Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Nasz wspólny sukces był realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Nasz wspólny sukces był realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Nasz wspólny sukces był realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie od sierpnia 2010r. do marca 2012r. Projekt Nasz wspólny sukces był realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie od sierpnia 2010r. do marca 2012r. oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu:

2 koordynator projektu Anna Dworniak – Kijewska asystent koordynatora Bogumiła Adamska koordynator projektu Anna Dworniak – Kijewska asystent koordynatora Bogumiła Adamska oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu:

3 Planowane zadania: stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas II wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas III poprzez gruntowne przygotowanie do egzaminu zwiększenie motywacji do samodzielnego myślenia, pogłębiania wiedzy podniesienie kompetencji językowych i ICT zorganizowanie doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce rozwijanie zainteresowań Planowane zadania: stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas II wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas III poprzez gruntowne przygotowanie do egzaminu zwiększenie motywacji do samodzielnego myślenia, pogłębiania wiedzy podniesienie kompetencji językowych i ICT zorganizowanie doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce rozwijanie zainteresowań oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu:

4 Zaplanowano udział 300 uczniów 150 dziewcząt 150 chłopców W projekcie uczestniczyło 427 uczniów 225 dziewcząt 202 chłopców

5 oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu: Projekt był skierowany do: uczniów klas II w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 uczniów klas III w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 Rekrutacja odbywała się poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa przez rodziców lub prawnych opiekunów na początku roku szkolnego

6 oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu: W czasie zajęć uczniowie korzystali z innowacyjnych środków dydaktycznych: komputerów, laptopów, tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych. Używali pomocy naukowych zakupionych w ramach projektu (programy multimedialne, podręczniki, plansze przedmiotowe, repetytoria, testy egzaminacyjne, mapy itp.)

7 Przeprowadzono 4845 godzin zajęć w klasach II i III.

8

9 oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu: Zajęcia odbywały się w małych grupach, co umożliwiało indywidualizację procesu dydaktycznego.

10 oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu: W ramach projektu uczniowie : porządkowali i utrwali wiedzę z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu doskonalili umiejętności określone w podstawie programowej nadrabiali zaległości mieli możliwość wyjaśnienia trudnych zagadnień nabywali pewności siebie zmieniali postawę na aktywną wyrabiali w sobie nawyk poszukiwania wiedzy

11 Rezultaty miękkie - % realizacji wskaźnika

12 Uczestnicy promowali projekt w szkole i poza szkołą (np..w czasie Drzwi Otwartych, Targów Edukacyjnych), a także w mediach i w Internecie. oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu:

13 oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu: Gimnazjaliści brali czynny udział w warsztatach i zajęciach praktycznych, uczestniczyli w wyjściach do teatrów, kin, muzeów, galerii, domów kultury, filharmonii itp., oraz wycieczkach edukacyjnych.

14 Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego W soboty 18 i 25 lutego dwie grupy uczniów zwiedzały Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz spacerowały z przewodnikiem po Placu Zamkowym, zobaczyli Kolumnę Zygmunta, Katedrę Św. Jana, Rynek Starego Miasta z pomnikiem Warszawskiej Syrenki, pomnik Małego Powstańca, a także Stadion Narodowy.

15 Wycieczka do Centrum Nauki "Kopernik " W soboty 10 i 17 marca dwie grupy uczniów zwiedzały Centrum Nauki Kopernik, z przewodnikiem obejrzały Grób Nieznanego Żołnierza, spacerowały po Placu Defilad i Parku Łazienkowskim.

16 W ramach projektu zorganizowano 4 wystawy i 4 konferencje z udziałem zaproszonych gości. oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu:

17 Osiągnięte wartości wskaźników w %

18 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji. oficjalna strona projektu : oficjalna strona projektu : Projekt Nasz wspólny sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja szkolna strona projektu:


Pobierz ppt "Projekt Nasz wspólny sukces był realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google