Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZNAJMY SIĘ … ZAPRASZAMY NA „DNI OTWARTE” W NASZEJ SZKOLE …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZNAJMY SIĘ … ZAPRASZAMY NA „DNI OTWARTE” W NASZEJ SZKOLE …"— Zapis prezentacji:

1 POZNAJMY SIĘ … ZAPRASZAMY NA „DNI OTWARTE” W NASZEJ SZKOLE …
Szanowni Rodzice Zapraszamy Państwa na dni otwarte, które organizujemy w naszej szkole dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Podczas wspólnej zabawy poznajemy się wzajemnie, zwiedzamy szkołę, a Państwo jako rodzice, macie okazję zaobserwować swoje dziecko wśród innych dzieci, w szkole. Takie spotkania ułatwiają dzieciom rozpoczęcie nauki we wrześniu, ponieważ przychodzą do szkoły, która jest im już dobrze znana.

2 …”To są pierwszaki dawne maluchy, jeden w drugiego to same zuchy..”
Priorytetem edukacji w klasach 1-3 jest by była ona przyjazna dziecku, umożliwiająca przeplatanie nauki z zabawą. Jest to zgodne z rozwojem psychofizycznym dziecka. Zabawa, która jest podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu, jest również ważną i stosowaną formą pracy z dziećmi w klasie pierwszej.

3 Nasza klasa tutaj się uczymy, tutaj się bawimy….
Sala lekcyjna uczniów klasy pierwszej składa się z dwóch części: edukacyjnej oraz rekreacyjnej wyposażonej w dywan, zabawki oraz takie pomoce dydaktyczne, które umożliwiają dzieciom poprzez zabawę zdobywanie wiedzy oraz rozwój umiejętności.

4 Jesteśmy uczniami…. Zajęcia lekcyjne uczniów klasy I prowadzone są w godz. od 8.00 według ustalonego podziału godzin. Edukacja polonistyczna, matematyczna, plastyczna i muzyczna odbywa się w sali lekcyjnej. Stwarzamy dzieciom takie warunki do pracy, aby każdy miał swoje miejsce, w którym w spokoju może czytać, tworzyć lub pisać.

5 Jesteśmy uczniami…. Zajęcia komputerowe prowadzone są w pracowni komputerowej. Wychowanie fizyczne realizowane jest w sali gimnastycznej, na boiskach szkolnych, placu zabaw. Istotnym elementem edukacji przyrodniczej są wycieczki.

6 Jak spędzamy czas po zajęciach lekcyjnych?
Po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą skorzystać ze świetlicy szkolnej, która jest czynna w godz. od 7.00 do W trakcie pobytu na świetlicy uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, wspólnie bawią się, odrabiają również zadanie domowe pod opieką nauczycieli. W słoneczne dni zajęcia odbywają się na szkolnym placu zabaw lub na boiskach sportowych. W szkole prowadzona jest stołówka w formie ajencji. Dzieci spożywają obiady pod opieką nauczycieli.

7 Zajęcia dla sześciolatków
Nauka w naszej w szkole dla sześciolatków oznacza wcześniejsze wykorzystanie ich potencjału. Zajęcia zorganizowane specjalnie dla nich zwiększają szansę na rozwój uzdolnień, talentów, ważnych umiejętności społecznych. Uczniowie zgodnie współpracują, podejmują inicjatywę, są twórczy. To wiek, kiedy dziecko najintensywniej przyswaja wiedzę.

8 Sześciolatki goszczą od dawna w naszej szkole
W naszej szkole wykorzystujemy dziecięcą radość z poznawania rzeczywistości. Ich kreatywność, naturalna ciekawość, są wzmacniane poprzez aktywne formy pracy np. projekty, pracę w grupach zadaniowych, rozwiązywanie problemów. Uczy to samodzielnego myślenia, uczenia się, inicjatywy.

