Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jako istotny czynnik zwiększający kapitał przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jako istotny czynnik zwiększający kapitał przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 jako istotny czynnik zwiększający kapitał przedsiębiorstwa

2 Identyfikacja potrzeb i dbałość o stały dostęp Określenie misji i celów Analiza: rynku i warunków zewnętrznych i wewnętrznych Reagowanie: korekta strategii, celów, zarządzanie zmianą, procesy adaptacyjne Dobór strategii realizowania celów Dobór narzędzi realizacji strategii Budowa kapitału i konkurencyjności przedsiębiorstwa Zasoby finansowe Zasoby rynkowe Zasoby intelektualne Zasoby organizacyjne Zasoby relacyjne

3

4

5

6 WIEDZA DOŚWIADZCENIE ZAWODOWE UMIEJĘTNOŚCI i ZDOLNOŚCI POSTAWY MOŻLIWOŚCI FIZYCZNE OBSZAR WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU

7

8 STWORZENIE MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWYCH Uzupełnianie luk kompetencyjnych osób 50+ Promowanie kształcenia ustawicznego Nagradzanie efektywnie wykorzystywanych zdobywanych nowych kwalifikacji Budowanie przewagi konkurencyjnej Potencjał i motywacja Pracowników

9 Wprowadzenie możliwych zmian UELASTYCZNIANIE ZATRUDNIENIA Zmiany form zatrudnienia Zmiany form czasu zatrudnienia

10

11

12 CELE STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM - PODSUMOWANIE Adekwatne wykorzystanie zasobów i kompetencji Pracowników Wzmocniona motywacja i efektywność Pracowników Uzupełnianie luk kompetencyjnych, adekwatnie do celów przedsiębiorstwa Wzrost prewencji wypadkowej, zmniejszenie absencji chorobowej Wykorzystanie skuteczności zespołów zróżnicowanych wiekowo Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Korzyści dla Pracowników Korzyści dla Pracodawców Podniesienie świadomości Pracowników co do ich mocnych stron - niezależnie od wieku Obniżenie stresu zawodowego Wzrost satysfakcji i poczucia docenienia Równy dostęp do szkoleń, awansów, gratyfikacji, niezależnie od wieku Możliwości godzenia życia zawodowego i pozazawodowego Motywacja do wydłużania aktywności zawodowej

13


Pobierz ppt "Jako istotny czynnik zwiększający kapitał przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google