Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sześciolatek w przyjaznej szkole”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sześciolatek w przyjaznej szkole”"— Zapis prezentacji:

1 „Sześciolatek w przyjaznej szkole”

2 Warunki lokalowe Baza zespołu to dwa usytuowane pośród drzew i krzewów budynki. Jeden dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej, drugi dla uczniów gimnazjum. Do dyspozycji uczniów są dwie sale komputerowe, multimedialna biblioteka i multimedialna sala do nauki języków obcych, świetlica, która pełni również rolę stołówki, sala gimnastyczna ze sprzętem rehabilitacyjnym, mini siłownia, gabinet dla pielęgniarki i pedagoga szkolnego oraz kompleks boisk „Orlik”. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.

3 Wspomaganie zainteresowań i zdolności uczniów
Uczniowie rozwijają swoje zdolności i umiejętności poprzez udział w kołach zainteresowań, w organizowanych szkolnych, gminnych i dalszych konkursach plastycznych, teatralnych, zawodach sportowych. O czym świadczą zdobyte miejsca, wyróżnienia, dyplomy i puchary sportowe. Zdobyte umiejętności dzieci prezentują w środowisku oraz na porankach i uroczystościach szkolnych organizowanych dla wszystkich uczniów i ich rodzin. Uczniowie redagują szkolną gazetkę „Bakałarz”.

4 Wspomaganie rozwoju uczniów poprzez
Realizowane projekty edukacyjne: „Aktywnie w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Twórcza informatyka z Baltie”. Prowadzone przez nauczycieli koła przedmiotowe. Diagnozę pedagogiczną umiejętności i zdolności uczniów. Podejmowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5 Promocja „Mam 6 lat chcę poznawać świat”
Hiperłącze „Sześciolatek w szkole strona dla rodziców” na stronie internetowej szkoły. Plakaty w miejscach widocznych w budynku szkoły i w „Kąciku dla rodziców” w oddziałach przedszkolnych. Ulotki dla wszystkich rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Rozmowy dyrektora i nauczycielki oddziału przedszkolnego z rodzicami na zebraniach ogólnych i klasowych.

6

7 Sale lekcyjne Ze środków własnych i we współpracy z organem prowadzącym oraz w ramach projektu „Radosna szkoła” zostały wyremontowane sale klas I, II, III i oddziału przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. Dzieci mają do dyspozycji sale z wydzielonym miejscem na zabawy ruchowe i część dydaktyczną. Wyposażone są również w indywidualne szafki na książki i przybory szkolne oraz w kąciki zainteresowań. Wyposażenie łazienek dostosowane jest do wzrostu dzieci.

8

9 Nauczyciele Klas pierwszych i oddziału przedszkolnego znają podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Wspólnie wybierają programy edukacyjne aby korelacja treści i stopniowanie trudności gwarantowały rozwój dziecka od pięciolatka do klasy trzeciej. Współpracują dzieląc się doświadczeniem, nowatorskimi rozwiązaniami i stosowaniem aktywizujących metod i form pracy. Zapewniają tym ciągłość wychowania i kształcenia.

10 Współpraca z rodzicami
W miesiącu marcu rodzice z dziećmi zapoznają się z nauczycielem oddziału przedszkolnego, z salą i bazą szkoły. Uczestniczą w organizowanych pogadankach pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznej na temat: „Rola i zadania rodziców w podjęciu obowiązku szkolnego ich dzieci”. Uczestniczą w zebraniach organizacyjnych i informacyjnych o osiągnięciach i wspomaganiu ich dzieci. Cały rok szkolny mają możliwość udziału w zajęciach otwartych aby poznać metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

11 Oddziały przedszkolne Rok Szkolny 2012/2013
Liczba dzieci pięcioletnich 23. Liczba dzieci sześcioletnich 28. Nauczycielki po wstępnej obserwacji opracowały dla wszystkich dzieci „Indywidualny program wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka”, który realizują we współpracy z rodzicami. Przygotowując dzieci do nauki w szkole stosują: -„Metody dobrego startu” M. Bogdanowicz, -„Dziecięcą matematykę” Prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej -„Metodę ruchu rozwijającego” W. Sherborne.

12 Nauczycielka dzieci pięcioletnich zaplanowała zadania i działania przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole: Poznajmy się, spotkamy się w pierwszej klasie. Wesoło razem w szkole. Znam szkołę, dobrze się w niej czuję.

13 1. Poznajmy się, spotkamy się w klasie pierwszej
1. Poznajmy się, spotkamy się w klasie pierwszej. Współpraca z oddziałem dzieci sześcioletnich. Wzajemne odwiedziny z dziećmi sześcioletnimi, nawiązywanie kontaktów i wspólne wykonywanie zadań podczas: realizacji zadań ogólnopolskich programów: „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, organizacji uroczystości klasowych i szkolnych, organizacji spotkań z ludźmi różnych zawodów, spacerów i wycieczek, zabaw w sali i na podwórku szkolnym.

14 Razem uczymy się jak być bezpiecznym i jak dbać o przyrodę

15 Razem uczymy się tradycji ludowych naszej miejscowości, kolędujemy ze starszymi uczniami i jak przedszkolaki mogą zostać Świętym Mikołajem.

16 2. Wesoło razem w szkole. Współpraca z klasą pierwszą, drugą i trzecią.
Odwiedziny w klasie pierwszej: poznajemy: Panią, koleżanki i kolegów, obowiązki ucznia i salę klasy pierwszej. Spotkanie ze Świętym Mikołajem dla klas I, II i III zorganizowane przez dzieci z oddziałów przedszkolnych. Wspólne występy, poranki i uroczystości szkolne.

17 Wesoło razem w pierwszej klasie.

18 Uroczystości szkolne zabawy, teatry i spotkanie z Mikołajem.

19 3. Znam szkołę, dobrze się w niej czuję
3. Znam szkołę, dobrze się w niej czuję. Dzieci przebywają we wszystkich pomieszczeniach szkoły. Ćwiczymy w sali gimnastycznej tak jak uczniowie klas starszych. Uczymy i bawimy się w bibliotece. Przebywamy w świetlicy szkolnej w oczekiwaniu na rodziców. Jesteśmy bezpieczni wśród starszych kolegów i koleżanek. Rozdajemy serduszka z okazji Walentynek.

20 Na sali gimnastycznej.

21 W bibliotece i w świetlicy szkolnej, bezpiecznie wśród starszych koleżanek.

22 Wesoły dzień Walentynowy.

23 Zapraszamy na stronę internetową www.zsgjazowsko.lacko.pl

24 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "„Sześciolatek w przyjaznej szkole”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google