9 Radosna Szkoła Dzięki programowi „Radosna Szkoła”
w naszej szkole dzieci mają do dyspozycji przyjazne, bezpieczne i nowoczesne miejsce do zabawy zapewniające dużą potrzebę ruchu w młodszym wieku szkolnym. Do tego celu zostało przeznaczone pomieszczenie i przekształcone w dobrze wyposażoną salę rekreacyjną.

10 Radosna Szkoła – miejsce zabaw
„Radosna Szkoła” to kolorowe klocki, piłki i materace. Wykorzystywane są do zajęć ruchowych. Pozwalają tworzyć tory przeszkód i budowle umożliwiające pokonywanie wysokości usprawniając dużą i małą motorykę.

11 Bezpiecznie dla najmłodszych
Miejsce nauki dla najmłodszych zostało wyodrębnione na osobnym piętrze. Uczniowie posiadają także osobną szatnię. Szkoła jest cały czas modernizowana i przystosowywana do potrzeb dzieci sześcioletnich. Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia w obrębie grup dzieci sześcioletnich i siedmioletnich oraz starszych.

12 Warunki dostosowane dla najmłodszych
Sale dla najmłodszych wyposażone są w mebelki, gdzie wydzielono miejsce na podręczniki, biblioteczkę oraz kąciki do zabawy. Szkoła dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym. Zespół edukacji wczesnoszkolnej przeanalizował ofertę wydawnictw podręczników dostosowując je do potrzeb dzieci sześcioletnich i siedmioletnich.

13 „Sześciolatku” witaj w naszej szkole…..
Zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań. W naszej szkole dzieci mają możliwość rozwijania zainteresowań, tych znanych już sobie oraz tych jeszcze nie odkrytych. Zwracamy uwagę na ich mocne strony i wspieramy ich w działaniach.

14 „Sześciolatku” witaj w naszej szkole…..
Wycieczki Lekcje muzealne „Sześciolatku” witaj w naszej szkole….. Nauczanie nie ogranicza się do nauki w szkole. Odbywa się w rozmaitych przestrzeniach, poprzez różne formy pracy. Podsuwamy dzieciom ciekawe pomysły, zwracamy uwagę na nowości w sztuce, odwiedzamy z nimi muzea, teatry, biblioteki …

15 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej to ważne wydarzenie w życiu całej społeczności szkolnej. Zgodnie z tradycją, Pierwszaki składają ślubowanie i zostają pasowani na uczniów naszej szkoły w dzień Święta Szkoły, które obchodzimy we wrześniu.

16 „Sześciolatku” witaj w naszej szkole…
Bezpiecznie do szkoły Nasza szkoła bierze udział w akcjach zwiększających bezpieczeństwo środowiska ucznia. Uświadamiamy również, że świat Internetu nie jest idealny. Dokładamy starań, aby dzieci trafiały na bezpieczne i dostosowane do wieku treści edukacyjne.

17 W naszej bibliotece Biblioteka w naszej szkole jest doskonale wyposażona, posiada bogaty księgozbiór. Organizuje wiele konkursów i akcji np. konkurs pięknego czytania, cała Polska czyta dzieciom, warsztaty czytelnicze, wystawy, spotkania z ciekawą książką. Proponuje spotkania z autorami literatury dziecięcej.

18 „Sześciolatku” witaj w naszej szkole

19 „Sześciolatku” witaj w naszej szkole…..
Zielona i biała szkoła

20 „Sześciolatku” witaj w naszej szkole…..
Festyn rodzinny

21 „Sześciolatku” witaj w naszej szkole…
Święto pluszowego misia –urodziny Kubusia Puchatka

22 „Sześciolatku” witaj w naszej szkole…
Święto rumianego jabłuszka.

23 Przedszkolaki z wizytą w naszej szkole
Dzień otwarty

24 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Świętej Anny
Dnia r. o godz zapraszamy na zebranie organizacyjne Rodziców przyszłorocznych uczniów klas pierwszych. Kraków, ul. Półkole 11


Pobierz ppt "POZNAJMY SIĘ … ZAPRASZAMY NA „DNI OTWARTE” W NASZEJ SZKOLE …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google