Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CK U CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71 www.cku.ciechanow.pl cku@ciechanow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CK U CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71 www.cku.ciechanow.pl cku@ciechanow.pl."— Zapis prezentacji:

1 CK U CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel , fax

2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
CK U Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie SZKOŁY PUBLICZNE DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE B E Z P Ł A T N E !!!

3 Liceum Profilowane dla Dorosłych Zaoczne
CK U Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 Liceum Profilowane dla Dorosłych Zaoczne profil - ekonomiczno-administracyjny na podbudowie gimnazjum lub 8. klasowej szkoły podstawowej szkoła o 3-letnim cyklu kształcenia.  Możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych w zawodach: technik administracji

4 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7
CK U Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 Oferujemy następujące kierunki kształcenia: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne Na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoła o 2-letnim cyklu kształcenia.

5 Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna
CK U Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna kształcąca w zawodach: technik administracji technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik informatyk technik rachunkowości

6 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7
CK U Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 Cykl kształcenia w poszczególnych zawodach: technik administracji – 2 lata technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku technik informatyk – 2 lata technik rachunkowości – 2 lata

7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7
CK U Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia odpowiedniego typu szkoły kserokopia dowodu osobistego 3 zdjęcia podanie – formularz w sekretariacie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (technika)

8 MOCNE STRONY Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
CK U MOCNE STRONY Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie wykwalifikowana kadra z przygotowaniem andragogicznym dostosowanie form i kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego środowiska zapewnienie słuchaczom bezpłatnego korzystania z podręczników szkolnych przyjazna atmosfera pracy otwartość nauczycieli na problemy słuchaczy, ich sytuację rodzinną i zawodową

9 Z A P R A S Z A M Y W NASZE MURY
CK U Z A P R A S Z A M Y W NASZE MURY

10 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7
CK U CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7


Pobierz ppt "CK U CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w CIECHANOWIE ul. Kopernika 7 tel. 023 672-25-06, fax. 023 672-81-71 www.cku.ciechanow.pl cku@ciechanow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google