 1. char Jeden znak 2. int
3. long int 5. float -3,4e ,4e38 6. double -1,7e ,7e308 7. bool true/false

11 l.p. Schemat blokowy c++ działanie 1. Cin>> Przypisuje zmiennej wartość wprowadzoną przez użytkownika 2. Cout<< Wypisuje dane 3. If ( ){ Instrukcje; } Określa wybór jednej z dwóch dróg. 4. { x=5; Blok operacyjny ustawiający wartość zmiennej x na 5 5. - for(int i=0; i<10;i++){ instrukcje Pętla powtarzająca 10 razy 6. While( ){ Instrukcje } Pętla powtarzająca dopóki jest spełniony warunek 7. Do{ While( ) Pętla powtarzająca dopóki jest spełniony warunek, ale zostanie wykonana co najmniej raz Wpisz: Wypisz: TAK NIE X:=5

12 Operatory przypisania
l.p. C++ Opis działania 1. = Np. x=5; Przypisanie wartości zmiennej 2. ++ Np. x++; Zwiększenie wartości zmiennej o 1 3. -- Np. x--; Zmniejszenie wartości zmiennej o 1 4. += Np. x+= 5; Zwiększenie wartości zmiennej o jakąś wartość 5. -= Np. x-= 5; Zmniejszenie wartości zmiennej o jakąś wartość 6. Typ nazwa; Np. int x; Deklaracja zmiennej

13 Operatory relacji Operatory logiczne
l.p. C++ Opis działania 1. == równy 2. > większy 3. >= Większy lub równy 4. < mniejszy 6. <= Mniejszy równy 7. != nierówny l.p. C++ Opis działania 1. && i 2. || lub 3. ! negacja


Pobierz ppt "Filip Andrzejewski Remigiusz Chiluta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google