Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa człowieka Iga Nowak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa człowieka Iga Nowak."— Zapis prezentacji:

1 Prawa człowieka Iga Nowak

2 Spis Treści 1.Prawa człowieka. a) Podstawowe prawa b) Ważne dokumenty
c) Martin Luther King 2. Gdy prawa człowieka są łamane… a) Gdzie najczęściej sa łamane prawa człowieka? b) Łamanie praw człowieka 3. Organizacje pozarządowe w obronie praw człowieka. 4. Prawa mniejszości narodowych 5. Jakie prawa mają dzieci? 6. Jakie prawa maja uczniowie? Iga Nowak

3 Prawa człowieka. Każdy człowiek ma podstawowe prawa, są to:
Prawo do życia Prawo do wolności Prawo do własności Prawa te są nienaruszalne i niezbywalne, wyznaczają one granicę działań władz. Iga Nowak

4 Prawa człowieka. Dwa dokumenty, które odegrały wielką role w uznaniu nienaruszalności praw człowieka. 2. Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1.Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 2. 1. Iga Nowak

5 Prawa człowieka. Ważne działania prowadził Martin Luther King. Był pastorem i działaczem ruchu praw obywatelskich. Walczył o równość czarnych obywateli USA wobec prawa. „Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów” Iga Nowak

6 Gdy prawa człowieka są łamane…
Prawa człowieka i dokumenty w których są zawarte; Prawo krajowe Prawo międzynarodowe Prawo naturalne Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych Wolności Europejska Karta Socjalna Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich Międzynarodowy pakt Praw Ekonomicznych Iga Nowak

7 Gdzie najczęściej łamane są prawa człowieka?
Turcja- więźniowie są bici, torturowani za pomocą elektrowstrząsów, głodzeni.. Angola - zakazana działalność partii politycznych. Iran- skazują na śmierć ludzi za krytykowanie władz. Chiny- zakaz demonstracji, wystąpień przeciwko polityce. Kuba-władze kontrolują prasę, radio i telewizje, zakaz głoszenia praw innych niż oficjalne. Nie można wyjeżdżać z kraju bez pozwolenia. Ghana- ludzie zamykani są w więzieniach bez wyroku sądu. Korea Północna- nie można swobodnie podróżować po kraju i z niego wyjeżdżać, więzienie bez wyroku sądu. Iga Nowak

8 Gdzie najczęściej łamie się prawa człowieka?
Iga Nowak

9 Organizacje Pozarządowe w obronie praw człowieka
Organizacje pozarządowe są niezależne. Polska Akcja Humanitarna Amnesty International Komitety Helsińskie Iga Nowak

10 Prawa mniejszości narodowych
Mniejszość oznacza grupę ludzi żyjących na terytorium państwa, w którym większość obywateli jest innej narodowości. 1.Co to jest konwencja Ramowa? 2. Kiedy łamane są prawa mniejszości? 3. Co to jest stereotyp, obywatelstwo i przynależność narodowa? Iga Nowak

11 Jakie prawa mają dzieci?
Prawa dziecka- prawa rodzica Konwencja o prawach Dziecka Prawa osobiste dziecka Prawa socjalne Prawa kulturalne Szczególne prawa dla dzieci upośledzonych fizycznie, umysłowo, a także dla niedostosowanych społecznie. Iga Nowak

12 Jakie prawa mają uczniowie?
Trzeba pamiętać, że uczniom przysługują takie same prawa jak wszystkim ludziom. Aktem prawnym niższego rzędu odnoszącym się do praw ucznia jest statut konkretnej szkoły. Uczeń ma prawo do; Nauki Bezpieczeństwa Ochrony przed przemocą i uzależnieniami Godności i nietykalności Własnych poglądów Iga Nowak


Pobierz ppt "Prawa człowieka Iga Nowak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google